Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci11
 • absolwenci13
 • doktoranci18
 • naukowcy13
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura1
 • ekonomia/biznes5
 • sztuka/muzyka5
 • różne17
 • języki obce1
 • projektowanie/architektura2
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Słowacja2
 • Holandia3
 • Hiszpania1
 • Belgia1
 • online1
 • Singapur1
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • Portugalia1
 • Włochy4
 • Wielka Brytania2
 • Francja1
 • Niemcy5
 • Europa3
 • Republika Południowej Afryki1
 • Finlandia1
 • Polska1
 • Rumunia1
 • cały świat3
 • Turcja1
 • Japonia1
 • Stany Zjednoczone5
 • Szwecja1
 • Austria1
 • Indie1
 • Australia1
 • Czechy1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa8
 • firma2
 • instytucja rządowa6
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

organizator:

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie

Rodzaj:
sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2011

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Cel:
Stypendia dla kandydatów z dziedzin sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, tańca i architektury, umożliwiające realizację pobytu studyjnego na jednej z państwowych niemieckich uczelni pogłębiającego dotychczasowe osiągnięcia artystyczne. Istnieje też możliwość ubiegania się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające.

Czas trwania stypendium:
Jeden rok akademicki z możliwością przedłużenia do dwóch lat w przypadku dwuletnich magisterskich studiów uzupełniających. Początek stypendium od 1 października 2012.

Wysokość stypendium:
750 euro miesięcznie / dodatkowe świadczenia.

Warunki uzyskania stypendium:
• Stypendium to jest przewidziane dla kandydatów, którzy wykorzystali już możliwości kształcenia w kraju ojczystym i – w miarę możliwości – zakończyli studia odpowiednim dyplomem.
• Limit wieku kandydata: nie ma, ale złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu.

Wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
(Należy złożyć dokumenty w dwóch oddzielnych kompletach w następującej kolejności)
1. Formularz DAAD (patrz formularz online).
2. Szczegółowy życiorys (CV).
3. Kandydaci ubiegający się o magisterskie studia uzupełniające dołączają do wniosku wydruk strony internetowej niemieckiej uczelni zawierający konkretne informacje dotyczące nazwy wybranego kierunku studiów, przewidywanego planu studiów (czas ich trwania) oraz opłat za studia.
4. Opis dotychczasowych studiów i osiągnięć artystycznych.
5. Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu studyjnego w Niemczech, jeśli pobyt na niemieckiej uczelni ma być pogłębieniem dotychczasowych osiągnięć artystycznych.
6. Opinia od jednego nauczyciela akademickiego z macierzystej uczelni informująca o kwalifikacjach kandydata sporządzona na formularzu „Gutachten” dostępnym na stronie: www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.doc Opinia (w języku niemieckim lub angielskim) musi mieć stempel instytutu.
7. Zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego: test onDaF lub zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis), w przypadku gdy na uczelni nie ma możliwości przeprowadzenia testu onDaF. Kandydaci, którzy przeprowadzają studia w języku angielskim dołączają oprócz zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego (lub braku znajomości języka niemieckiego) także kopię oficjalnego amerykańskiego lub angielskiego dyplomu: TOEFL, IELTS lub Cambridge ESOL (liczbę wymaganych punktów ustalają niemieckie uczelnie) albo zaświadczenie o znajomości języka angielskiego wystawione na formularzu DAAD (DAAD Sprachzeugnis) przez lektora języka angielskiego z macierzystej uczelni. Stypendystów podejmujących studia uzupełniające albo roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające na niemieckich uczelniach w języku angielskim, nie znających języka niemieckiego lub ze słabą jego znajomością (poniżej poziomu B2), DAAD zaprasza przed rozpoczęciem stypendium do uczestnictwa w dwumiesięcznym (sierpień/wrzesień), obowiązkowym kursie języka niemieckiego w jednym z instytutów językowych w Niemczech. Stypendysta nie ponosi za ten kurs żadnych kosztów.
8. Świadectwo dojrzałości: kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego.
9. Potwierdzony w dziekanacie wykaz wszystkich ocen ze studiów w dowolnej formie w rozbiciu na poszczególne semestry i lata studiów z (samodzielnym) tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski.
Uwaga: Należy nie kopiować indeksu!
10. Świadectwo ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister): kserokopia polskiego oryginału oraz kserokopia tłumaczenia oryginału na język niemiecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Kandydaci ubiegający się o stypendium na ostatnim roku studiów proszeni są o dosłanie dyplomu ukończenia uczelni najpóźniej do 31 lipca 2012 roku.
11. Zaproszenie od niemieckiego nauczyciela akademickiego. Osoby ubiegające się o stypendium na roczne lub dwuletnie magisterskie studia uzupełniające dołączają do wniosku zapewnienie z niemieckiego ośrodka przyjmującego, że dotychczasowe kwalifikacje są w zasadzie wystarczające, aby kandydat mógł uczestniczyć w wybranych studiach.
12. Materiał artystyczny – próbki twórczości, materiał dźwiękowy (patrz ulotki dla artystów / muzyków w języku niemieckim lub angielskim – dostępne w internecie pod adresem: www.daad.de/extrainfo/).
Uwaga:
• Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Należy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi.
• Należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi materiału artystycznego.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2011 (decyduje data wpłynięcia wniosku). Wnioski należy kierować pod adres:
DAAD, Referat 323, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn.

Ocena kandydatów zostanie dokonana tylko na podstawie złożonych wniosków. Kwalifikacji kandydatów dokona komisja składająca się z profesorów architektury, muzyki i sztuki niemieckich szkół wyższych. Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach tej kwalifikacji przez DAAD w Bonn do końca kwietnia 2012.

Informacje pochodzą ze strony www.daad.pl

Kontakt

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie
Referat 323
Kennedyallee 50, D-53175 Bonn