Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci6
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • sztuka/muzyka5
 • prawo2
 • medycyna2
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • literatura3
 • ekonomia/biznes2
 • różne18
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • języki obce1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat4
 • Wielka Brytania2
 • Unia Europejska1
 • Norwegia1
 • online1
 • Niemcy6
 • Węgry3
 • Stany Zjednoczone6
 • Finlandia1
 • Austria1
 • Ukraina1
 • Kanada1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Tajwan1
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa13
 • firma2
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Huberta Humphreya w USA

organizator:

Humphrey Fellowships Program

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 01.10.2016

Stypendia Huberta Humphreya w USA

Stypendia Huberta Humphreya są przeznaczone dla doświadczonych profesjonalistów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności przywódcze.

Stypendyści zostaną umieszczeni na jednym z uniwersytetów w USA biorących udział w projekcie w 7-15 osobowych, zróżnicowanych grupach. Stypendyści nie mogą wybierać, na którym uniwersytecie chcą się znaleźć.

Program oferowany w ramach stypendium nie prowadzi do uzyskania dyplomu. Daje jednak duże pożliwości rozwoju profesjonalnego dzięki uczestniczeniu w wybrancyh kursach uniwersyteckich, udziałowi w wielu konferencjach, networkingowi i praktycznemu doświadczeniu zawodowemu możliwemu do nab ycia w trakcie programu.

Stypendium jest przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo jedną z dziedzin:

 • Rozwój rolnictwa i terenów wiejskich,
 • Komunikacja/ Dziennikarstwo,
 • Ekonomia,
 • Administracja, planowanie i polityka edukacyjna
 • Finanse i bankowość,
 • Administracja w edukacji wyższej,
 • HIV/AIDS Polityka i prewencja,
 • HR,
 • Prawo i prawa człowieka,
 • Zasoby naturalne, polityka ekologiczna, zmiany klimatycze,
 • Polityka zdrowotna i zarządzanie w tej dziedzinie,
 • Analiza polityki publicznej oraz administracja publiczna,
 • Nauka języka angielskiego jako języka obcego,
 • Polityka technologiczna i zarządzanie w tej dziedzinie,
 • Polityka związana z przemytem ludzi jego prewencją,
 • Planowanie w skali miejskiej i regionalnej.

Co roku około 200 stypendiów jest przyznawanych w ramach programu stypendialnego Huberta Humphreya.

Stypendium zawiera:
– opłacenie czesnego i innych kosztów związanych z pobytem na uniwersytecie goszczącym,
– akademicki kurs języka angielskiego (jeżeli jest niezbędny dla konkretnego kandydata)
– środki na utrzymanie w czasie trwania programu,
– ubezpieczenie w razie choroby/wypadków,
– stypendium na książki,
– jednorazowe stypendium na komputer,
– pokrycie kosztów podróży,
– środki na Rozwój Profesjonalny (wycieczki, wizyty, konferencje w celach zawodowych)

Warunki kandydowania do programu:
– posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
– posiadanie minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
– kandydat nie powinien mieć wcześniejszych doświadczeń związanych z pobytem w Stanach Zjednoczonych,dopuszczalne jest też małe doświadczenie
– zademonstrowanie swoich umiejętności przywódczych,
– dokumenty poświadczające działalność w społeczności lokalnej,
– znajomość języka angielskiego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu aplikowania należy skontaktować się z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Ostatecznym terminem dostarczenia przez ambasady kandydatur do biura Instytutu Edukacji Międzynarodowej w Waszyngtonie upływa 1 października, terminy mogą być jednak różne dla różnych krajów.

Informacje pochodzą ze strony: www.scholars4dev.com

Kontakt

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
ul. Piękna 12
00-540 Warszawa
tel.: (22) 625 14 01
publicwaw@state.gov
pl.usembassy.gov/pl/