Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci15
 • doktoranci16
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • różne20
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe11
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • ekonomia/biznes3
 • projektowanie/architektura1
 • prawo2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Włochy5
 • Portugalia1
 • Europa6
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • cały świat8
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Indie1
 • Niemcy7
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Stany Zjednoczone8
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd1
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia doktoranckie Ad Astra na University College Dublin 2020

organizator:

University College Dublin

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Irlandia
termin składania wniosków: 31.03.2020

Stypendia doktoranckie Ad Astra na University College Dublin 2020

Wydział Socjologii przy University College Dublin ma przyjemność zaprosić wybitnych kandydatów do nadsyłania zgłoszeń do czterech stypendiów doktoranckich „Ad Astra”.

Stypendyści będą pracować pod nadzorem nauczyciela akademickiego zaangażowanego w program „Ad Astra” – ważnego wydarzenia rekrutacyjnego, zainicjowanego przez University College Dublin. Stypendia „Ad Astra” to kwota 18 tysięcy euro rocznie i zwolnienie ze wszystkich opłat. Ponadto zawierają dodatek na pokrycie kosztów badań w wysokości maks. 4 tysięcy euro rocznie. Dostępne są na okres do 4 lat i podlegają przedłużeniu pod warunkiem osiągnięcia zadowalających postępów. Wybrani kandydaci muszą spełniać standardowe wymagania uczelni w zakresie rekrutacji na studia doktoranckie oraz muszą zostać przyjęci do programu doktoranckiego (PhD programme) na Wydziale Socjologii.

Zapraszamy do składania wniosków o stypendia na badania w następujących dziedzinach:

 • Prawa człowieka, pamięć i konflikty – nadzoruje dr Lea David (david@ucd.ie). Data rozpoczęcia: wrzesień 2020 r., lub w miarę możliwości wcześniej.

Projekt powinien dotyczyć jednego lub kilku z wymienionych tematów: pamięć i upamiętnianie, polityka pamięci, konflikt (dowolny obszar geograficzny), prawa człowieka, aktywizm, solidarność, nacjonalizm, holokaust/ludobójstwo, ideologia. Wybrany kandydat powinien biegle władać językiem używanym w dziedzinie, którą zamierza studiować, oraz posiadać wykształcenie z zakresu socjologii, antropologii lub podobnej dziedziny;

 • Biografia, tożsamość i nierówności społeczne – nadzoruje dr Marta Eichsteller (eichsteller@ucd.ie). Data rozpoczęcia: wrzesień 2020 r.

W pracy końcowej powinna znaleźć się metodologia badań nad biografią lub historią życia. Może być użyta jako pojedyncza metoda lub jako część projektu, w którym użyto metod mieszanych (w tym jakościowych lub ilościowych). Dozwolony jest temat dowolny, ale nadal należy wspomnieć o szerszych aspektach nierówności społecznych, zaobserwowanych na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. Prace mogą również zawierać takie czynniki jak narodowość, płeć, pochodzenie etniczne, klasa społeczna i wiek;

 • Islam/muzułmanie w Europie z perspektywy socjologicznej lub antropologicznej –  nadzoruje dr Elisabeth Becker-Topkara (sociology@ucd.ie). Data rozpoczęcia:  wrzesień 2020 r. lub styczeń 2021 r.

Kandydat może dowolnie wybrać kraj (lub wiele krajów), na którym chce się skupić w swoich badaniach. Warunkiem jest zaawansowany stopień znajomości języków używanych w tychże krajach. Wymagane jest również wykształcenie z zakresu socjologii, antropologii  i/lub religioznawstwa oraz chęć do podjęcia badań jakościowych lub zastosowania metod mieszanych w swojej pracy. Potenacjalne obszary, na których można się skupić w swoich badaniach obejmują: ruchy ożywienia/pobożności w islamie, reprezentowanie mniejszości muzułmańskich, postkolonialne dziedzictwo i różnorodność, instytucje islamskie oraz muzułmańskie przywództwo;

 • Socjologiczne podejście do prawa i seksualności – nadzoruje dr Aleksander Kondakov (kondakov@ucd.ie). Data rozpoczęcia: wrzesień 2020 r.

Sfera seksualności jest domeną bardzo regulowaną i charakteryzuje się przestarzałymi, kryminalnymi zakazami niektórych czynności seksualnych do nowszych rozporządzeń dotyczących intymnego związku przy użyciu narzędzi prawa małżeńskiego. Podejścia socjologiczne skupiające się na punkcie przecięcia badań prawnych i badań nad płcią/seksualnością mają na celu odkrycie relacji władzy, które wzmacniają i kształtują wspomniane enuncjacje normatywne. Podejścia te obejmują kryminologię queer, badania nad prawem i społeczeństwem, badania nad sprawą kobiet w prawie i wiele innych. Narzędzia oferowane przez te podejścia pozwalają na krytyczną analizę takich tematów, jak przestępstwa na tle nienawiści wobec społeczności LGBT, układy małżeńskie osób tej samej płci czy przemoc w rodzinach należących do społeczności LGBT. Zapraszamy do zgłaszania się kandydatów chcących prowadzić badania w tych lub pokrewnych dziedzinach.

Szczegóły dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie Wydziału Socjologii.

Zachęcamy potencjalnych kandydatów do skontaktowania się w pierwszej kolejności z odpowiednim nauczycielem akademickim programu „Ad Astra”, aby upewnić się, że proponowany projekt mieści się w ramach określonego obszaru badań.

Pytania dotyczące procesu składania wniosków należy kierować na adres e-mail sociology@ucd.ie lub telefonicznie pod numerem +353 (0)1 716-8674.

Termin składania wniosków: 31 marca 2020 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.ucd.ie.

Tłumaczenie MS

W naszej bazie znajdziesz też inne stypendia zagraniczne z dziedziny nauk społecznych!

Kontakt

UCD School of Sociology
D401 Newman Building, University College Dublin
Belfield, Dublin, Ireland
tel. +353 (0)1 716-8674
sociology@ucd.ie
www.ucd.ie