Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci14
 • doktoranci15
 • naukowcy14
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • różne17
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • ekonomia/biznes2
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Europa6
 • Ukraina1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • Węgry1
 • Irlandia1
 • Indie1
 • cały świat7
 • Włochy3
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Stany Zjednoczone8
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Niemcy5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia DAAD – pobyty badawcze w Niemczech

organizator:

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2016

Stypendia DAAD – pobyty badawcze w Niemczech

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oferuje stypendia roczne na pobyty badawcze.
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oferuje stypendia roczne na pobyty badawcze.
Cel
Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
Czas trwania stypendium
Od 7 do 10 miesięcy (okres rozpoczęcia stypendium od 1 października 2017)
Ostateczną decyzję o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna.
Stypendium nie może zostać przedłużone.
Wysokość stypendium
750 euro miesięcznie absolwenci,
1.000 euro miesięczne doktoranci, doktorzy, inne dodatkowe świadczenia.
Warunki ubiegania się o stypendium
• O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
• O stypendium mogą się ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc).
• Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu lub 2 lata po uzyskaniu tytułu doktora.
• Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego (do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego).
• Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce dostępnej pod
adresem: daad.de
Uwaga
• Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
• Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi.
Wnioski należy kierować pod adres
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem
15 listopada 2016
Informacje pochodzą ze strony: daad.pl

Kontakt

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie
ul. Zielna 37
00 - 108 Warszawa
tel. +48 /22/ 395 54 00
daad@daad.pl
http://www.daad.pl/pl/