Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura4
 • różne15
 • sztuka/muzyka6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Finlandia1
 • Słowacja1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Austria2
 • Europa2
 • Węgry1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Włochy3
 • Niemcy3
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 01.11.2014

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

Stypendia te umożliwiają grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich)
nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń
podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.
Kandydaci:
Grupy studenckie: od 10 do 15 studentów wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów I i II stopnia oraz jeden nauczyciel akademicki (etatowy pracownik uczelni). Po uzgodnieniu z DAAD w wyjątkowych przypadkach uczestnikami grupy może być kilku doktorantów. Grupa powinna
posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim.
Czas trwania podróży:

7-12 dni.
Warunki uzyskania stypendium:

1. Wnioski składają nauczyciele akademiccy polskich uczelni w DAAD w Warszawie.
2. Podróż musi być całkowicie samodzielnie zorganizowana i przygotowana.
3. Program podróży musi być ustalony wspólnie z odwiedzanymi niemieckimi
uczelniami/instytucjami, (głównie szkoły wyższe, instytuty naukowe, a także firmy, zakłady
przemysłowe, instytucje publiczne) i potwierdzony zaproszeniami od niemieckich partnerów.
4. Podróż musi prowadzić do kilku, a co najmniej dwóch różnych miast/miejscowości.
Wysokość stypendium:
5. 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika (poza maksymalnie 15 studentami stypendium
otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki).
6. Przyznane stypendium będzie wypłacone w polskiej walucie.
7. DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (w przypadku uzyskania stypendium uczestnicy otrzymają
odpowiednie broszury informacyjne).
Przyznanie stypendium:
8. Decyzję o przyznaniu stypendium na podróże grupowe podejmuje DAAD i zawiera umowę z
osobą uprawnioną do reprezentowania danego wydziału i podpisania umowy z DAAD.
9. 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane na konto uczelni/wydziału przed rozpoczęciem
podróży.
10. Najpóźniej 4 tygodnie po podróży należy przysłać do biura DAAD w Warszawie sprawozdanie z
podróży w języku niemieckim (lub po uprzednim ustaleniu w języku angielskim). Sprawozdanie to
powinno zawierać: listę uczestników podróży, opis przebiegu podróży oraz omówienie
konkretnych korzyści naukowych, wyniesionych z odwiedzin w poszczególnych miejscach.
11. Po otrzymaniu sprawozdania DAAD przekazuje grupie pozostałe 10% przyznanej kwoty.
Informacje pochodzą ze strony http://www.daad.pl/.

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Czeska 24
03-902 Warszawa
tel. 22 617 48 47