Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci28
 • absolwenci31
 • doktoranci23
 • naukowcy19
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • sztuka/muzyka1
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • literatura1
 • medycyna5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes8
 • projektowanie/architektura5
 • różne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Wielka Brytania2
 • Chiny2
 • Unia Europejska1
 • Węgry1
 • Francja3
 • Belgia2
 • Stany Zjednoczone8
 • cały świat17
 • Australia1
 • Indie1
 • Japonia3
 • Austria2
 • Kanada1
 • Europa3
 • Włochy4
 • Niemcy9
 • Hiszpania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa18
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia DAAD – studia doktoranckie w Niemczech

organizator:

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2016

Stypendia DAAD – studia doktoranckie w Niemczech

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej przedstawia stypendia na studia doktoranckie w Niemczech.
Cel
Stypendia umożliwiają absolwentom i doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych. Zwracamy uwagę na zorganizowaną formę studiów doktoranckich (np. międzynarodowe studia doktoranckie, kolegia doktoranckie, Max-Planck-Research-Schools). Bliższe informacje dostępne są na stronie: daad.de oraz w niniejszej publikacji.
Czas trwania stypendium
Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech udzielane jest maksymalnie na okres 3 lat, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uzupełniających kwalifikacji, okres ten może być przedłużony do 4 lat. Rozpoczęcie stypendium od 1 października 2017. Stypendium udzielane jest najpierw na okres jednego roku i przedłużane w zależności od osiągniętych przez ten czas wyników. W ramach stypendium na studia doktoranckie w Niemczech można odbyć część badań poza Niemcami (jeśli program studiów przewiduje). O ewentualnych pobytach w krajach trzecich należy poinformować w momencie złożenia wniosku w punkcie: czas i miejsce dokładnie sprecyzowane. Długość pobytu nie może przekroczyć 1/4 czasu trwania stypendium.
Wysokość stypendium
750 euro miesięcznie absolwenci,
1.000 euro miesięczne doktoranci; inne dodatkowe świadczenia.
Warunki uzyskania stypendium
• O stypendium mogą ubiegać się wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
• Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu.
• Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego (do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego).
• Na napisanie pracy doktorskiej z dziedzin: medycyna, weterynaria, stomatologia nie można uzyskać wsparcia DAAD. Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce dostępnej pod adresem: daad.de
Uwaga
• Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
• Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem
15 listopada 2016 (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Zielna 37,00-108 Warszawa.
Informacje pochodzą ze strony: daad.pl

Kontakt

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
ul. Zielna 37
00 - 108 Warszawa
tel. +48 /22/ 395 54 00
daad@daad.pl
http://www.daad.pl/pl/