Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci32
 • absolwenci36
 • doktoranci25
 • naukowcy22
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne31
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne13
 • literatura1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • sztuka/muzyka2
 • projektowanie/architektura4
 • języki obce3
 • ekonomia/biznes7
 • prawo2
 • nauki humanistyczne/społeczne6
 • medycyna3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Chiny3
 • Indie2
 • Luksemburg1
 • Francja4
 • Norwegia1
 • Cypr1
 • Wielka Brytania3
 • Japonia2
 • Australia1
 • Niemcy16
 • Holandia3
 • Finlandia2
 • Belgia3
 • Szwajcaria2
 • cały świat10
 • Unia Europejska1
 • Hiszpania1
 • Europa3
 • Austria4
 • Szwecja2
 • Stany Zjednoczone5
 • Hongkong2
 • Czechy2
 • Irlandia1
 • Słowacja1
 • Włochy7
 • Węgry1
 • Polska2
 • Kanada1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa23
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd1
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia KUAS-E na studia inżynieryjne w Kioto

organizator:

Kyoto University of Advanced Science

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Japonia
termin składania wniosków: 14.03.2021

Stypendia KUAS-E na studia inżynieryjne w Kioto

Uniwersytet Nauki Zaawansowanej w Kioto (Kyoto University of Advanced Science, KUAS) przedstawia program inżynieryjny, bliższy przemysłowi produkcyjnemu bardziej niż kiedykolwiek, odbywający się w kraju, który znany jest na całym świecie z pomysłowości w dziedzinie inżynierii. Jest to całkiem nowy program, odbywający się w całości w języku angielskim, organizowany przez KUAS. Skupiając się na technologii, która pomoże ukształtować naszą przyszłość – pojazdy elektryczne, drony, roboty, maszyneria, rozwiązania silnikowe, systemy wytwarzania energii i wiele innych – powitamy w Kioto kolejne pokolenie inżynierów. Aby stworzyć najnowocześniejszą technologię, niezbędne jest zapewnienie najnowocześniejszych form edukacji. Z tego względu stworzono program, którego najważniejszym celem jest zapewnienie edukacji, która pomoże studentom nabyć realne umiejętności, potrzebne do jak najlepszego funkcjonowania w nowoczesnym świecie inżynierii. Specjalizując się w dziedzinie technologii opartych na mechanice, elektryce i mechatronice, program oferuje podejście „outside-in”, które bierze pod uwagę bieżące trendy w przemyśle, umożliwiając studentom pracę z zawodowymi inżynierami, w bardzo rozwiniętym przemyśle inżynieryjnym w Kioto. Po zakończeniu stypendium, uczelnia chce ułatwić studentom rozpoczęcie pracy w światowej sławy firmach i instytucjach w Japonii i nie tylko.

KUAS oferuje dwa rodzaje stypendium (dla studentów pierwszego i drugiego stopnia, oraz doktorantów):

Super KUAS-E Scholarship

KUAS-E Scholarship*

Stypendium (na wydatki osobiste)

1 200 000 JPY rocznie

(10 909 USD rocznie)

+

Zwolnienie z opłaty czesnego

(100%)

+

Zwolnienie z opłaty aplikacyjnej

(100%)

I

Redukcja opłaty za czesne

100%

+

Redukcja opłaty aplikacyjnej

100%

II

Redukcja opłaty za czesne

50%

+

Redukcja opłaty aplikacyjnej

50%

III

Redukcja opłaty za czesne

30%

+

Redukcja opłaty aplikacyjnej

30%

* Studenci studiów doktoranckich mogą otrzymać jedynie stypendium KUAS-E typu I.
* Odpowiedniki w dolarach amerykańskich są podane wyłącznie w celach informacyjnych

Kandydaci powinni zaznaczyć zainteresowanie stypendium w swoich zgłoszeniach na studia na KUAS. Stypendium przyznane zostanie osobom z wyróżniającymi wynikami w nauce.

W każdym semestrze, wyniki wybranego do stypendium studenta są monitorowane. Pod uwagę brana jest praca naukowa studenta oraz ocena nauczyciela. Od stypendystów wymaga się utrzymania bardzo dobrych wyników w nauce, jak również zachowania będącego wzorem do naśladowania dla innych studentów. W przypadku niespełnienia warunku utrzymania bardzo dobrych wyników w nauce bądź zachowania w sposób zagrażający reputacji KUAS, stypendium może zostać unieważnione.

Do przeglądu kandydatów na stypendium użyte zostaną wszystkie dokumenty przekazane podczas rekrutacji na KUAS. Studenci zostaną poinformowani jednocześnie o wynikach rekrutacji oraz o wynikach procesu przyznawania stypendium.

Harmonogram przyjęć

Program licencjacki – rekrutacja na studia rozpoczynające się na początku września 2021 r.

Otwarcie systemu aplikacji online

Zamknięcie systemu aplikacji online

Rozmowa kwalifikacyjna online (dla wybranych studentów)

Przesłanie ofert i propozycji stypendiów

Termin ostatecznego przyjęcia oferty

Wczesny nabór

1 października 2020 r.

30 października 2020 r.

Połowa listopada 2020 r.

4 grudnia 2020 r.

25 grudnia 2020 r.

Standardowy nabór

1 grudnia 2020 r.

8 stycznia 2021 r.

Połowa stycznia – początek lutego 2021 r.

19 lutego 2021 r.

12 marca 2021 r.

Ostatni nabór

8 lutego 2021 r.

14 marca 2021 r.

Druga połowa marca 2021 r.

16 kwietnia 2021 r.

6 maja 2021 r.

*Wszystkie daty są czasu japońskiego (JST).

Program magisterski i doktorancki – rekrutacja na studia rozpoczynające się na początku września 2021 r.

Wniosek o zgodę opiekuna naukowego*

Otwarcie systemu aplikacji

Zamknięcie systemu aplikacji

Rozmowa kwalifikacyjna online

Przesłanie ofert i propozycji stypendiów

Termin ostatecznego przyjęcia oferty

Standardowy nabór

1 grudnia 2020 – 17 stycznia 2021 r.

18 stycznia 2021 r.

26 lutego 2021 r.

Marzec 2021 r.

12 kwietnia 2021 r.

6 maja 2021 r.

*Kandydaci muszą uzyskać uprzednią zgodę od swojego potencjalnego opiekuna naukowego przed złożeniem wniosku. Ocena kandydatów jest czasochłonna i może wiązać się z dodatkowymi pytaniami, dlatego Organizatorzy zalecają rozpoczęcie tej procedury z dużym wyprzedzeniem. Wnioskodawcy otrzymają wyniki zgody nie później niż 29 stycznia 2021 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.kuas.ac.jp

Tłumaczenie Olga Kożdoń

Zajrzyj też do innych ofert stypendiów zagranicznych!

Kontakt

Kyoto University of Advanced Science
18 Gotanda-cho, Yamanouchi
Ukyo-ku, Kyoto, 615-8577


www.kuas.ac.jp