Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci20
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka6
 • różne16
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Finlandia2
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Europa2
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Włochy4
 • Niemcy4
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla kandydatów na studia w Indiach

organizator:

Kalinga Institute of Industrial Technology

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
Indie
termin składania wniosków: 06.08.2016

Stypendia dla kandydatów na studia w Indiach

Instytut Technologii Kalinga (KIIT) w Indiach ma w swojej ofercie stypendia dla zagranicznych kandydatów, dostępne zarówno w ramach studiów licencjackich jak i magisterskich. W ofercie znajdują się wszystkie kierunki z wyjątkiem MBBS, nauk dentystycznych, pielęgniarstwa i architektury.

Do aplikowania zachęca się uczniów i studentów o dobrych wynikach w nauce. Pierwszeństwo przy przyznawaniu dofinansowania będą mieli ci znajdujący się dodatkowo w trudnej sytuacji finansowej.

Uczelnia planuje przyznawać 2 rodzaje stypendium:

 • stypendium pełne – obejmuje opłatę czesnego, ubezpieczenie zdrowotne, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • stypendium 50% – uczelnia pokryje połowę kosztów czesnego, w które wliczone jest ubezpieczenie zdrowotne, zakwaterowanie i wyżywienie.

W wypadku każdego ze stypendiów student powinien być w stanie samodzielnie pokryć koszty podróży do Bhubaneswar w Odisha, gdzie znajduje się uczelnia oraz mieć dodatkowe środki na wydatki osobiste, których nie pokrywa stypendium.

Kto może aplikować?

 • uczniowie i studenci, którzy do tej pory osiągali dobre wyniki w nauce,
 • kandydat do stypendium musi mieć ważny paszport,
 • pierwszeństwo będzie przyznane osobom pochodzącym ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej,
 • kandydaci muszą  posługiwać się biegle językiem angielskim.

Aplikować należy poprzez formularz online. Dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • kopie świadectw/ transkryptów ocen z ostatnich kilku lat edukacji,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły,
 • kopia dyplomu licencjata (w przypadku kandydatów na studia magisterskie),
 • list rekomendacyjny od ambasady,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego(jeśli kandydat posiada),
 • kopie wszelkich dyplomów czy certyfikatów poświadczających dodatkowe osiągnięcia kandydata.

Ostateczny termin aplikowania upływa 6 sierpnia 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.scholarship-positions.com

LINKI:
Formularz aplikacyjny

Kontakt

Kalinga Instutute of Industrial Technology
KIIT University
Bhubaneswar 751024, Odisha, India
tel.: +91 674 2725113
kiit@kiit.ac.in
www.kiit.ac.in