Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci14
 • doktoranci15
 • naukowcy14
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • ekonomia/biznes2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • różne17
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy3
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Stany Zjednoczone8
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Niemcy5
 • Kanada1
 • Europa6
 • Ukraina1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • Węgry1
 • Irlandia1
 • Indie1
 • cały świat7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia im. Jeana Monneta

organizator:

Centrum Studiów Zaawansowanych Roberta Schumana w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 25.10.2012

Stypendia im. Jeana Monneta

Centrum Studiów Zaawansowanych Roberta Schumana oferuje jedno- lub dwuletnie stypendia dla doktorów habilitowanych na wczesnym stadium swojej kariery akademickiej.

Główne kryteria selekcji to CV kandydata, charakterystyka projektu naukowego i to w jakim stopniu projekt odpowiada rodzajowi programu badawczego Centrum.
Pierwszeństwo będą miały projekty, które dobrze pasują do jednego lub więcej podstawowych tematów badawczych Centrum:

 • Instytucje unijne, rządy i demokracja
 • Migracja
 • Polityka ekonomiczna i monetarna
 • Polityka rozwojowa
 • Polityka kompetencji oraz polityka regulacji rynku
 • Polityka energetyczna i klimatyczna
 • Globalne zarządzanie
 • Stosunki międzynarodowe i transnarodowe

Centrum Studiów Zaawansowanych Roberta Schumana oferuje również do 10 Stypendiów z dziedziny globalnego zarządzania. Pierwszeństwo mają projekty obejmujące następujące dziedziny:

 • Międzynarodowe regulacje finansowe i gospodarcze z naciskiem na międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz zaburzenie równowagi globalnej
 • Globalne zarządzanie i demokracja
 • Różne alternatywy instytucjonalne dla globalnego zarządzania: regionalna integracja, organizacje międzynarodowe, sieci transnarodowe i zarządzanie prywatne, globalne prawo międzynarodowe itd.
 • Handel międzynarodowy
 • Zmiana klimatu
 • Polityka terroryzmu i antyterroryzmu z naciskiem na jej powiązania z kwestią praw człowieka

Dwa Stypendia im. Vincenta Wrighta, noszące swoją nazwę na cześć wybitnego politologa Vincenta Wrighta, zostaną przyznane osobom zajmującym się dziedziną europejskiej lub historycznej polityki porównawczej.

Podczas pobytu w Centrum każdemu stypendyście przypisany jest profesor mentor. Stypendyści pracują nad wybranym zagadnieniem pasującym do profilu badań Centrum. Oczekuje się również od nich aktywnego uczestnictwa w czynnościach badawczych Centrum. Dodatkowo podczas swojego pobytu powinni opublikować rozprawę naukową albo zamieścić swoją publikację w czasopiśmie naukowym lub odpowiednim wydawnictwie.

Termin składania wniosków upływa 25 października.

Kontakt:
Academic Service
European University Institute
via dei Roccettini 9
I-50014 San Domenico di Fiesole
ITALY

E-mail: applyfellow@eui.eu

Tel. +39 055 4685 377
Fax +39 055 4685 444

Tłumaczenie KP

Informacje pochodzą ze strony www.eui.eu

Kontakt

Centrum Studiów Zaawansowanych Roberta Schumana w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji

Italy

applyfellow@eui.eu
www.eui.eu