Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci6
 • absolwenci8
 • doktoranci8
 • naukowcy10
 • inni6
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes1
 • medycyna2
 • nauki humanistyczne/społeczne2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne3
 • języki obce1
 • różne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • online3
 • Włochy3
 • cały świat3
 • Polska1
 • Francja1
 • Egipt1
 • Wielka Brytania2
 • Europa2
 • Australia1
 • Stany Zjednoczone1
 • Singapur1
 • Japonia1
 • Hiszpania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia3
 • szkoła wyższa7
 • firma3
 • instytucja rządowa8
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Rządowe stypendia naukowe w Izraelu 2021/22

organizator:

Rząd Izraela

Rodzaj:
języki obce, różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Izrael
termin składania wniosków: 21.03.2021

Rządowe stypendia naukowe w Izraelu 2021/22

Ambasada Izraela w Warszawie gorąco zachęca polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu.

Na podstawie „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej” strona izraelska oferuje możliwość ubiegania się o:

 • stypendium specjalistyczne na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców;
 • stypendium na letni kurs języka hebrajskiego lub arabskiego.

Izrael oferuje łącznie 40 miejsc dla studentów ze świata, w roku akademickim 2021/2022 stypendium nie jest oferowane na kierunkach medycznych, stomatologicznych ani weterynaryjnych.

Ze względu na pandemię COVID-19 informacja o organizacji nauki podczas stypendium będzie potwierdzona. Władze izraelskie planują, że od nowego roku akademickiego nauka będzie toczyła się w trybie stacjonarnym.

Złożenie dokumentów aplikacyjnych nie daje gwarancji uzyskania stypendium.

Stypendium specjalistyczne na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców

Stypendium obejmuje częściową opłatę za studia (50% opłaty za studia, nie więcej niż 6000 USD), Stypendium częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego ani ubezpieczenia. Częściowe dofinansowanie kosztów życia w Izraelu jest przekazywana miesięcznie na rachunek otwarty przez studenta w izraelskim banku.

Nauka odbywać się będzie od października 2021 – czerwca 2022.

Kandydaci na stypendium 8-mięsięczne mają obowiązek przesłać potwierdzenie z uczelni o przyjęciu na wybrany przez studenta program lub, gdy wyjazd ma mieć charakter pobytu badawczego, otrzymać list od pracownika naukowego, który wyraża chęć bycia opiekunem naukowym podczas badań studenta w Izraelu (list musi być sporządzony na papierze firmowym uczelni).

W razie pytań dotyczących trybu odbywania stypendium 8-miesięcznego kandydat powinien być w bezpośrednim kontakcie z uczelnią w Izraelu.

​Stypendium na letni kurs języka hebrajskiego lub arabskiego

Stypendium obejmuje całość opłaty za kurs językowy, zakwaterowanie, częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego ani ubezpieczenia.

Stypendium na letni kurs języka hebrajskiego i arabskiego odbywało się będzie na uczelni wyłonionej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela w przetargu.

Stypendium obejmuje ok. 3,5 tygodnia nauki języka hebrajskiego.

Warunki ubiegania się o stypendium

 • obywatelstwo polskie;
 • wiek do 35 lat (w momencie rozpoczęcia nauki w Izraelu);
 • minimum tytuł licencjata lub inżyniera;
 • brak wcześniejszego pobytu w Izraelu w ramach stypendium MSZ Izraela;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • jeśli nauka na wybranym kierunku odbywa się w języku hebrajskim, to bardzo dobra znajomość języka hebrajskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobre osiągnięcia naukowe;
 • stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.

​Wymagane dokumenty (w języku angielskim)

 • wypełniony wniosek aplikacyjny;
 • CV;
 • list opisujący planowany przebieg studiów i badań podczas pobytu na stypendium;
 • oryginały lub potwierdzone notarialnie kopie dyplomów akademickich i informacji o przebiegu studiów
 • 2 listy referencyjne od wykładowców akademickich;
 • certyfikat znajomości j. angielskiego (i ewentualnie: hebrajskiego);
 • 3 fotografie;
 • zaświadczenie zdrowotne.

Osoby ubiegających się o pobyt badawczy są zobowiązane do przesłania również:

 • programu badań w ramach stażu naukowego w Izraelu;
 • informacja, czy kandydat otrzymuje już jakieś inne stypendium;
 • w momencie złożenia wniosku bardzo dużym plusem jest nawiązanie wcześniejszego kontaktu z izraelską uczelnią, na której planowane jest odbycie studiów.

Oryginał dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej (w trzech kopiach) należy przesłać do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Warszawie do 21 marca 2021 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa

Jednocześnie skan elektroniczny należy przesłać pod adres education@warsaw.mfa.gov.il.

Lista uczelni, które obejmuje stypendium rządowe, jest dostępna na stronie Council of Higher Education of Israel.

Studenci, którzy otrzymają pozytywną decyzję przyznaniu stypendium mają obowiązek ubiegać się o wizę studencką A/2 do Izraela. Stypendyści są zwolnieni z opłat za wizę. Wszystkie szczegóły dotyczące wizy znajdą Państwo na stronie embassies.gov.il.

W przypadku uzyskania stypendium, student zobowiązany jest dopełnić formalności związanych z zapisaniem się na rok akademicki w uczelni przyjmującej. Dopiero po spełnieniu tego warunku MSZ Izraela uiści opłatę za naukę i uruchomi stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: embassies.gov.il.

W naszej bazie czeka na Was wiele innych stypendiów zagranicznych!

Kontakt

Ambasada Izraela w Polsce, Departament Edukacji
ul. Ludwika Krzywickiego 24
02-057 Warszawa
tel. 22-597-05-07
education@warsaw.mfa.gov.il​
www.israel.pl