Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Huberta Humphreya w USA

organizator:

Humphrey Fellowships Program

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 01.10.2016

Stypendia Huberta Humphreya w USA

Stypendia Huberta Humphreya są przeznaczone dla doświadczonych profesjonalistów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności przywódcze.

Stypendyści zostaną umieszczeni na jednym z uniwersytetów w USA biorących udział w projekcie w 7-15 osobowych, zróżnicowanych grupach. Stypendyści nie mogą wybierać, na którym uniwersytecie chcą się znaleźć.

Program oferowany w ramach stypendium nie prowadzi do uzyskania dyplomu. Daje jednak duże pożliwości rozwoju profesjonalnego dzięki uczestniczeniu w wybrancyh kursach uniwersyteckich, udziałowi w wielu konferencjach, networkingowi i praktycznemu doświadczeniu zawodowemu możliwemu do nab ycia w trakcie programu.

Stypendium jest przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo jedną z dziedzin:

 • Rozwój rolnictwa i terenów wiejskich,
 • Komunikacja/ Dziennikarstwo,
 • Ekonomia,
 • Administracja, planowanie i polityka edukacyjna
 • Finanse i bankowość,
 • Administracja w edukacji wyższej,
 • HIV/AIDS Polityka i prewencja,
 • HR,
 • Prawo i prawa człowieka,
 • Zasoby naturalne, polityka ekologiczna, zmiany klimatycze,
 • Polityka zdrowotna i zarządzanie w tej dziedzinie,
 • Analiza polityki publicznej oraz administracja publiczna,
 • Nauka języka angielskiego jako języka obcego,
 • Polityka technologiczna i zarządzanie w tej dziedzinie,
 • Polityka związana z przemytem ludzi jego prewencją,
 • Planowanie w skali miejskiej i regionalnej.

Co roku około 200 stypendiów jest przyznawanych w ramach programu stypendialnego Huberta Humphreya.

Stypendium zawiera:
– opłacenie czesnego i innych kosztów związanych z pobytem na uniwersytecie goszczącym,
– akademicki kurs języka angielskiego (jeżeli jest niezbędny dla konkretnego kandydata)
– środki na utrzymanie w czasie trwania programu,
– ubezpieczenie w razie choroby/wypadków,
– stypendium na książki,
– jednorazowe stypendium na komputer,
– pokrycie kosztów podróży,
– środki na Rozwój Profesjonalny (wycieczki, wizyty, konferencje w celach zawodowych)

Warunki kandydowania do programu:
– posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
– posiadanie minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
– kandydat nie powinien mieć wcześniejszych doświadczeń związanych z pobytem w Stanach Zjednoczonych,dopuszczalne jest też małe doświadczenie
– zademonstrowanie swoich umiejętności przywódczych,
– dokumenty poświadczające działalność w społeczności lokalnej,
– znajomość języka angielskiego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu aplikowania należy skontaktować się z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Ostatecznym terminem dostarczenia przez ambasady kandydatur do biura Instytutu Edukacji Międzynarodowej w Waszyngtonie upływa 1 października, terminy mogą być jednak różne dla różnych krajów.

Informacje pochodzą ze strony: www.scholars4dev.com

Kontakt

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
ul. Piękna 12
00-540 Warszawa
tel.: (22) 625 14 01
publicwaw@state.gov
pl.usembassy.gov/pl/