Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa4
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • online1
 • cały świat7
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Irlandia1
 • Holandia1
 • Szwecja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia DAAD – krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech

organizator:

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2016
wartość stypendium: 1 000 €

Stypendia DAAD – krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej przedstawia stypendia dla doktorantów i młodych naukowców.

Cel

Stypendia umożliwiając przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z praca doktorska w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.

Czas trwania stypendium

Od 1 do 6 miesięcy. Ostateczna decyzje o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna. Stypendium nie może zostać przedłożone.

Wysokość stypendium
1.000 euro miesięczne, inne dodatkowe świadczenia
Warunki ubiegania się o stypendium
• O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
• O stypendium mogą się obiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. post-doc).
• Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu. Osoby z tytułem doktora- najpóźniej 4 lata po ukończeniu studiów doktoranckich.
• Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie  niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego (do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego).
• Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce dostępnej pod adresem: daad.de
Uwaga
• Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD
• Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
Termin złożenia dokumentów opływa z dniem
• 15 listopada 2016 (okres rozpoczecia stypendium od 01.06.2017 do 30.11.2017).
• 1 maja 2017 (okres rozpoczecia stypendium od 01.12.2017 do 31.05.2018)

Wnioski nalezy kierowac pod adres

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Informacje pochodzą ze strony: daad.pl

Kontakt

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie
ul. Zielna 37
00 - 108 Warszawa
tel. +48 /22/ 395 54 00
daad@daad.pl
http://www.daad.pl/pl/