Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo3
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • marketing/reklama/PR/media2
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • archeologia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
 • Ukraina1
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
 • Europa3
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

organizator:

Parlament Europejski

Rodzaj:
języki obce
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 15.08.2009

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

Warunki aplikacji

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski oferuje staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń pisemnych, które mają przyczynić się do kształcenia zawodowego młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.

Ogólne warunki stawiane kandydatom:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego;
 • wiek 18 lat lub więcj w dniu rozpoczęcia stażu;
 • brak udziału w innym stażu (płatnym lub nie) lub brak wynagradzanego zatrudnienia w którejkolwiek z instytucji UE.

Kandydaci na staże płatne muszą:

 • posiadać stopień naukowy nadany w wyniku ukończenia edukacji na szczeblu wyższym, trwającej co najmniej trzy lata;
 • biegle posługiwać się jednym z oficjalnych języków UE lub oficjalnym językiem kraju kandydującego oraz w stopniu bardzo dobrym znać dwa inne języki.

Staż taki trwa trzy miesiące.

Termin stażu:

1 października – 31 grudnia 2009                               
1 stycznia – 31 marca 2009

Okres aplikacyjny:

15 marca – 15 maja 2009

15 czerwca – 15 sierpnia 2009

Kandydaci na staże niepłatne muszą:
– biegle posługiwać się jednym z oficjalnych języków UE lub oficjalnym językiem kraju kandydującego oraz w stopniu dobrym znać dwa inne języki.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które są zobowiązane do odbycia stażu jako części studiów.Niewynagradzane staże z zakresu tłumaczeń pisemnych trwają trzy miesiące.

Staż musi:

 • być częścią studiów wyższych
 • być komponetem zawodowego kursu szkoleniowego zorganizowanego przez organizację non-profit (najlepiej instytuty lub organiy publiczne) lub
 • być wymogiem koniecznym przy ubieganiu się otrzymaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu

Terminy staży:
– 1 stycznia – 31 marca
– 1 kwietnia – 30 czerwca
– 1 lipca – 30 września
– 1 paźdzerinika – 31 grudnia

Aplikacje należy składać na trzy miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia stażu.

 

Informacje pochodzą ze strony www.eurodesk.pl

 

European Parliament – Translation Traineeships Service
European Parliament

Service des stages de traducteurs
ADG 07C009
L-2929 Luxembourg
Fax: +352 / 43 00 277 77

Kontakt

Parlament Europejski
.
.