Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

"Stypendia Dilthey" dla młodych pracowników naukowych w zakresie nauk społecznych

organizator:

Fritz Thyssen Stiftung i the Volkswagen Foundation

Rodzaj:
nauki społeczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.09.2011

"Stypendia Dilthey" dla młodych pracowników naukowych w zakresie nauk społecznych

„Stypendia Dilthey” adresowane są do wysoko wykwalifikowanych młodych pracowników naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
Czas trwania – co najmniej 60 miesięcy
Cel – Badania

Poziom:

 • Doktorat
 • Post-doktorskie

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września
Kwoty: Max € 80,000 rocznie na finansowanie badań

Inicjatywa „Pro Humanities” została stworzona przez Fritz Thyssen Foundation i Fundację Volkswagena. Jej celem jest podkreślenie znaczenia nauk społecznych i humanistycznych. Podczas pobierania stypendium, stypendyści powinni być zaangażowani w nauczanie akademickie. W ciągu roku przewidziane jest finansowanie 10 projektów.

Stypendia Dilthey są przeznaczone dla młodych naukowców, którzy chcą badać nowe obszary w dziedzinie nauk społecznych poprzez prowadzenie długofalowych projektów.

Podstawowym wymogiem jest nawiązanie kontaktu z niemieckim uniwersytetem lub inną instytucją naukową. Kandydaci powinni mieć ukończone studia doktoranckie nie więcej niż pięć lat temu. Nie ma granicy wieku. Udział osób prowadzących badania w nauczaniu akademickim jest mile widziany, tak jak włączenie doktorantów w poszczególne projekty badawcze i współpraca sieci stypendystów. Na ten cel można pozyskać dodatkowe środki. Spotkanie stypendystów, organizowane przez Fundację odbywa się raz w roku.

Stypendium jest początkowo przyznawane na okres pięciu lat. Na początku piątego roku projekt jest oceniany przez międzynarodowe i interdyscyplinarne grupy ekspertów. Jeżeli wynik tej oceny jest pozytywny, stypendium może być przedłużone na kolejne trzy do pięciu lat, w celu umożliwienia zakończenia badań.

Kwoty stypendium do maksymalnie 80,000.00 EUR rocznie na finansowanie. Dotyczy to również środków na koszty personelu, koszty materiałów (np. podróże i spotkania robocze, literatura, sprzęt, jak również asystentów). Wnioskodawca musi podać, w jaki sposób środki zostaną rozdzielone i podać uzasadnienie.

Ostateczny termin składania aplikacji upływa 15 września każdego roku.

Informacja pochodzi ze strony: http://volkswagenstiftung.de

Kontakt

Fritz Thyssen Stiftung i the Volkswagen Foundation
.
.
tel.: +49 (0)511 8381-289
tegeder@volkswagenstiftung.de
http://volkswagenstiftung.de