Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci32
 • absolwenci29
 • doktoranci28
 • naukowcy24
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • inżynieria8
 • RÓŻNE23
 • marketing/reklama/PR/media1
 • archeologia1
 • informatyka3
 • edukacja1
 • medycyna3
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie4
 • inne4
 • języki obce2
 • prawo3
 • nauki humanistyczne9
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • ekonomia1
 • DOWOLNA19
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • historia4
 • stosunki międzynarodowe3
 • sztuka/muzyka1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Austria2
 • Indie1
 • Niemcy13
 • Kanada2
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Unia Europejska1
 • Szwajcaria1
 • Włochy2
 • Węgry2
 • Luksemburg1
 • Nowa Zelandia2
 • Wielka Brytania1
 • Europa3
 • Polska1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Stany Zjednoczone10
 • Czechy1
 • Belgia1
 • cały świat6
 • Australia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa15
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny4
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla kandydatów na studia w Indiach

organizator:

Kalinga Institute of Industrial Technology

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
Indie
termin składania wniosków: 06.08.2016

Stypendia dla kandydatów na studia w Indiach

Instytut Technologii Kalinga (KIIT) w Indiach ma w swojej ofercie stypendia dla zagranicznych kandydatów, dostępne zarówno w ramach studiów licencjackich jak i magisterskich. W ofercie znajdują się wszystkie kierunki z wyjątkiem MBBS, nauk dentystycznych, pielęgniarstwa i architektury.

Do aplikowania zachęca się uczniów i studentów o dobrych wynikach w nauce. Pierwszeństwo przy przyznawaniu dofinansowania będą mieli ci znajdujący się dodatkowo w trudnej sytuacji finansowej.

Uczelnia planuje przyznawać 2 rodzaje stypendium:

 • stypendium pełne – obejmuje opłatę czesnego, ubezpieczenie zdrowotne, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • stypendium 50% – uczelnia pokryje połowę kosztów czesnego, w które wliczone jest ubezpieczenie zdrowotne, zakwaterowanie i wyżywienie.

W wypadku każdego ze stypendiów student powinien być w stanie samodzielnie pokryć koszty podróży do Bhubaneswar w Odisha, gdzie znajduje się uczelnia oraz mieć dodatkowe środki na wydatki osobiste, których nie pokrywa stypendium.

Kto może aplikować?

 • uczniowie i studenci, którzy do tej pory osiągali dobre wyniki w nauce,
 • kandydat do stypendium musi mieć ważny paszport,
 • pierwszeństwo będzie przyznane osobom pochodzącym ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej,
 • kandydaci muszą  posługiwać się biegle językiem angielskim.

Aplikować należy poprzez formularz online. Dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • kopie świadectw/ transkryptów ocen z ostatnich kilku lat edukacji,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły,
 • kopia dyplomu licencjata (w przypadku kandydatów na studia magisterskie),
 • list rekomendacyjny od ambasady,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego(jeśli kandydat posiada),
 • kopie wszelkich dyplomów czy certyfikatów poświadczających dodatkowe osiągnięcia kandydata.

Ostateczny termin aplikowania upływa 6 sierpnia 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.scholarship-positions.com

LINKI:
Formularz aplikacyjny

Kontakt

Kalinga Instutute of Industrial Technology
KIIT University
Bhubaneswar 751024, Odisha, India
tel.: +91 674 2725113
kiit@kiit.ac.in
www.kiit.ac.in