Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci17
 • absolwenci18
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni6
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
 • prawo2
 • literatura4
 • medycyna1
 • różne15
 • sztuka/muzyka6
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne8
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Europa2
 • Stany Zjednoczone4
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania2
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy2
 • Austria2
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia DAAD – pobyty badawcze w Niemczech

organizator:

DAAD- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 15.11.2016

Stypendia DAAD – pobyty badawcze w Niemczech

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oferuje stypendia roczne na pobyty badawcze.
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oferuje stypendia roczne na pobyty badawcze.
Cel
Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
Czas trwania stypendium
Od 7 do 10 miesięcy (okres rozpoczęcia stypendium od 1 października 2017)
Ostateczną decyzję o czasie trwania stypendium podejmuje komisja kwalifikacyjna.
Stypendium nie może zostać przedłużone.
Wysokość stypendium
750 euro miesięcznie absolwenci,
1.000 euro miesięczne doktoranci, doktorzy, inne dodatkowe świadczenia.
Warunki ubiegania się o stypendium
• O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
• O stypendium mogą się ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. postdoc).
• Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu lub 2 lata po uzyskaniu tytułu doktora.
• Znajomość języka niemieckiego – adekwatna do zaplanowanego przedsięwzięcia oraz kierunku badań. W przypadku naukowców nauk przyrodniczych lub inżynierów, a także w przypadku, gdy w instytucie niemieckim istnieje możliwość porozumiewania się po angielsku, wystarczy znajomość języka angielskiego (do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego).
• Szczególne uwagi o warunkach rekrutacji dla absolwentów medycyny zobacz w rozpisce dostępnej pod
adresem: daad.de
Uwaga
• Aplikacja możliwa tylko poprzez portal DAAD.
• Cały wniosek musi być sporządzony w języku niemieckim lub angielskim.
• Prosimy koniecznie zapoznać się z informacjami ogólnymi.
Wnioski należy kierować pod adres
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem
15 listopada 2016
Informacje pochodzą ze strony: daad.pl

Kontakt

Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie
ul. Zielna 37
00 - 108 Warszawa
tel. +48 /22/ 395 54 00
daad@daad.pl
http://www.daad.pl/pl/