Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • archeologia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
 • prawo3
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Hiszpania1
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Ukraina1
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
 • Europa3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na prowadzenie badań naukowych dla badaczy z Rosji

organizator:

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Rodzaj:
nauki społeczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Polska
termin składania wniosków: 30.03.2012

Stypendia na prowadzenie badań naukowych dla badaczy z Rosji

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na stypendia dla badaczy z Rosji.

Stypendia przeznaczone są dla:

 • badaczy z obywatelstwem rosyjskim lub pracujących w rosyjskich instytucjach naukowych posiadających stopień naukowy i udokumentowany dorobek naukowy, a zarazem prowadzących lub chcących prowadzić badania z zakresu stosunków polsko-rosyjskich;
 • badaczy nie posiadających stopnia naukowego, lecz realizujących program studiów doktoranckich bądź też mających istotne osiągnięcia badawcze w dziedzinie relacji polsko-rosyjskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń na stypendia na rok akademicki 2012/2013 mija 30 marca 2012 r.

Wnioski należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa.
Wnioski należy też dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy stypendia@cprdip.pl.
W tytule maila oraz w dopisku na kopercie należy napisać: „Wniosek o stypendium badawcze”.

W ocenie zgłoszeń pod uwagę będzie brana:

 • wartość naukowa projektu,
 • osiągnięcia naukowe wnioskodawcy z zakresu spraw polsko-rosyjskich, w tym publikacje i zrealizowane projekty badawcze,
 • znaczenie proponowanego programu stypendium dla dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich
 • adekwatność wnioskowanej kwoty stypendium do proponowanego projektu badawczego.

Miesięczna kwota stypendium będzie wynosić od 3500 złotych do 3880 złotych w przypadku stypendiów na dwa semestry lub od 3500 złotych do 5000 złotych w przypadku stypendiów na jeden semestr.

Informacje pochodzą ze strony www.cprdip.pl.

Kontakt

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa
tel. 22 295 00 30
stypendia@cprdip.pl
www.cprdip.pl