Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne16
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Norwegia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia DAAD dla naukowców w Niemczech

organizator:

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2016

Stypendia DAAD dla naukowców w Niemczech

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej przedstawia stypendia na pobyty badawcze i staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich
Cel
Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym.
Stypendium to skierowane jest także do artystów i muzyków pracujących jako nauczyciele akademiccy.
Czas trwania stypendium
Ustalany przez komisję kwalifikacyjną w zależności od zaplanowanych badań: od 1 do 3 miesięcy.
Wysokość stypendium
2.000 euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci, nauczycie
le akademiccy uczelni artystycznych),
2.150 euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni). Dodatek do kosztów podróży.
Stypendium nie może być przedłużone. DAAD nie pokrywa innych kosztów.
Warunki uzyskania stypendium
• O stypendium mogą ubiegać się wybitni naukowcy wszystkich specjalności z reguły ze stopniem naukowym co najmniej doktora (doktorat nie dotyczy artystów i muzyków) zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie badawczym.
• Istotnym kryterium przy ocenie wniosku jest obok dotychczasowych osiągnięć naukowych (lista publikacji) przekonujący i jasno sprecyzowany program badawczy, uzgodniony w porozumieniu z przyjmującym instytutem. Do wniosku powinno być dołączone zaproszenie od niemieckiego partnera naukowego / ośrodka przyjmującego zawierające opinię o planowanych przez kandydata badaniach.
• Stypendium na pobyt badawczy może być przyznane tylko raz na trzy lata.
Uwaga
• Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
• Cały wniosek powinien być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi.
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem
15 listopada 2016 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.06.2017 do 30.11.2017).
1 maja 2017 (okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2017 do 31.05.2018).
(decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski należy kierować pod adres
Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej (DAAD), ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.
Informacje pochodzą ze strony: daad.pl

Kontakt

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
ul. Zielna 37
00 - 108 Warszawa
tel. +48 /22/ 395 54 00
daad@daad.pl
http://www.daad.pl/pl/