Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci17
 • absolwenci18
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni6
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka6
 • medycyna1
 • różne15
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania2
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Belgia1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy2
 • Austria2
 • Łotwa1
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online2
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Stany Zjednoczone4
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Singapur1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Rodzaj:
projektowanie/architektura
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 31.10.2012

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Cel:

Stypendia dla kandydatów z dziedzin sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, tańca i architektury, umożliwiające realizację pobytu studyjnego na jednej z państwowych niemieckich uczelni pogłębiającego dotychczasowe osiągnięcia artystyczne.
Istnieje też możliwość ubiegania się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające.

Czas trwania stypendium:

Jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających. Początek stypendium od 1 października 2013.

Wysokość stypendium:

750 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.

Warunki uzyskania stypendium:

– Stypendium to jest przewidziane dla kandydatów, którzy wykorzystali już możliwości kształcenia w kraju ojczystym i – w miarę możliwości – zakończyli studia odpowiednim dyplomem.
– Limit wieku kandydata: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.

Uwaga:
 Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD (p. www.funding-guide.de).
 Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
 Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na stronie www.daad.pl!
 Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi materiału artystycznego:
www.daad.de/extrainfo.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
31 października 2015 (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski należy kierować pod adres:
DAAD, ST 21, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn.
Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Wyboru kandydatów
dokona komisja składająca się z profesorów architektury, muzyki i sztuki niemieckich szkół wyższych.

informacje pochodzą ze strony http://www.daad.pl/

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

postmaster@daad.de
www.daad.pl