Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci16
 • doktoranci16
 • naukowcy20
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne21
 • medycyna1
 • ekonomia/biznes3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki humanistyczne/społeczne13
 • literatura2
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe12
 • sztuka/muzyka6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone9
 • Norwegia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • cały świat8
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Indie1
 • Niemcy7
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Portugalia1
 • Europa6
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Włochy5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na pobyty badawcze / staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich

organizator:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD))

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2015

Stypendia na pobyty badawcze / staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich

Stypendia na pobyty badawcze / staże artystyczne dla naukowców i
nauczycieli akademickich
Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler /
Arbeitsaufenthalte für Hochschullehrer – künstlerische Fächer und
Architektur
Cel:
Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych
umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w
instytucie naukowym. Stypendium to skierowane jest także do artystów i muzyków pracujących jako
nauczyciele akademiccy.
Czas trwania stypendium:
Ustalany przez komisję kwalifikacyjną w zależności od zaplanowanych badań: od 1 do 3 miesięcy.
Okres odbywania stypendium odpowiednio do terminu aplikacji:
od 01.06.2016 do 31.01.2017 (termin złożenia wniosków 15 listopada 2015)
lub od 01.11.2016 do 31.05.2017 (termin złożenia wniosków 1 czerwca 2016).
Wysokość stypendium:
2.000 euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci), 2.150 euro miesięcznie
(profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). Dodatek do kosztów podróży. Stypendium nie może być
przedłużone. DAAD nie pokrywa innych kosztów.
Warunki uzyskania stypendium:
 O stypendium mogą ubiegać się wybitni naukowcy wszystkich specjalności z reguły ze stopniem
naukowym co najmniej doktora (doktorat nie dotyczy artystów i muzyków) zatrudnieni na polskiej
uczelni lub w instytucie badawczym
 Istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest obok dotychczasowych osiągnięć naukowych (lista
publikacji) przekonujący i jasno sprecyzowany program badawczy, uzgodniony w porozumieniu z
przyjmującym instytutem. Do wniosku powinno być dołączone zaproszenie od niemieckiego
partnera naukowego / ośrodka przyjmującego zawierające opinię o planowanych przez kandydata
badaniach.
 Stypendium na pobyt badawczy może być przyznane tylko raz na trzy lata.
Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać:
(Prosimy złożyć dokumenty w jednym komplecie (powinien być to wydruk z portalu DAAD) w
następującej kolejności)
1. Formularz DAAD (złożenie aplikacji możliwe jedynie poprzez portal DAAD: www.fundingguide.de).
Dodatkowe informacje także na stronie www.daad.pl.
2. Szczegółowy życiorys (CV) (maks. 3 str.).
3. Projekt badawczy: Szczegółowe i precyzyjne przedstawienie indywidualnego programu
badawczego (maks. 10 str.).
4. Zaproszenie od niemieckiego nauczyciela akademickiego (zaproszenie powinno zawierać opinię o
zamierzonym projekcie oraz informację o udostępnieniu miejsca do prowadzenia badań).
5. Lista publikacji (nie dotyczy artystów) (maks. 3 str.).
6. Czas i miejsce pobytu: dokładnie sprecyzowane.
Uwaga:
 Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD (p.www.funding-guide.de).
 Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
 Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi na stronie www.daad.pl!
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
15 listopada 2015 / 1 czerwca 2016 (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski należy kierować pod adres:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa.
Ocena kandydatów zostanie dokonana przez komisję ekspercką tylko na podstawie złożonych
wniosków. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji poprzez portal DAAD.
informacje pochodzą ze strony http://www.daad.pl/

Kontakt

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD))
ul. Czeska 24/2
PL-03-902 Warszawa
+48 /22/ 617 48 47, 616 13 08
daad@daad.pl