Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci11
 • absolwenci16
 • doktoranci15
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne19
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Francja1
 • Australia1
 • Włochy3
 • Turcja1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na pobyty studyjne w Niemczech dla absolwentów kierunków artystycznych

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAD

Rodzaj:
sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2013

Stypendia na pobyty studyjne w Niemczech dla absolwentów kierunków artystycznych

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAD informuje o ofercie stypendialnej na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych.

Stypendia dla kandydatów z dziedzin sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, tańca i architektury, umożliwiające realizację pobytu studyjnego na jednej z państwowych niemieckich uczelni pogłębiającego dotychczasowe osiągnięcia artystyczne. Istnieje też możliwość ubiegania się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające.

Czas trwania stypendium:

Jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających.
Początek stypendium od 1 października 2014.

Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie + dodatkowe świadczenia.

Warunki uzyskania stypendium:
Stypendium to jest przewidziane dla kandydatów, którzy wykorzystali już możliwości kształcenia w kraju ojczystym i – w miarę możliwości – zakończyli studia odpowiednim dyplomem. Złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:

(Należy złożyć dokumenty w dwóch oddzielnych kompletach w następującej kolejności)

 1. Formularz DAAD (patrz formularz online): form.daad.pl
 2. Szczegółowy życiorys (CV).
 3. Kandydaci ubiegający się o magisterskie studia uzupełniające dołączają do wniosku wydruk strony internetowej niemieckiej uczelni zawierający konkretne informacje dotyczące nazwy wybranego kierunku studiów, przewidywanego planu studiów (czas ich trwania) oraz opłat za studia.
 4. Opis dotychczasowych studiów i osiągnięć artystycznych.
 5. Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu studyjnego w Niemczech, jeśli pobyt na niemieckiej uczelni ma być pogłębieniem dotychczasowych osiągnięć artystycznych.
 6. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego z macierzystej uczelni informująca o kwalifikacjach kandydata sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: gutachten.daad.pl. Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
 7. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub angielskiego.
 8. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
 9. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów (np. licencjat/inżynier, magister) w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski lub kopia suplementu do dyplomu z wykazem ocen (w języku angielskim). Uwaga: Nie należy kopiować indeksu!
 10. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister): kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do 31 lipca 2014 roku.
 11. Zaproszenie od niemieckiego nauczyciela akademickiego. Osoby ubiegające się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające dołączają do wniosku zapewnienie z niemieckiego ośrodka przyjmującego, że dotychczasowe kwalifikacje są w zasadzie wystarczające, aby kandydat mógł uczestniczyć w wybranych studiach.
 12. Materiał artystyczny – próbki twórczości.


Uwaga:

 1. Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
 2. Należy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi!
 3. Organizatorzy proszą o dokładne zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi materiału artystycznego na stronie: www.daad.de/extrainfo.


Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:

15 listopada 2013
(decyduje data wpłynięcia wniosku).

Wnioski należy kierować pod adres:
DAAD, Referat 323, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn.

Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Kwalifikacji kandydatów dokona komisja składająca się z profesorów architektury, muzyki i sztuki niemieckich szkół wyższych. Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach tej kwalifikacji przez DAAD w Bonn.

Informacja pochodzi z: www.daad.pl.

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAD
ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa
tel. 22 617 48 47
daad@daad.pl
http://www.daad.pl