Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
 • archeologia1
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • prawo3
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
projektowanie/architektura
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 31.10.2012

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Cel:

Stypendia dla kandydatów z dziedzin sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, tańca i architektury, umożliwiające realizację pobytu studyjnego na jednej z państwowych niemieckich uczelni pogłębiającego dotychczasowe osiągnięcia artystyczne.
Istnieje też możliwość ubiegania się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające.

Czas trwania stypendium:

Jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających. Początek stypendium od 1 października 2013.

Wysokość stypendium:

750 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.

Warunki uzyskania stypendium:

– Stypendium to jest przewidziane dla kandydatów, którzy wykorzystali już możliwości kształcenia w kraju ojczystym i – w miarę możliwości – zakończyli studia odpowiednim dyplomem.
– Limit wieku kandydata: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.

Uwaga:
 Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD (p. www.funding-guide.de).
 Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
 Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na stronie www.daad.pl!
 Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi materiału artystycznego:
www.daad.de/extrainfo.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
31 października 2015 (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski należy kierować pod adres:
DAAD, ST 21, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Wyboru kandydatów
dokona komisja składająca się z profesorów architektury, muzyki i sztuki niemieckich szkół wyższych.

informacje pochodzą ze strony http://www.daad.pl/

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

postmaster@daad.de
www.daad.pl