Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • prawo2
 • literatura4
 • różne15
 • sztuka/muzyka6
 • medycyna1
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Austria2
 • Europa2
 • Niemcy3
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Włochy3
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Słowacja1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Finlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

organizator:

Parlament Europejski

Rodzaj:
języki obce, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 15.08.2009

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

Warunki aplikacji

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski oferuje staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń pisemnych, które mają przyczynić się do kształcenia zawodowego młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.

Ogólne warunki stawiane kandydatom:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego;
 • wiek 18 lat lub więcj w dniu rozpoczęcia stażu;
 • brak udziału w innym stażu (płatnym lub nie) lub brak wynagradzanego zatrudnienia w którejkolwiek z instytucji UE.

Kandydaci na staże płatne muszą:

 • posiadać stopień naukowy nadany w wyniku ukończenia edukacji na szczeblu wyższym, trwającej co najmniej trzy lata;
 • biegle posługiwać się jednym z oficjalnych języków UE lub oficjalnym językiem kraju kandydującego oraz w stopniu bardzo dobrym znać dwa inne języki.

Staż taki trwa trzy miesiące.

Termin stażu:

1 października – 31 grudnia 2009                               
1 stycznia – 31 marca 2009

Okres aplikacyjny:

15 marca – 15 maja 2009

15 czerwca – 15 sierpnia 2009

Kandydaci na staże niepłatne muszą:
– biegle posługiwać się jednym z oficjalnych języków UE lub oficjalnym językiem kraju kandydującego oraz w stopniu dobrym znać dwa inne języki.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które są zobowiązane do odbycia stażu jako części studiów.Niewynagradzane staże z zakresu tłumaczeń pisemnych trwają trzy miesiące.

Staż musi:

 • być częścią studiów wyższych
 • być komponetem zawodowego kursu szkoleniowego zorganizowanego przez organizację non-profit (najlepiej instytuty lub organiy publiczne) lub
 • być wymogiem koniecznym przy ubieganiu się otrzymaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu

Terminy staży:
– 1 stycznia – 31 marca
– 1 kwietnia – 30 czerwca
– 1 lipca – 30 września
– 1 paźdzerinika – 31 grudnia

Aplikacje należy składać na trzy miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia stażu.

 

Informacje pochodzą ze strony www.eurodesk.pl

 

European Parliament – Translation Traineeships Service
European Parliament

Service des stages de traducteurs
ADG 07C009
L-2929 Luxembourg
Fax: +352 / 43 00 277 77

Kontakt

Parlament Europejski
.
.