Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci14
 • doktoranci15
 • naukowcy14
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • różne17
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • ekonomia/biznes2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone8
 • Turcja1
 • Australia1
 • Kanada1
 • Europa6
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
 • cały świat7
 • Węgry1
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Włochy3
 • Wielka Brytania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dofinansowujące studia z dziedziny stosunków amerykańsko-koreańskich

organizator:

Koret Foundation

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 01.04.2012

Stypendia dofinansowujące studia z dziedziny stosunków amerykańsko-koreańskich

Stypendium Koret zostało ufundowane przez Fundację Koret z San Francisco, aby przyciągnąć specjalistów z Azji i Stanów do Stanford, by studiowali stosunki amerykańsko-koreańskie. Pracownicy naukowi przeprowadzają własne badania na temat wzajemnych relacji obu krajów, skupiając się na obecnym stanie rzeczy i wypracowaniu większego zrozumienia oraz zacieśnienia więzi.
Główna konferencja ma miejsce raz w roku i jest częścią programu stypendialnego Koret.
W tym roku członkowie Koret odgrywają ogromną rolę w organizacji konferencji, zajmując się zaproszeniem do dyskursu czołowych stypendystów i ekspertów od spraw koreańskich.
Jednym z głównych punktów spotkania będzie przemowa wybitnego specjalisty.

Czas trwania stypendium

Na każdy rok akademicki jest wybierany jeden stypendysta.  Otrzymuje on dziewięciomiesięczne dofinansowanie wypłacane miesięcznie.

Wymagania kwalifikacji i termin składania wniosków
Ubiegający się o stypendium muszą przysłać swoje CV wraz z dwoma listami referencyjnymi i propozycją badania (opisaną w nie mniej niż 1000 słów) do 1 kwietnia 2012 r.

Fellowship Coordinator
Heather Ahn
Shorenstein APARC
Stanford University
Encina Hall E301
Stanford, CA 94305-6055
(650) 724-8271 (voice)
(650) 723-6530 (fax)
hjahn@stanford.edu

Tłumaczenie JO

Informacje pochodzą ze strony: fsi.stanford.edu/fellowship/koret_fellowship_in_us__korea_relations.

Kontakt

Koret Foundation
Encina Hall E301
Stanford


fsi.stanford.edu/fellowship/koret_fellowship_in_us__korea_relations