Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci11
 • absolwenci16
 • doktoranci15
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • projektowanie/architektura1
 • różne19
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy3
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Europa5
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na studia magisterskie na EIT Digital Master School 2021

organizator:

EIT Digital Master School, Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Rodzaj:
ekonomia/biznes, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Węgry, Włochy
termin składania wniosków: 03.02.2021

Stypendia na studia magisterskie na EIT Digital Master School 2021

EIT Digital Master School oferuje stypendia na dwuletnie studia magisterskie, w ramach których studenci studiują na dwóch wybranych europejskich uniwersytetach i sami tworzą program nauczania według swoich umiejętności i zainteresowań. Najlepsi kandydaci i kandydatki otrzymają stypendium na sfinansowanie nauki. Pierwszy okres składania wniosków kończy się już 3 lutego 2021 r.

EIT Digital Master School to ekskluzywna współpraca między najlepszymi uczelniami technicznymi w Europie, wspierana przez topowe instytuty badawcze i wiodące organizacje biznesowe. EIT Digital Master School oferuje edukację, która łączy kompetencje techniczne z umiejętnościami w zakresie innowacji i przedsiębiorczości. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu obydwu uczelni.

Każdy program studiów oferowany przez EIT posiada wspólną podstawę programową dla pierwszego roku studiów, która obejmuje kompetencje techniczne. Na drugim roku studiów studenci wybierają specjalizację, która jest punktem wyjścia do przygotowania pracy dyplomowej. Ponadto, dodatkowe zajęcia w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości zapewniają studentom cenną wiedzę na temat tego, jak wprowadzać innowacje na rynek.

Dzięki współpracy najlepszych uczelni technicznych z całej Europy, oferowane jest osiem różnorodnych kierunków studiów – szczegóły można znaleźć tutaj.

EIT Digital Master School to nie tylko studia magisterskie, ale także możliwość bycia częścią czołowej europejskiej organizacji nastawionej na otwartą innowację. Uczelnia współpracuje z ponad 200 czołowymi europejskimi korporacjami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, start-upami, uniwersytetami i instytutami badawczymi. Studenci mają okazję współpracować z partnerami biznesowymi EIT Digital, a także wprowadzać na rynek nowoczesne produkty w ramach zajęć z zakresu innowacji i przedsiębiorczości. Mogą oni zatem zdobyć bezpośrednie doświadczenie dzięki innowacyjnym działaniom prowadzonym, zarządzanym i finansowanym przez EIT Digital. Działania te koncentrują się na zagadnieniach strategicznych dla Europy, takich jak m.in. przemysł cyfrowy, cyberbezpieczeństwo czy dobrobyt.

W poprzednich latach program stypendialny EIT Digital Master School zainwestował znaczną część budżetu w stypendia, aby przyciągnąć utalentowanych kandydatów i kandydatki z całego świata. Stypendia przyznawane były na okres dwóch lat i były oferowane najlepszym kandydatom i kandydatkom według kryteriów doskonałości naukowej. Obejmowały każdy kierunek studiów i ubiegać się o nie mogli kandydaci składający wniosek zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie. Program stypendialny będzie prowadzony w 2021 roku. Oferowany rodzaj stypendium może obejmować dodatek na podróż, zwolnienie z czesnego lub stypendium na pokrycie kosztów utrzymania – szczegóły zostaną podane wkrótce.

Nie jest wymagany oddzielny formularz wniosku o stypendium EIT Digital Master School. Składając podanie do EIT Digital Master School przez internetowy portal aplikacyjny, zostaniesz poproszony jedynie o potwierdzenie, czy pragniesz ubiegać się o stypendium EIT Digital Master School.

Pierwszy okres aplikacyjny jest teraz otwarty – termin składania wniosków mija 3 lutego 2021 r.

Drugi okres aplikacyjny trwa od 17 lutego 2021 do 19 kwietnia 2021. Należy pamiętać, że nie wszystkie kierunki mogą być dostępne w drugim okresie aplikacyjnym.

Więcej informacji na temat EIT Digital Master School dostępne jest na stronie masterschoool.eitdigital.eu.

EIT Digital Master School jest częścią EIT Digital. EIT Digital to wiodąca europejska organizacja zajmująca się cyfrowymi innowacjami oraz edukacją w zakresie przedsiębiorczości, napędzająca cyfrową transformację Europy. EIT Digital jest wspierane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology, EIT), organ Unii Europejskiej.

Informacja została nadesłana przez Organizatora.

W naszej bazie znajdziesz także inne stypendia na studia!

Kontakt

EIT Digital Budapest
10/a Bogdánfy Street
H-1117 Budapest
tel. 0036 1 381 2333
masterschool@eitdigital.eu
masterschool.eitdigital.eu