Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci28
 • absolwenci31
 • doktoranci23
 • naukowcy19
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • sztuka/muzyka1
 • literatura1
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • ekonomia/biznes8
 • projektowanie/architektura5
 • różne30
 • medycyna5
 • języki obce2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Chiny2
 • Unia Europejska1
 • Węgry1
 • Francja3
 • Wielka Brytania2
 • Australia1
 • Indie1
 • Belgia2
 • Stany Zjednoczone8
 • cały świat17
 • Austria2
 • Kanada1
 • Europa3
 • Japonia3
 • Hiszpania1
 • Włochy4
 • Niemcy9
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa18
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
projektowanie/architektura
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 31.10.2012

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Cel:

Stypendia dla kandydatów z dziedzin sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, tańca i architektury, umożliwiające realizację pobytu studyjnego na jednej z państwowych niemieckich uczelni pogłębiającego dotychczasowe osiągnięcia artystyczne.
Istnieje też możliwość ubiegania się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające.

Czas trwania stypendium:

Jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających. Początek stypendium od 1 października 2013.

Wysokość stypendium:

750 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.

Warunki uzyskania stypendium:

– Stypendium to jest przewidziane dla kandydatów, którzy wykorzystali już możliwości kształcenia w kraju ojczystym i – w miarę możliwości – zakończyli studia odpowiednim dyplomem.
– Limit wieku kandydata: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.

Uwaga:
 Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD (p. www.funding-guide.de).
 Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
 Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na stronie www.daad.pl!
 Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi materiału artystycznego:
www.daad.de/extrainfo.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
31 października 2015 (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski należy kierować pod adres:
DAAD, ST 21, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Wyboru kandydatów
dokona komisja składająca się z profesorów architektury, muzyki i sztuki niemieckich szkół wyższych.

informacje pochodzą ze strony http://www.daad.pl/

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

postmaster@daad.de
www.daad.pl