Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci19
 • doktoranci19
 • naukowcy9
 • inni4
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • sztuka/muzyka2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe6
 • projektowanie/architektura2
 • medycyna1
 • języki obce1
 • różne14
 • prawo3
 • ekonomia/biznes5
 • literatura3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Finlandia1
 • Holandia1
 • Bułgaria3
 • Austria1
 • Wielka Brytania4
 • Belgia1
 • Turcja1
 • Europa5
 • Stany Zjednoczone3
 • Unia Europejska1
 • Szwajcaria2
 • Kanada1
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie1
 • cały świat3
 • Włochy3
 • Niemcy4
 • Chiny2
 • Tajwan2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa16
 • firma2
 • instytucja rządowa8
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia MSZ w College of Europe 2023

organizator:

College of Europe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rodzaj:
ekonomia/biznes, nauki humanistyczne/społeczne, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Belgia
termin składania wniosków: 18.01.2023

Stypendia MSZ w College of Europe 2023

College of Europe (Kolegium Europejskie) rozpoczęło nabór na kolejną edycję studiów pomagisterskich w roku akademickim 2023-2024. Kandydaci z Polski mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W ramach rekrutacji na przyszły rok akademicki Kolegium Europejskie poszukuje absolwentów kierunków humanistycznych, ale także ścisłych, którzy interesują się Europą – jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Studia w Kolegium Europejskim

Nauka w Kolegium trwa 10 miesięcy: od września do czerwca. Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na kierunkach:

 • Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies (Natolin) z czterema specjalizacjami do wyboru:
  • EU Public Affairs and Policies
  • The EU and the World
  • The EU and its Complex Neighbourhoods
  • European History and Civilization
 • Advanced Master of Science in European Economic Studies (Brugia),
 • Advanced Master of European Law (Brugia),
 • Advanced Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy (Brugia),
 • Advanced Master of Arts in European Political and Governance Studies (Brugia).

Język studiów

Studia w Kolegium Europejskim są dwujęzyczne (angielsko-francuskie) i zajęcia prowadzone są w obu językach. Wymagania dot. znajomości języków różnią się w zależności od kierunku.
Studenci przyjęci do Kolegium Europejskiego w Natolinie, którzy decyzją Komisji Selekcyjnej muszą podwyższyć znajomość jednego z języków urzędowych Kolegium przed rozpoczęciem roku akademickiego, biorą udział w Letniej Akademii Językowej, czyli intensywnych kursach z języka francuskiego lub angielskiego organizowanych w sierpniu.

Aplikacja na studia

Rekrutacja na studia w ramach Polskiej Komisji Selekcyjnej składa się z trzech etapów:

 1. Aplikacja na studia on-line do  18 stycznia 2023 r.

Każdy kandydat na studia musi założyć konto oraz wypełnić formularz aplikacji on-line w języku angielskim lub francuskim na stronie https://admissions.coleurope.eu/login. W ramach jednej aplikacji kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na dwa kierunki studiów jednocześnie.
Kandydaci z Polski, którzy chcą ubiegać się o stypendia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, muszą wybrać w formularzu aplikacji on-line komisję selekcyjną „Poland – Ministerstwo Spraw Zagranicznych”.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium MSZ RP (dokładny termin złożenia wniosku zostanie zakomunikowany kandydatom wyselekcjonowanym do rozmowy kwalifikacyjnej w marcu 2023 r.)

Każdy kandydat ubiegający się o stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP powinien wysłać wypełniony wniosek o przyznanie stypendium MSZ RP na adres poczty elektronicznej Akademii Dyplomatycznej MSZ: ad.sekretariat@msz.gov.pl  W tytule wiadomości należy wpisać „wniosek o przyznanie stypendium na studia w Kolegium Europejskim”.

 1. Rozmowa kwalifikacyjna marzec/kwiecień 2023 r. (wybrani kandydaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozmowy w pierwszym kwartale 2023 r.)

Na podstawie aplikacji on-line, Kolegium Europejskie dokonuje wyboru najlepszych kandydatów, którzy są następnie zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy sprawdzana jest motywacja kandydatów, kompetencje językowe, wiedza z zakresu wybranej specjalizacji oraz aktualności i spraw europejskich, a także zainteresowanie pracą w administracji publicznej, a zwłaszcza służbie zagranicznej.

Stypendium MSZ RP

Kandydaci z Polski, którzy otrzymają stypendia, podpisują umowę stypendialną, w której zobowiązują się w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki i otrzymania dyplomu, do odbycia trzymiesięcznej, bezpłatnej praktyki w zaaprobowanej przez MSZ instytucji sektora finansów publicznych RP (lub innego, wskazanego w umowie sposobu wywiązania się z jej zapisów) oraz do przedłożenia kopii dyplomu i zaświadczenia o odbyciu praktyki.

Szczegółowe informacje na temat studiów oraz oferty Kolegium Europejskiego można uzyskać pod adresem contactnatolin@coleurope.eu. lub na stronie: www.coleurope.eu

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Sprawdźcie koniecznie inne stypendia zagraniczne!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

College of Europe, Bruges campus
Dijver 11
8000 Brugge, Belgium
tel. 0032 50 47 71 11
info@coleurope.eu
www.coleurope.eu