Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • archeologia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • języki obce3
 • prawo3
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
 • Europa3
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla kobiet na studia i prowadzenie badań w Japonii

organizator:

Japanese Association of University Women

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Japonia
termin składania wniosków: 20.04.2012

Stypendia dla kobiet na studia i prowadzenie badań w Japonii

Międzynarodowy Program Stypendiów Naukowych.

Japońskie Stowarzyszenie dla Kobiet na Uniwersytetach ogłasza Międzynarodowy Program Stypendiów Naukowych 2012 dla kobiet, które prowadzą lub chciałyby prowadzić niezależne badania bądź zaawansowane studia na poziomie podyplomowym w Japonii. Stypendium będzie trwało 3-6 miesięcy w okresie od 15 września 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

Organizatorzy proszą o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.  

Kwota stypendium naukowego:
– 500000 – 1 000000 jenów dla stypendystki. Przyznana kwota różnić się będzie w zależności od długości pobytu w Japonii i charakteru pracy. 1/3 kwoty wręczona zostanie beneficjentce po przybyciu do Japonii.

Czas trwania stypendium:
Przez 3-6 miesięcy w okresie od 15 września 2012 do 31 marca 2013 roku. 

Kwalifikacje:

 • Kandydatka musi być obywatelką kraju innego niż Japonia
 • Kandydatka musi posiadać stopień akademicki odpowiadający licencjatowi
 • Proponowany plan studiów lub badań musi podnosić kompetencje zawodowe kandydatki oraz wymagać podjęcia w Japonii
 • Kandydatka musi zostać zaakceptowana przez japońską instytucję, w której zamierza podjąć studia/badania

Dokumenty i materiały, które należy złożyć:

 • Formularz zgłoszeniowy (wzór można pobrać ze strony JAUW)
 • Trzy listy polecające napisane przez osoby dobrze zaznajomione z pracą kandydatki. Jeżeli jest ona członkiem Narodowej Federacji lub Stowarzyszenia związanego z IFUW (Międzynarodowa Federacja Kobiet na Uniwersytetach) to w takim wypadku może zastąpić jedną z trzech osób prezydentem swojej federacji lub stowarzyszenia.
 • Kopię listu akceptacyjnego wydanego przez japońską instytucję, w której kandydatka zamierza podjąć studia/badania lub inne dokumenty uzupełniające
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • Podsumowanie opublikowanych dzieł (artykuły, prace, książki max. 3) w języku angielskim.

Ostateczny termin na złożenie aplikacji: na rok akademicki 2012/2013 to 20 kwietnia 2012 (decyduje data stempla pocztowego).

Komitet nie przyjmie żadnych aplikacji lub dokumentów uzupełniających, które zostały dostarczone po terminie.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami należy wysłać pocztą w jednej kopercie (wysyłanie drogą elektroniczną jest niedopuszczalne) na adres: 
Ms Kazuko Hirano
Chairperson of International Fellowship Committee
Japanese Association of University Women
11-6-101 Samoncho, Shinjuku-ku
Tokyo 160-0017, JAPAN
tel:( 81 3) 3358 2882 FAX: (81 3) 3358 2889
E-mail: jauw@jauw.org

Tłumaczenie KK

Informacje pochodzą ze strony www.afgwnsw.org.au

Kontakt

Japanese Association of University Women
11-6-101 Samoncho, Shinjuku-ku
Tokyo 160-0017, JAPAN