Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci10
 • absolwenci6
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka4
 • prawo3
 • języki obce1
 • różne13
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • nauki humanistyczne/społeczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Nowa Zelandia1
 • Austria3
 • Turcja1
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone5
 • Republika Południowej Afryki1
 • Singapur1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia1
 • cały świat4
 • Niemcy3
 • Włochy2
 • Francja1
 • Australia1
 • Rumunia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Europa2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa4
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla Polaków w Niemczech – GFPS – Polska

organizator:

GFPS

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 31.10.2015

Stypendia dla Polaków w Niemczech – GFPS – Polska

O stypendium mogą ubiegać się obywatele polscy.
O stypendium mogą ubiegać się tylko obywatele polscy, którzy są:
• Studentami studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia).
• Asystentami bądź słuchaczami studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia).
Stypendium naukowo-kulturalne przyznawane przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckie przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym pomysłem na projekt naukowy, popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami.
Oczekiwania wobec kandydatów:
Od kandydatów oczekuje się komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.
Mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych). Preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas przez dłuższy okres na stypendium za granicą.
Oferta GFPS nie jest skierowana do osób immatrykulowanych na uczelniach zagranicznych.
Stypendyści GFPS mogą studiować w takich miastach jak: Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Franfurt nad Menem, Frankufurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar. Stypendyści kierowani są do miast, w których działają grupy lokalne.
Kwalifikacja na stypendia przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną (na semestr zimowy) i jesienią (na semestr letni).
Terminy przesyłania wniosków:
Na semestr zimowy – do 31 marca danego roku kalendarzowego
Na semestr letni – do 31 października roku poprzedzającego wyjazd
Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:
Komisja Stypendialna GFPS dokonuje oceny nadesłanych wniosków wyłaniając osoby zakwalifikowane do następnego etapu.
Komisja Stypendialna ocenia wniosek aplikacyjny na podstawie następujących kryteriów:
 • Projekt naukowy, który ma być realizowany podczas stypendium – 25% oceny
 • List motywacyjny – 25% oceny.
 • Zaangażowanie społeczne – 20% oceny.
 • Średnia ocen ze studiów – 15% oceny.
 • Opinie pracowników naukowych – 15% oceny.
Komisja Stypendialna przeprowadza rozmowę z wyłonionymi w poprzednim etapie kandydatami.
Drugi etap rekrutacji ma pomóc Komisji Stypendialnej zweryfikować znajomość języka niemieckiego i motywy, którymi się kieruje starając się o stypendium zagraniczne, ale również lepiej poznać kandydata oraz jego plany naukowe.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendium znajdują się w regulaminie stypendiów.
W razie niejasności możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji pod adresem stypendia@gfps.pl.
Termin zgłoszeń upływa 31 października 2015 r.
Informacje pochodzą ze strony www.gfps.pl

Kontakt

GFPS
ul. Staniewicka 10
03-310 Warszawa

stypendia@gfps.pl
www.gfps.pl