Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci7
 • absolwenci13
 • doktoranci14
 • naukowcy12
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • projektowanie/architektura1
 • różne17
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy3
 • online2
 • Indie1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Ukraina1
 • Singapur1
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • cały świat7
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla kandydatów na studia w Indiach

organizator:

Kalinga Institute of Industrial Technology

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
Indie
termin składania wniosków: 06.08.2016

Stypendia dla kandydatów na studia w Indiach

Instytut Technologii Kalinga (KIIT) w Indiach ma w swojej ofercie stypendia dla zagranicznych kandydatów, dostępne zarówno w ramach studiów licencjackich jak i magisterskich. W ofercie znajdują się wszystkie kierunki z wyjątkiem MBBS, nauk dentystycznych, pielęgniarstwa i architektury.

Do aplikowania zachęca się uczniów i studentów o dobrych wynikach w nauce. Pierwszeństwo przy przyznawaniu dofinansowania będą mieli ci znajdujący się dodatkowo w trudnej sytuacji finansowej.

Uczelnia planuje przyznawać 2 rodzaje stypendium:

 • stypendium pełne – obejmuje opłatę czesnego, ubezpieczenie zdrowotne, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • stypendium 50% – uczelnia pokryje połowę kosztów czesnego, w które wliczone jest ubezpieczenie zdrowotne, zakwaterowanie i wyżywienie.

W wypadku każdego ze stypendiów student powinien być w stanie samodzielnie pokryć koszty podróży do Bhubaneswar w Odisha, gdzie znajduje się uczelnia oraz mieć dodatkowe środki na wydatki osobiste, których nie pokrywa stypendium.

Kto może aplikować?

 • uczniowie i studenci, którzy do tej pory osiągali dobre wyniki w nauce,
 • kandydat do stypendium musi mieć ważny paszport,
 • pierwszeństwo będzie przyznane osobom pochodzącym ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej,
 • kandydaci muszą  posługiwać się biegle językiem angielskim.

Aplikować należy poprzez formularz online. Dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • kopie świadectw/ transkryptów ocen z ostatnich kilku lat edukacji,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły,
 • kopia dyplomu licencjata (w przypadku kandydatów na studia magisterskie),
 • list rekomendacyjny od ambasady,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego(jeśli kandydat posiada),
 • kopie wszelkich dyplomów czy certyfikatów poświadczających dodatkowe osiągnięcia kandydata.

Ostateczny termin aplikowania upływa 6 sierpnia 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.scholarship-positions.com

LINKI:
Formularz aplikacyjny

Kontakt

Kalinga Instutute of Industrial Technology
KIIT University
Bhubaneswar 751024, Odisha, India
tel.: +91 674 2725113
kiit@kiit.ac.in
www.kiit.ac.in