Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia DAAD – pobyty badawcze w Niemczech

organizator:

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2016

Stypendia DAAD – pobyty badawcze w Niemczech

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oferuje stypendia roczne na pobyty badawcze.
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oferuje stypendia roczne na pobyty badawcze.
Cel
Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
Czas trwania stypendium
Od 7 do 10 miesięcy (okres rozpoczęcia stypendium od 1 października 2017)
Ostateczną decyzję o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna.
Stypendium nie może zostać przedłużone.
Wysokość stypendium
750 euro miesięcznie absolwenci,
1.000 euro miesięczne doktoranci, doktorzy, inne dodatkowe świadczenia.
Warunki ubiegania się o stypendium
• O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
• O stypendium mogą się ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc).
• Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu lub 2 lata po uzyskaniu tytułu doktora.
• Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego (do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego).
• Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce dostępnej pod
adresem: daad.de
Uwaga
• Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
• Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi.
Wnioski należy kierować pod adres
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem
15 listopada 2016
Informacje pochodzą ze strony: daad.pl

Kontakt

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie
ul. Zielna 37
00 - 108 Warszawa
tel. +48 /22/ 395 54 00
daad@daad.pl
http://www.daad.pl/pl/