Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci11
 • absolwenci16
 • doktoranci15
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • projektowanie/architektura1
 • różne19
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy3
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Europa5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
projektowanie/architektura
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 31.10.2012

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Cel:

Stypendia dla kandydatów z dziedzin sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, tańca i architektury, umożliwiające realizację pobytu studyjnego na jednej z państwowych niemieckich uczelni pogłębiającego dotychczasowe osiągnięcia artystyczne.
Istnieje też możliwość ubiegania się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające.

Czas trwania stypendium:

Jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających. Początek stypendium od 1 października 2013.

Wysokość stypendium:

750 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.

Warunki uzyskania stypendium:

– Stypendium to jest przewidziane dla kandydatów, którzy wykorzystali już możliwości kształcenia w kraju ojczystym i – w miarę możliwości – zakończyli studia odpowiednim dyplomem.
– Limit wieku kandydata: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.

Uwaga:
 Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD (p. www.funding-guide.de).
 Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
 Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na stronie www.daad.pl!
 Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi materiału artystycznego:
www.daad.de/extrainfo.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
31 października 2015 (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski należy kierować pod adres:
DAAD, ST 21, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Wyboru kandydatów
dokona komisja składająca się z profesorów architektury, muzyki i sztuki niemieckich szkół wyższych.

informacje pochodzą ze strony http://www.daad.pl/

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

postmaster@daad.de
www.daad.pl