Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • edukacja2
 • archeologia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • prawo3
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 01.11.2014

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

Stypendia te umożliwiają grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich)
nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń
podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.
Kandydaci:
Grupy studenckie: od 10 do 15 studentów wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów I i II stopnia oraz jeden nauczyciel akademicki (etatowy pracownik uczelni). Po uzgodnieniu z DAAD w wyjątkowych przypadkach uczestnikami grupy może być kilku doktorantów. Grupa powinna
posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim.
Czas trwania podróży:

7-12 dni.
Warunki uzyskania stypendium:

1. Wnioski składają nauczyciele akademiccy polskich uczelni w DAAD w Warszawie.
2. Podróż musi być całkowicie samodzielnie zorganizowana i przygotowana.
3. Program podróży musi być ustalony wspólnie z odwiedzanymi niemieckimi
uczelniami/instytucjami, (głównie szkoły wyższe, instytuty naukowe, a także firmy, zakłady
przemysłowe, instytucje publiczne) i potwierdzony zaproszeniami od niemieckich partnerów.
4. Podróż musi prowadzić do kilku, a co najmniej dwóch różnych miast/miejscowości.
Wysokość stypendium:
5. 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika (poza maksymalnie 15 studentami stypendium
otrzyma tylko jeden nauczyciel akademicki).
6. Przyznane stypendium będzie wypłacone w polskiej walucie.
7. DAAD zawiera dla całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej (w przypadku uzyskania stypendium uczestnicy otrzymają
odpowiednie broszury informacyjne).
Przyznanie stypendium:
8. Decyzję o przyznaniu stypendium na podróże grupowe podejmuje DAAD i zawiera umowę z
osobą uprawnioną do reprezentowania danego wydziału i podpisania umowy z DAAD.
9. 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane na konto uczelni/wydziału przed rozpoczęciem
podróży.
10. Najpóźniej 4 tygodnie po podróży należy przysłać do biura DAAD w Warszawie sprawozdanie z
podróży w języku niemieckim (lub po uprzednim ustaleniu w języku angielskim). Sprawozdanie to
powinno zawierać: listę uczestników podróży, opis przebiegu podróży oraz omówienie
konkretnych korzyści naukowych, wyniesionych z odwiedzin w poszczególnych miejscach.
11. Po otrzymaniu sprawozdania DAAD przekazuje grupie pozostałe 10% przyznanej kwoty.
Informacje pochodzą ze strony http://www.daad.pl/.

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
ul. Czeska 24
03-902 Warszawa
tel. 22 617 48 47