Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci37
 • absolwenci41
 • doktoranci28
 • naukowcy23
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • prawo2
 • różne34
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
 • projektowanie/architektura6
 • języki obce3
 • ekonomia/biznes10
 • medycyna3
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • sztuka/muzyka3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Cypr1
 • Wielka Brytania3
 • Czechy2
 • Irlandia1
 • Francja4
 • Słowacja1
 • Norwegia1
 • Hongkong3
 • Szwajcaria3
 • cały świat10
 • Indie2
 • Luksemburg1
 • Niemcy16
 • Chiny4
 • Holandia3
 • Finlandia2
 • Szwecja2
 • Belgia3
 • Kanada1
 • Australia1
 • Europa3
 • Estonia1
 • Austria4
 • Węgry1
 • Polska2
 • Japonia2
 • Unia Europejska1
 • Hiszpania1
 • Stany Zjednoczone6
 • Włochy8
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa27
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd1
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla kandydatów na studia w Indiach

organizator:

Kalinga Institute of Industrial Technology

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
Indie
termin składania wniosków: 06.08.2016

Stypendia dla kandydatów na studia w Indiach

Instytut Technologii Kalinga (KIIT) w Indiach ma w swojej ofercie stypendia dla zagranicznych kandydatów, dostępne zarówno w ramach studiów licencjackich jak i magisterskich. W ofercie znajdują się wszystkie kierunki z wyjątkiem MBBS, nauk dentystycznych, pielęgniarstwa i architektury.

Do aplikowania zachęca się uczniów i studentów o dobrych wynikach w nauce. Pierwszeństwo przy przyznawaniu dofinansowania będą mieli ci znajdujący się dodatkowo w trudnej sytuacji finansowej.

Uczelnia planuje przyznawać 2 rodzaje stypendium:

 • stypendium pełne – obejmuje opłatę czesnego, ubezpieczenie zdrowotne, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • stypendium 50% – uczelnia pokryje połowę kosztów czesnego, w które wliczone jest ubezpieczenie zdrowotne, zakwaterowanie i wyżywienie.

W wypadku każdego ze stypendiów student powinien być w stanie samodzielnie pokryć koszty podróży do Bhubaneswar w Odisha, gdzie znajduje się uczelnia oraz mieć dodatkowe środki na wydatki osobiste, których nie pokrywa stypendium.

Kto może aplikować?

 • uczniowie i studenci, którzy do tej pory osiągali dobre wyniki w nauce,
 • kandydat do stypendium musi mieć ważny paszport,
 • pierwszeństwo będzie przyznane osobom pochodzącym ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej,
 • kandydaci muszą  posługiwać się biegle językiem angielskim.

Aplikować należy poprzez formularz online. Dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

 • kopie świadectw/ transkryptów ocen z ostatnich kilku lat edukacji,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły,
 • kopia dyplomu licencjata (w przypadku kandydatów na studia magisterskie),
 • list rekomendacyjny od ambasady,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego(jeśli kandydat posiada),
 • kopie wszelkich dyplomów czy certyfikatów poświadczających dodatkowe osiągnięcia kandydata.

Ostateczny termin aplikowania upływa 6 sierpnia 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.scholarship-positions.com

LINKI:
Formularz aplikacyjny

Kontakt

Kalinga Instutute of Industrial Technology
KIIT University
Bhubaneswar 751024, Odisha, India
tel.: +91 674 2725113
kiit@kiit.ac.in
www.kiit.ac.in