Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci14
 • absolwenci12
 • doktoranci24
 • naukowcy18
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • różne24
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • sztuka/muzyka3
 • ekonomia/biznes4
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • projektowanie/architektura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Niemcy4
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Słowacja1
 • Włochy1
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Szwajcaria1
 • Singapur2
 • Japonia3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa10
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia konfucjańskie 2021

organizator:

Instytut Konfucjusza, Uniwersytet Wrocławski

Rodzaj:
języki obce
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, inni
Zasięg:
Chiny
termin składania wniosków: 09.09.2021

Stypendia konfucjańskie 2021

Osoby uczące się języka chińskiego mogą ubiegać się o Stypendium Konfucjańskie do Chin. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o wyjazdach stypendialnych na rok akademicki 2021/2022.

W celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania społeczności międzynarodowej na wykwalifikowanych nauczycieli j. chińskiego oraz promowania nauki j. chińskiego na świecie, CLEC (Center For Language Education And Cooperation) będzie kontynuować międzynarodowe programy stypendialne dla nauczycieli j. chińskiego.

Instytuty Konfucjusza, niezależnie Klasy Konfucjańskie, wyznaczone centra egzaminacyjne HSK, zakłady sinologii na zagranicznych uniwersytetach, stowarzyszenia zawodowe zajmujące się nauczaniem języka chińskiego w innych krajach, ambasady Chińskiej Republiki Ludowej (konsulaty) za granicą (czyli tzw. „instytucje polecające”) mogą rekomendować wybitnych studentów oraz obecnie zatrudnionych nauczycieli języka chińskiego w celu pogłębienia wiedzy w zakresie nauczania języka chińskiego (lub pokrewnych specjalizacji) na chińskich uniwersytetach i uczelniach wyższych (tzw. „instytucje przyjmujące”).

Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 • nie są obywatelami chińskimi;
 • są w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, odznaczają się dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem;
 • są zaangażowani w nauczanie i międzynarodową promocję języka chińskiego;
 •  są w wieku od 16 do 35 roku życia (dnia 1 września 2021 r.). Kandydaci aktualnie pracujący jako nauczyciele języka chińskiego nie mogą mieć więcej niż 45 lat, podczas gdy studenci studiów licencjackich nie mogą mieć więcej niż 25 lat.

Rodzaje stypendiów:

A. Stypendium doktoranckie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: DTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2021 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie cztery lata akademickie. Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra Nauczania Języka Chińskiego Jako Języka Obcego, Językoznawstwa, Nauczania Języka Chińskiego Osób Posługujących się Innymi Językami lub też innych kierunków związanych z edukacją.

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 200 punktów z egzaminu HSK (poziom 6), 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom zaawansowany) i mieć ponad 2-letnie doświadczenie w nauczaniu języka chińskiego i dziedzinach pokrewnych.

B. Stypendium magisterskie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: MTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2021 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie dwa lata akademickie.

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata i uzyskać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 5) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów będą miały zagwarantowane stanowisko w instytucji dydaktycznej (wymagane jest przedstawienie potwierdzenia od przyszłego pracodawcy).

C. Stypendium licencjackie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: BTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2021 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie cztery lata akademickie.

Kandydat musi przedstawić dyplom ukończenia szkoły średniej i wynik co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

D. Stypendium Roczne

Program rozpoczyna się we wrześniu 2021 r. i zapewnia stypendium przez maksymalnie 11 miesięcy. Studenci zagraniczni studiujący obecnie w Chinach nie mogą ubiegać się o stypendium.

i.        TCSOL: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Obcego

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 270 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik z egzaminu HSKK.

ii.        Język i literatura chińskaHistoria Chin, Filozofia Chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

iii.        Nauka Języka Chińskiego

Aplikanci muszą uzyskać minimum 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 3). Priorytet w zdobyciu stypendium będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK.

E. Stypendium Semestralne

Program rozpoczyna się we wrześniu 2021 lub w marcu 2022 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie 5 miesięcy. Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą ubiegać się o stypendium.

i. TCSOL, Język i literatura chińskaHistoria Chin, Filozofia Chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik z egzaminu HSKK.

ii.  Tradycyjna Medycyna Chińska i Kultura Taiji

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK. Priorytet w zdobyciu stypendium będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK.

F.    Stypendium 4-tygodniowe

Program rozpoczyna się w lipcu lub grudniu 2021 roku i zapewnia czterotygodniowe stypendium. Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą ubiegać się o stypendium.

i. Tradycyjna Medycyna Chińska i Kultura Taiji, Nauka Języka Chińskiego + Doświadczenie Mieszkania z Chińską Rodziną, Specjalny Czterotygodniowy Program dla Studentów Instytutów Konfucjusza

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK. Powyższy kurs organizowany jest przez Instytut Konfucjusza dla grupy 10 – 15 uczestników w porozumieniu z instytucją goszczącą.Przed wyjazdem Instytut Konfucjusza w porozumieniu z instytucją przyjmującą opracowuje szczegółowy plan wyjazdu, a następnie przedstawia go CLEC do zatwierdzenia.

G. Stypendium w ramach porozumienia CLEC oraz instytucji goszczącej

CLEC, we współpracy z niektórymi uczelniami wyższymi, ustanowił specjalne „Stypendium w ramach porozumienia CLEC oraz instytucji goszczącej” (“Cooperative Scholarship”). Metody aplikacji, terminy i formy wsparcia w ramach tego stypendium zostaną zaktualizowane na stronie internetowej aplikacji o stypendium International Chinese Language Teachers Scholarship.

Procedura aplikacyjna

Rejestracja online zostanie otwarta 1 marca 2021 r. i będzie dostępna na stronie internetowej Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego: cis.chinese.cn

Na stronie należy się zalogować, wyszukać odpowiednie instytucje rekomendujące oraz przyjmujące, a następnie załadować materiały aplikacyjne w systemie elektronicznym.

Instytuty Konfucjusza (i Klasy Konfucjańskie) w różnych krajach, centra testów językowych oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów są instytucjami rekomendującymi odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz dostarczenie dokumentów osób aplikujących do instytucji przyjmujących.

Wewnętrzne terminy składania wniosków Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim:

 • 9 kwietnia 2021 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się w lipcu 2021 r.); instytucje rekomendujące i przyjmujące muszą zakończyć przegląd aplikacji przed 20 kwietnia;
 • 9 maja 2021 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się we wrześniu 2021 r.); instytucje rekomendujące i przyjmujące muszą zakończyć przegląd aplikacji przed 20 maja;
 • 9 września 2021 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się w grudniu 2021 r.); instytucje rekomendujące i przyjmujące muszą zakończyć przegląd aplikacji przed 20 września;d) 9 listopada 2021 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się w marcu 2022 r.); instytucje rekomendujące i przyjmujące muszą zakończyć przegląd aplikacji przed 20 listopada;

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Konfucjusza.

Informacje pochodzą ze strony: ik.uni.wroc.pl.

Marzy Ci się wyjazd do Chin? Przejrzyj inne oferty stypendiów zagranicznych do Chin! A w przygotowaniach do wyjazdu pomoże Ci nasz artykuł Kierunek: Chiny.

Kontakt

Biuro ds. Egzaminów oraz Stypendiów
129 Deshengmen
Xicheng, Pekin
tel. +86-10-58595727
scholarships@hanban.org