Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci11
 • absolwenci16
 • doktoranci15
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne19
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy3
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Ukraina1
 • online2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla dziennikarzy im. Mileny Jesenská

organizator:

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Austria
termin składania wniosków: 10.04.2012

Stypendia dla dziennikarzy im. Mileny Jesenská

Stypendium im. Mileny Jesenská proponuje europejskim dziennikarzom przerwę w obowiązkach zawodowych i przeprowadzenie badań na samodzielnie wybrany temat. Dziennikarze z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji oraz Turcji również mogą ubiegać się o stypendium.

Kandydaci proszeni są o powiązanie tematu swojego projektu badawczego z jednym z głównych obszarów badań IWM (Institut für die Wissenschaften vom Menschen)- więcej szczegółów na stronie www.iwm.at/research.htm.

Zaproszenie do składania wniosków kierowane jest do dziennikarzy zajmujących się kulturą szeroko rozumianą jako różnorodność intelektualnych i artystycznych dziedzin. Kandydatami do stypendium mogą być też osoby zajmujące się europejskimi zagadnieniami społecznymi.

Warunki

Stypendium im. Mileny Jesenská jest nagrodą za wybitne osiągnięcia i przeznaczone jest dla doświadczonych dziennikarzy. Kandydaci to publicyści prasowi, telewizyjni, radiowi lub internetowi z kilkuletnim stażem oraz wybitnymi osiągnięciami w pracy.

Kandydatury początkujących dziennikarzy i studentów będą odrzucane.

Stypendyści zostaną zaproszeni do spędzenia trzech miesięcy w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu. Otrzymają stypendium w wysokości 7.630 EUR oraz biuro do dyspozycji, dostęp do poczty elektronicznej i internetu, własne zaplecze badawcze i inne środki potrzebne do pracy. Granty na podróże w wysokości do 1.820 EUR mogą zostać wykorzystane na wyjazdy do krajów sąsiednich.

Wniosek

Dokumentacja wnioskowa składa się z następujących części:
    formularz wniosku można pobrać tutaj (link do formularza) lub otrzymać go faksem: +43-1-313 58-60 lub drogą mailową: fellowships@iwm.at
    zwięzły opis propozycji projektu (nie więcej niż 3 strony tekstu z podwójnym odstępem między wierszami)
    curriculum vitae uwzględniające listę publikacji

Więcej informacji na stronie: www.iwm.at/Fellowships

Termin składania wniosków: 10.04.2012

Prosimy przesyłać wnioski pocztą na adres:

Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Fellowship Coordinator
Spittelauer Lände 3
1090 Wien
AUSTRIA
Wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową są przyjmowane:

fellowships@iwm.at
w temacie prosimy napisać: Milena Jesenská Fellowships

Prosimy przesyłać wnioski w formie pliku PDF.

Jury

Jury eksperckie dokona oceny nadesłanych wniosków i wyłoni finalistów. Kandydaci ubiegający się o stypendium zostaną powiadomieni o decyzji jury w maju/czerwcu 2012. Jury nie ma obowiązku publicznie uzasadniać swoich decyzji.

Anne Applebaum
pisarka i felietonistka, The Washington Post i Slate,
Warszawa

Oscar Bronner
wydawca, Der Standard, Wiedeń

Ivan Krastev
Prezes Zarządu, Centrum Strategii Liberalnych, Sofia;
Stały Członek IWM

Michael Naumann 
Redaktor Naczelny, magazyn Cicero, Berlin

Knut Neumayer
Dyrektor Programu Europa, Erste Stiftung, Wiedeń

Stypendia finansowane są przez Fundację ERSTE, Projekt Syndykat i prywatnych sponsorów.

Fundacja ERSTE powstała w 2003 z Die Erste Oesterreichische Spar-Casse, pierwszego austriackiego banku oszczędnościowego. Obecnie Fundacja jest głównym udziałowcem Grupy ERSTE. Inwestuje ona część swoich dywidend w rozwój społeczeństwa w Austrii oraz Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej. Wspiera uczestnictwo w życiu społecznym i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego; jej celem jest jednoczenie ludzi oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat najnowszej historii regionu, który przeszedł dramatyczne zmiany po 1989. ERSTE, jako aktywnie działająca fundacja, tworzy własne projekty w ramach trzech programów: Rozwój Społeczny, Kultura i Europa.
www.erstestiftung.org

Instytut Nauk Humanistycznych (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) jest intelektualnie i politycznie niezależnym instytutem nauk humanistycznych i społecznych. Od założenia w 1982, jego celem było budowanie współpracy naukowców i intelektualistów z Wschodniej i Zachodniej Europy. W skład naukowców IWM wchodzą Stali Członkowie, Wizytujący Członkowie oraz Młodsi Wizytujący Członkowie. Każdego roku IWM zaprasza w ramach stypendium około czterdziestu naukowców.
www.iwm.at 

Kontakt