Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci35
 • absolwenci35
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • kierunki techniczne7
 • sztuka/muzyka2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • nauki polityczne/dziennikarstwo9
 • RÓŻNE25
 • biznes3
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • inżynieria8
 • stosunki międzynarodowe4
 • kulturoznawstwo1
 • edukacja2
 • medycyna4
 • prawo3
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie5
 • historia4
 • inne5
 • języki obce3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Chiny1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Niemcy13
 • Czechy1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Japonia3
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • cały świat8
 • Australia2
 • Irlandia1
 • Indie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa18
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia DAAD – krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech

organizator:

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2016
wartość stypendium: 1 000 €

Stypendia DAAD – krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej przedstawia stypendia dla doktorantów i młodych naukowców.

Cel

Stypendia umożliwiając przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z praca doktorska w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.

Czas trwania stypendium

Od 1 do 6 miesięcy. Ostateczna decyzje o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna. Stypendium nie może zostać przedłożone.

Wysokość stypendium
1.000 euro miesięczne, inne dodatkowe świadczenia
Warunki ubiegania się o stypendium
• O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
• O stypendium mogą się obiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. post-doc).
• Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu. Osoby z tytułem doktora- najpóźniej 4 lata po ukończeniu studiów doktoranckich.
• Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie  niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego (do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego).
• Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce dostępnej pod adresem: daad.de
Uwaga
• Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD
• Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
Termin złożenia dokumentów opływa z dniem
• 15 listopada 2016 (okres rozpoczecia stypendium od 01.06.2017 do 30.11.2017).
• 1 maja 2017 (okres rozpoczecia stypendium od 01.12.2017 do 31.05.2018)

Wnioski nalezy kierowac pod adres

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Informacje pochodzą ze strony: daad.pl

Kontakt

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie
ul. Zielna 37
00 - 108 Warszawa
tel. +48 /22/ 395 54 00
daad@daad.pl
http://www.daad.pl/pl/