Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci6
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • literatura3
 • różne18
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • języki obce1
 • prawo2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka5
 • medycyna2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Irlandia1
 • Kanada1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Włochy4
 • cały świat4
 • Wielka Brytania2
 • Unia Europejska1
 • Norwegia1
 • Austria1
 • Ukraina1
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry3
 • Stany Zjednoczone6
 • Finlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa13
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia DAAD – studia doktoranckie w Niemczech

organizator:

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2016

Stypendia DAAD – studia doktoranckie w Niemczech

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej przedstawia stypendia na studia doktoranckie w Niemczech.
Cel
Stypendia umożliwiają absolwentom i doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych. Zwracamy uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. międzynarodowe studia doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max-Planck-Research-Schools). Bliższe informacje dostępne są na stronie: daad.de oraz w niniejszej publikacji.
Czas trwania stypendium
Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech udzielane jest maksymalnie na okres 3 lat, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, okres ten może być przedłużony do 4 lat. Rozpoczęcie stypendium od 1 października 2017. Stypendium udzielane jest najpierw na okres jednego roku i przedłużane w zależności od osiągniętych przez ten czas wyników. W ramach stypendium na studia doktoranckie w Niemczech można odbyć część badań poza Niemcami (jeśli program studiów przewiduje). O ewentualnych pobytach w krajach trzecich należy poinformować w momencie złożenia wniosku w punkcie: czas i miejsce dokładnie sprecyzowane. Długość pobytu nie może przekroczyć 1/4 czasu trwania stypendium.
Wysokość stypendium
750 euro miesięcznie absolwenci,
1.000 euro miesięczne doktoranci; inne dodatkowe świadczenia.
Warunki uzyskania stypendium
• O stypendium mogą ubiegać się wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
• Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu.
• Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego (do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego).
• Na napisanie pracy doktorskiej z dziedzin: medycyna, weterynaria, stomatologia nie można uzyskać wsparcia DAAD. Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce dostępnej pod adresem: daad.de
Uwaga
• Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
• Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem
15 listopada 2016 (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Zielna 37,00-108 Warszawa.
Informacje pochodzą ze strony: daad.pl

Kontakt

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
ul. Zielna 37
00 - 108 Warszawa
tel. +48 /22/ 395 54 00
daad@daad.pl
http://www.daad.pl/pl/