Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
 • archeologia1
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • prawo3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Irlandia1
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Indie1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla dziennikarzy im. Mileny Jesenská

organizator:

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Austria
termin składania wniosków: 10.04.2012

Stypendia dla dziennikarzy im. Mileny Jesenská

Stypendium im. Mileny Jesenská proponuje europejskim dziennikarzom przerwę w obowiązkach zawodowych i przeprowadzenie badań na samodzielnie wybrany temat. Dziennikarze z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji oraz Turcji również mogą ubiegać się o stypendium.

Kandydaci proszeni są o powiązanie tematu swojego projektu badawczego z jednym z głównych obszarów badań IWM (Institut für die Wissenschaften vom Menschen)- więcej szczegółów na stronie www.iwm.at/research.htm.

Zaproszenie do składania wniosków kierowane jest do dziennikarzy zajmujących się kulturą szeroko rozumianą jako różnorodność intelektualnych i artystycznych dziedzin. Kandydatami do stypendium mogą być też osoby zajmujące się europejskimi zagadnieniami społecznymi.

Warunki

Stypendium im. Mileny Jesenská jest nagrodą za wybitne osiągnięcia i przeznaczone jest dla doświadczonych dziennikarzy. Kandydaci to publicyści prasowi, telewizyjni, radiowi lub internetowi z kilkuletnim stażem oraz wybitnymi osiągnięciami w pracy.

Kandydatury początkujących dziennikarzy i studentów będą odrzucane.

Stypendyści zostaną zaproszeni do spędzenia trzech miesięcy w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu. Otrzymają stypendium w wysokości 7.630 EUR oraz biuro do dyspozycji, dostęp do poczty elektronicznej i internetu, własne zaplecze badawcze i inne środki potrzebne do pracy. Granty na podróże w wysokości do 1.820 EUR mogą zostać wykorzystane na wyjazdy do krajów sąsiednich.

Wniosek

Dokumentacja wnioskowa składa się z następujących części:
    formularz wniosku można pobrać tutaj (link do formularza) lub otrzymać go faksem: +43-1-313 58-60 lub drogą mailową: fellowships@iwm.at
    zwięzły opis propozycji projektu (nie więcej niż 3 strony tekstu z podwójnym odstępem między wierszami)
    curriculum vitae uwzględniające listę publikacji

Więcej informacji na stronie: www.iwm.at/Fellowships

Termin składania wniosków: 10.04.2012

Prosimy przesyłać wnioski pocztą na adres:

Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Fellowship Coordinator
Spittelauer Lände 3
1090 Wien
AUSTRIA
Wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową są przyjmowane:

fellowships@iwm.at
w temacie prosimy napisać: Milena Jesenská Fellowships

Prosimy przesyłać wnioski w formie pliku PDF.

Jury

Jury eksperckie dokona oceny nadesłanych wniosków i wyłoni finalistów. Kandydaci ubiegający się o stypendium zostaną powiadomieni o decyzji jury w maju/czerwcu 2012. Jury nie ma obowiązku publicznie uzasadniać swoich decyzji.

Anne Applebaum
pisarka i felietonistka, The Washington Post i Slate,
Warszawa

Oscar Bronner
wydawca, Der Standard, Wiedeń

Ivan Krastev
Prezes Zarządu, Centrum Strategii Liberalnych, Sofia;
Stały Członek IWM

Michael Naumann 
Redaktor Naczelny, magazyn Cicero, Berlin

Knut Neumayer
Dyrektor Programu Europa, Erste Stiftung, Wiedeń

Stypendia finansowane są przez Fundację ERSTE, Projekt Syndykat i prywatnych sponsorów.

Fundacja ERSTE powstała w 2003 z Die Erste Oesterreichische Spar-Casse, pierwszego austriackiego banku oszczędnościowego. Obecnie Fundacja jest głównym udziałowcem Grupy ERSTE. Inwestuje ona część swoich dywidend w rozwój społeczeństwa w Austrii oraz Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Wspiera uczestnictwo w życiu społecznym i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego; jej celem jest jednoczenie ludzi oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat najnowszej historii regionu, który przeszedł dramatyczne zmiany po 1989. ERSTE, jako aktywnie działająca fundacja, tworzy własne projekty w ramach trzech programów: Rozwój Społeczny, Kultura i Europa.
www.erstestiftung.org

Instytut Nauk Humanistycznych (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) jest intelektualnie i politycznie niezależnym instytutem nauk humanistycznych i społecznych. Od założenia w 1982, jego celem było budowanie współpracy naukowców i intelektualistów z Wschodniej i Zachodniej Europy. W skład naukowców IWM wchodzą Stali Członkowie, Wizytujący Członkowie oraz Młodsi Wizytujący Członkowie. Każdego roku IWM zaprasza w ramach stypendium około czterdziestu naukowców.
www.iwm.at 

Kontakt