Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci14
 • absolwenci18
 • doktoranci20
 • naukowcy20
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes4
 • literatura3
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • projektowanie/architektura1
 • medycyna6
 • prawo1
 • sztuka/muzyka3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • online4
 • Kanada2
 • Holandia1
 • Portugalia1
 • Turcja1
 • Niemcy10
 • Włochy2
 • Chiny1
 • Norwegia1
 • Austria1
 • cały świat10
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone6
 • Szwajcaria3
 • Japonia1
 • Szwecja1
 • Unia Europejska1
 • Singapur1
 • Australia2
 • Czechy1
 • Hiszpania1
 • Węgry1
 • Europa3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa11
 • samorząd3
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Roczne stypendium w Japonii – Young Leaders

organizator:

Japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT)

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
Japonia
termin składania wniosków: 30.09.2015

Roczne stypendium w Japonii – Young Leaders

Rozpoczyna się kolejna edycja naboru kandydatów na roczne stypendium Rządu Japonii, w ramach Young Leaders’ Program.
Powyższa inicjatywa jest jednym z programów japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) i kierowana jest do młodych, obiecujących pracowników administracji publicznej. Głównym celem programu jest wsparcie przyszłych liderów desygnowanych do programu z 29 krajów całego świata. Ponadto YLP daje możliwość uczestnictwa w międzynarodowej sieci kontaktów.
Podczas rocznego (październik 2016 – wrzesień 2017) pobytu w National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) stypendyści zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną m.in. z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy administracji. Program skierowany jest do urzędników posiadających potencjał do bycia liderami w przyszłości, którzy dotychczas wykazali zaangażowanie podczas pracy w administracji publicznej. Oprócz wymaganych kursów, uczestnicy mogą wybrać tematy zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami.
Udział w programie daje unikalną możliwość współpracy z japońskimi instytucjami na poziomie centralnym oraz lokalnym, a jego uczestnicy mają wyjątkową okazję do intensywnej dyskusji z politykami, urzędnikami wysokiego szczebla, dyrektorami przedsiębiorstw, dziennikarzami itp.
Na zakończenie kursu uczestnicy zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej i uzyskania tytułu magistra. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
Strona japońska pokrywa koszty przelotu w obie strony oraz wypłaca comiesięczne stypendium w trakcie trwania nauki. Ponadto uczestnicy programu zwolnieni są z wszelkich opłat za studia oraz zapewnia się im zakwaterowanie (które należy opłacić z otrzymywanego stypendium).
YLP jest doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji, nauki w międzynarodowym środowisku oraz nawiązywania kontaktów z pracownikami administracji z wielu krajów Europy i Azji.
Departament Służby Cywilnej KPRM śladem lat ubiegłych dokonuje wstępnej selekcji kandydatów do programu.
Proces aplikacyjny:
Program YLP jest skierowany do młodych (poniżej 40 roku życia) pracowników administracji publicznej i urzędników państwowych, od których oczekuje się pełnienia w przyszłości roli lidera. Uczestnik musi posiadać minimum trzy lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej. Wymagane są: wykształcenie wyższe (co najmniej dyplom licencjata lub równoważny), jak również poświadczenie dobrego stanu zdrowia. Kandydat ponadto powinien posiadać dokument potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego oraz powinien mieć możliwość uzyskania wizy studenckiej (ang.: ‘College Student’ ) przed wyjazdem do Japonii.
Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji programu, proszone są o przesłanie poniższych dokumentów za pośrednictwem dyrektora generalnego swojej instytucji (niezbędne wyrażenie zgody na udział oraz rekomendacja dyrektora generalnego):
 1. Wypełniony formularz aplikacyjny (oryginał + 4 kopie).
 2. Fotografie (5 sztuk w formacie 4 cm x 6 cm przyczepione do formularza aplikacyjnego).
 3. Oryginał oficjalny odpis albo oficjalna kopia wyciągu ocen ze wszystkich lat studiów – licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich – ukończonych przez kandydata (oryginał + 4 kopie, wszystkie kopie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 4. Dwa listy rekomendacyjne od przełożonych, w tym jeden od bezpośredniego przełożonego (zgodnie z formularzem, oryginał + 4 kopie).
 5. Poświadczenie stanu zdrowia (zgodnie z formularzem) (oryginał + 4 kopie poświadczenia wystawionego przez publiczną lub prywatną placówkę służby zdrowia).
 6. Oryginał, bądź oficjalna kopia dyplomu/ów albo oficjalny odpis z dyplomu/ów ukończenia wszystkich studiów (oryginał + 4 kopie, wszystkie kopie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 7. Esej (3-stronicowy dokument) wyjaśniający motywy aplikacji do programu YLP, aspiracje aplikanta, oczekiwania i plany na przyszłość po zakończeniu stypendium (oryginał + 4 kopie).
 8. Kopia paszportu (5 kopii).
 9. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w postaci jednego z ogólnie uznawanych międzynarodowo certyfikatów (Cambridge, TOEFL, TOEIC itp.) (5 kopii).
 10. Odpowiedzi na pytania (zgodnie z formularzem) do drugiego eseju (oryginał + 4 kopie).
Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji YLP, spełniające powyższe kryteria, proszone są o szczegółowe zapoznanie się z zamieszczoną poniżej dokumentacją:
 1. Opis programu i wymagania
 2. Formularz aplikacyjny
 3. Formularz listu polecającego
 4. Karta badań lekarskich
 5. Formularz eseju
Wszystkie wymagane dokumenty, w języku angielskim lub japońskim, muszą zostać oznaczone oraz przygotowane dokładnie w sposób opisany w Japanese Government Scholarship for 2016 („Application Procedure”) i dostarczone do siedziby DSC KPRM w terminie do 30 września br. Jest to termin ostateczny, po którym wnioski (oraz uzupełnienia dokumentów) nie będą przyjmowane.
Nieprawidłowo przygotowane dokumenty zostaną odesłane aplikantom, co spowoduje wydłużenie procedury aplikacyjnej. Komplet dokumentów powinien być posegregowany w postaci zestaw oryginałów + 4 zestawy kopii.
Po wstępnej selekcji kandydatów, KPRM przesyła zgłoszenia do Ambasady Japonii w Warszawie wraz z własnym listem rekomendacyjnym. W kolejnym etapie kandydaci oceniani są przez instytucję przyjmującą czyli National Graduate Institute for Policy Studies w Japonii, a następnie przez specjalny zespół YLP wyznaczony przez Japońskie Ministerstwo Edukacji.
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 694 74 69 (Marta Radosz, KPRM), oraz  22 584 73 05 (Jacek Mendyk, Ambasada Japonii)
Informacje pochodzą ze strony dsc.kprm.gov.pl

Kontakt

Japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT)
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa