Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci18
 • absolwenci20
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • literatura4
 • różne16
 • sztuka/muzyka6
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • medycyna1
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Niemcy4
 • Armenia1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Słowacja2
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla dziennikarzy im. Mileny Jesenská

organizator:

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Austria
termin składania wniosków: 10.04.2012

Stypendia dla dziennikarzy im. Mileny Jesenská

Stypendium im. Mileny Jesenská proponuje europejskim dziennikarzom przerwę w obowiązkach zawodowych i przeprowadzenie badań na samodzielnie wybrany temat. Dziennikarze z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji oraz Turcji również mogą ubiegać się o stypendium.

Kandydaci proszeni są o powiązanie tematu swojego projektu badawczego z jednym z głównych obszarów badań IWM (Institut für die Wissenschaften vom Menschen)- więcej szczegółów na stronie www.iwm.at/research.htm.

Zaproszenie do składania wniosków kierowane jest do dziennikarzy zajmujących się kulturą szeroko rozumianą jako różnorodność intelektualnych i artystycznych dziedzin. Kandydatami do stypendium mogą być też osoby zajmujące się europejskimi zagadnieniami społecznymi.

Warunki

Stypendium im. Mileny Jesenská jest nagrodą za wybitne osiągnięcia i przeznaczone jest dla doświadczonych dziennikarzy. Kandydaci to publicyści prasowi, telewizyjni, radiowi lub internetowi z kilkuletnim stażem oraz wybitnymi osiągnięciami w pracy.

Kandydatury początkujących dziennikarzy i studentów będą odrzucane.

Stypendyści zostaną zaproszeni do spędzenia trzech miesięcy w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu. Otrzymają stypendium w wysokości 7.630 EUR oraz biuro do dyspozycji, dostęp do poczty elektronicznej i internetu, własne zaplecze badawcze i inne środki potrzebne do pracy. Granty na podróże w wysokości do 1.820 EUR mogą zostać wykorzystane na wyjazdy do krajów sąsiednich.

Wniosek

Dokumentacja wnioskowa składa się z następujących części:
    formularz wniosku można pobrać tutaj (link do formularza) lub otrzymać go faksem: +43-1-313 58-60 lub drogą mailową: fellowships@iwm.at
    zwięzły opis propozycji projektu (nie więcej niż 3 strony tekstu z podwójnym odstępem między wierszami)
    curriculum vitae uwzględniające listę publikacji

Więcej informacji na stronie: www.iwm.at/Fellowships

Termin składania wniosków: 10.04.2012

Prosimy przesyłać wnioski pocztą na adres:

Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Fellowship Coordinator
Spittelauer Lände 3
1090 Wien
AUSTRIA
Wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową są przyjmowane:

fellowships@iwm.at
w temacie prosimy napisać: Milena Jesenská Fellowships

Prosimy przesyłać wnioski w formie pliku PDF.

Jury

Jury eksperckie dokona oceny nadesłanych wniosków i wyłoni finalistów. Kandydaci ubiegający się o stypendium zostaną powiadomieni o decyzji jury w maju/czerwcu 2012. Jury nie ma obowiązku publicznie uzasadniać swoich decyzji.

Anne Applebaum
pisarka i felietonistka, The Washington Post i Slate,
Warszawa

Oscar Bronner
wydawca, Der Standard, Wiedeń

Ivan Krastev
Prezes Zarządu, Centrum Strategii Liberalnych, Sofia;
Stały Członek IWM

Michael Naumann 
Redaktor Naczelny, magazyn Cicero, Berlin

Knut Neumayer
Dyrektor Programu Europa, Erste Stiftung, Wiedeń

Stypendia finansowane są przez Fundację ERSTE, Projekt Syndykat i prywatnych sponsorów.

Fundacja ERSTE powstała w 2003 z Die Erste Oesterreichische Spar-Casse, pierwszego austriackiego banku oszczędnościowego. Obecnie Fundacja jest głównym udziałowcem Grupy ERSTE. Inwestuje ona część swoich dywidend w rozwój społeczeństwa w Austrii oraz Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Wspiera uczestnictwo w życiu społecznym i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego; jej celem jest jednoczenie ludzi oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat najnowszej historii regionu, który przeszedł dramatyczne zmiany po 1989. ERSTE, jako aktywnie działająca fundacja, tworzy własne projekty w ramach trzech programów: Rozwój Społeczny, Kultura i Europa.
www.erstestiftung.org

Instytut Nauk Humanistycznych (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) jest intelektualnie i politycznie niezależnym instytutem nauk humanistycznych i społecznych. Od założenia w 1982, jego celem było budowanie współpracy naukowców i intelektualistów z Wschodniej i Zachodniej Europy. W skład naukowców IWM wchodzą Stali Członkowie, Wizytujący Członkowie oraz Młodsi Wizytujący Członkowie. Każdego roku IWM zaprasza w ramach stypendium około czterdziestu naukowców.
www.iwm.at 

Kontakt