Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia DAAD – studia doktoranckie w Niemczech

organizator:

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2016

Stypendia DAAD – studia doktoranckie w Niemczech

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej przedstawia stypendia na studia doktoranckie w Niemczech.
Cel
Stypendia umożliwiają absolwentom i doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych. Zwracamy uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. międzynarodowe studia doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max-Planck-Research-Schools). Bliższe informacje dostępne są na stronie: daad.de oraz w niniejszej publikacji.
Czas trwania stypendium
Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech udzielane jest maksymalnie na okres 3 lat, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, okres ten może być przedłużony do 4 lat. Rozpoczęcie stypendium od 1 października 2017. Stypendium udzielane jest najpierw na okres jednego roku i przedłużane w zależności od osiągniętych przez ten czas wyników. W ramach stypendium na studia doktoranckie w Niemczech można odbyć część badań poza Niemcami (jeśli program studiów przewiduje). O ewentualnych pobytach w krajach trzecich należy poinformować w momencie złożenia wniosku w punkcie: czas i miejsce dokładnie sprecyzowane. Długość pobytu nie może przekroczyć 1/4 czasu trwania stypendium.
Wysokość stypendium
750 euro miesięcznie absolwenci,
1.000 euro miesięczne doktoranci; inne dodatkowe świadczenia.
Warunki uzyskania stypendium
• O stypendium mogą ubiegać się wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
• Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu.
• Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego (do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego).
• Na napisanie pracy doktorskiej z dziedzin: medycyna, weterynaria, stomatologia nie można uzyskać wsparcia DAAD. Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce dostępnej pod adresem: daad.de
Uwaga
• Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
• Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem
15 listopada 2016 (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Zielna 37,00-108 Warszawa.
Informacje pochodzą ze strony: daad.pl

Kontakt

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
ul. Zielna 37
00 - 108 Warszawa
tel. +48 /22/ 395 54 00
daad@daad.pl
http://www.daad.pl/pl/