Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci32
 • absolwenci35
 • doktoranci26
 • naukowcy20
 • inni13
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna5
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • prawo2
 • sztuka/muzyka1
 • różne33
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne16
 • literatura1
 • języki obce3
 • ekonomia/biznes8
 • projektowanie/architektura5
 • nauki humanistyczne/społeczne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Chiny3
 • Unia Europejska1
 • Kanada1
 • Francja3
 • Wielka Brytania2
 • cały świat17
 • Australia1
 • Luksemburg1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy10
 • Stany Zjednoczone8
 • Austria2
 • Hiszpania1
 • Europa3
 • Włochy5
 • Japonia3
 • Indie1
 • Węgry1
 • Belgia2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa22
 • firma8
 • instytucja rządowa12
 • samorząd1
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

organizator:

Parlament Europejski

Rodzaj:
języki obce, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 15.08.2009

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

Warunki aplikacji

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski oferuje staże w swoim Sekretariacie z zakresu tłumaczeń pisemnych, które mają przyczynić się do kształcenia zawodowego młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.

Ogólne warunki stawiane kandydatom:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego;
 • wiek 18 lat lub więcj w dniu rozpoczęcia stażu;
 • brak udziału w innym stażu (płatnym lub nie) lub brak wynagradzanego zatrudnienia w którejkolwiek z instytucji UE.

Kandydaci na staże płatne muszą:

 • posiadać stopień naukowy nadany w wyniku ukończenia edukacji na szczeblu wyższym, trwającej co najmniej trzy lata;
 • biegle posługiwać się jednym z oficjalnych języków UE lub oficjalnym językiem kraju kandydującego oraz w stopniu bardzo dobrym znać dwa inne języki.

Staż taki trwa trzy miesiące.

Termin stażu:

1 października – 31 grudnia 2009                               
1 stycznia – 31 marca 2009

Okres aplikacyjny:

15 marca – 15 maja 2009

15 czerwca – 15 sierpnia 2009

Kandydaci na staże niepłatne muszą:
– biegle posługiwać się jednym z oficjalnych języków UE lub oficjalnym językiem kraju kandydującego oraz w stopniu dobrym znać dwa inne języki.
W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które są zobowiązane do odbycia stażu jako części studiów.Niewynagradzane staże z zakresu tłumaczeń pisemnych trwają trzy miesiące.

Staż musi:

 • być częścią studiów wyższych
 • być komponetem zawodowego kursu szkoleniowego zorganizowanego przez organizację non-profit (najlepiej instytuty lub organiy publiczne) lub
 • być wymogiem koniecznym przy ubieganiu się otrzymaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu

Terminy staży:
– 1 stycznia – 31 marca
– 1 kwietnia – 30 czerwca
– 1 lipca – 30 września
– 1 paźdzerinika – 31 grudnia

Aplikacje należy składać na trzy miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia stażu.

 

Informacje pochodzą ze strony www.eurodesk.pl

 

European Parliament – Translation Traineeships Service
European Parliament

Service des stages de traducteurs
ADG 07C009
L-2929 Luxembourg
Fax: +352 / 43 00 277 77

Kontakt

Parlament Europejski
.
.