Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci11
 • absolwenci16
 • doktoranci15
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne19
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy3
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Ukraina1
 • online2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na Cologne Graduate School z dziedziny Zarządzania, Ekonomii i Nauk Społecznych

organizator:

Cologne Graduate School

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 30.04.2012

Stypendia na Cologne Graduate School z dziedziny Zarządzania, Ekonomii i Nauk Społecznych

CGS przyznaje do 10 stypendiów rocznie. Studenci są oceniani przez Radę CGS na bazie ich stopni naukowych, posiadanej wiedzy i dostępności potencjalnego opiekuna.

Kryteria kwalifikacji
By być dopuszczonym, studenci muszą posiadać stopień magistra, lub dyplom w dziedzinie odpowiadającej życiorysowi i zainteresowaniem badawczym realizowanym w CGS. Kompatybilne dyscypliny to ekonomia, zarządzanie, finanse, nauki społeczne/polityczne, ekonomia/polityka energetyczna, ekonometria/statystyka i pola badawcze z nimi związane. Kandydaci muszą posiadać udokumentowane osiągnięcia naukowe na polu akademickim i należeć do 10 % najlepszych w uprawianych przez siebie dyscyplinach.

Korzyści
Stypendyści otrzymują miesięczne stypendium wysokości 1200 Euro przez trzy lata. Nie wiąże sie to z obciążeniem żadnymi dodatkowymi kosztami. Po przejściu przez system ewaluacyjny po pierwszym roku, stypendia zostaną rozszerzone na kolejne dwa lata. Pełen program doktorancki (Phd) trwa 3 lata. Przedłużenie stypendiów poza ten okres nie jest możliwe. Stypendia są wolne od podatku. Studenci będą mieli w pełni wyposażone biuro w departamencie CGS, pełny dostęp do wszystkich bibliotek i innych instytucji uniwersyteckich, oraz dodatkowe fundusze na uczestnictwo w konferencjach, szkołach letnich, etc.

Otrzymane stopnie naukowe
Studenci przedstawiają swoje rozprawy doktorskie po niemiecku lub angielsku na Wydziale Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Kolonii. Otrzymany stopień naukowy jest niemiecki (dr.rer.pol)

Wsparcie akademickie
Podczas programu doktorantom służą radą członkowie wydziału CGS. Zaleca się , by  wnioskodawcy zapoznali się z listą wykładowców przed złożeniem wniosku, by zapewnić  sobie potencjalne wsparcie, kiedy ich wniosek zostanie zaakceptowany. Po akceptacji, studenci są proszeni o znalezienie opiekuna nie później niż do końca pierwszego roku studiów

Terminarz aplikacji 2012
15 lutego – 30 kwietnia  – okres aplikacji dla stypendiów rozpoczynających się w październiku 2012
30 kwietnia – ostateczny termin składania wniosków
1/2 2012 – Kandydaci zostaną powiadomieni o tym, czy będą zaproszeni na rozmowę
4/7 Maja 2012

Rozmowy z wybranymi kandydatami w Kolonii: w maju.

Powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu: 1 października  – Rozpoczęcie stypendiów

Po więcej szczegółów zobacz: www.cgs.uni-koeln.de/application.html?&no_cache=1

Tłumaczenie AJ

Informacje pochodzą ze strony www.cgs.uni-koeln.de

Kontakt

Cologne Graduate School
www.cgs.uni-koeln.de