Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci11
 • absolwenci12
 • doktoranci17
 • naukowcy8
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne6
 • projektowanie/architektura3
 • prawo2
 • ekonomia/biznes4
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura2
 • różne17
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • sztuka/muzyka4
 • języki obce3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czarnogóra1
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie1
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Japonia2
 • Stany Zjednoczone5
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Finlandia1
 • Korea Południowa1
 • Włochy2
 • Indie1
 • Republika Południowej Afryki1
 • Czechy2
 • Armenia1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • online1
 • Niemcy2
 • Francja3
 • Singapur1
 • Wielka Brytania3
 • Słowacja2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Gruzja1
 • Tajwan1
 • cały świat4
 • Europa1
 • Australia1
 • Węgry2
 • Ukraina1
 • Kosowo1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma1
 • instytucja rządowa7
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Roczne stypendium w Japonii pn. Young Leaders

organizator:

Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT)

Rodzaj:
nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Japonia
termin składania wniosków: 03.08.2015

Roczne stypendium w Japonii pn. Young Leaders

Rozpoczyna się kolejna edycja naboru kandydatów na roczne stypendium Rządu Japonii, w ramach Young Leaders’ Program. Powyższa inicjatywa jest jednym z programów japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) i kierowana jest do młodych, obiecujących pracowników administracji publicznej. Głównym celem programu jest wsparcie przyszłych liderów desygnowanych do programu z 29 krajów całego świata. Ponadto YLP daje możliwość uczestnictwa w międzynarodowej sieci kontaktów.
Podczas rocznego (październik 2015 – wrzesień 2016) pobytu w National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) stypendyści zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną m.in. z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy administracji. Program skierowany jest do urzędników posiadających potencjał do bycia liderami w przyszłości, którzy dotychczas wykazali zaangażowanie podczas pracy w administracji publicznej. Oprócz wymaganych kursów, uczestnicy mogą wybrać tematy zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami.
Udział w programie daje unikalną możliwość współpracy z japońskimi instytucjami na poziomie centralnym oraz lokalnym, a jego uczestnicy mają wyjątkową okazję do intensywnej dyskusji z politykami, urzędnikami wysokiego szczebla, dyrektorami przedsiębiorstw, dziennikarzami itp.
Na zakończenie kursu uczestnicy zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej i uzyskania tytułu magistra. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
Strona japońska pokrywa koszty przelotu w obie strony oraz wypłaca comiesięczne stypendium w trakcie trwania nauki w wysokości 242 000 jenów (ok. 7321, 23 PLN) miesięcznie w roku fiskalnym 2014 (wysokość stypendium w roku 2015 może ulec zmianie). Ponadto uczestnicy programu zwolnieni są ze wszelkich opłat za studia oraz zapewnia się im zakwaterowanie (które należy opłacić z otrzymywanego stypendium).
YLP jest doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji, nauki w międzynarodowym środowisku, oraz nawiązywania kontaktów z pracownikami administracji z wielu krajów Europy i Azji.
Departament Służby Cywilnej KPRM, dokonujący wstępnej selekcji kandydatów do programu, zachęca do udziału w tegorocznej edycji YLP.
Proces aplikacyjny:
Program YLP jest skierowany do młodych (poniżej 40 roku życia) pracowników administracji publicznej i urzędników państwowych, od których oczekuje się pełnienia w przyszłości roli lidera. Uczestnik musi posiadać minimum trzy lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej. Wymagane są: wykształcenie wyższe (co najmniej dyplom licencjata lub równoważny), jak również poświadczenie dobrego stanu zdrowia. Kandydat ponadto powinien posiadać dokument potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego oraz powinien mieć możliwość uzyskania wizy studenckiej (ang.: ‘College Student’ ) przed przybyciem do Japonii.
Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji programu, proszone są o przesłanie za pośrednictwem dyrektora generalnego swojej instytucji (niezbędne wyrażenie zgody na udział oraz rekomendacja dyrektora generalnego) poniższych dokumentów, na adres Departamentu Służby Cywilnej KPRM:
 • Wypełniony formularz aplikacyjny (zgodnie z formularzem) (oryginał + 4 kopie).
 • Fotografie (5 sztuk w formacie 4 cm x 6 cm przyczepione do formularza aplikacyjnego).
 • Oryginał, bądź oficjalny odpis lub oficjalna kopia wyciągu ocen ze wszystkich lat studiów – licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich – ukończonych przez kandydata (oryginał + 4 kopie, wszystkie kopie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 • Dwa listy rekomendacyjne od przełożonych, w tym jeden od bezpośredniego przełożonego (zgodnie z formularzem).
 • Poświadczenie stanu zdrowia (zgodnie z formularzem) (oryginał + 4 kopie poświadczenia wystawionego przez publiczną lub prywatną placówkę służby zdrowia).
 • Oryginał, bądź oficjalna kopia dyplomu/ów lub oficjalny odpis z dyplomu/ów ukończenia wszystkich studiów (oryginał + 4 kopie, wszystkie kopie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 • Esej (3-stronicowy dokument) wyjaśniający motywy aplikacji do programu YLP, aspiracje aplikanta, oczekiwania i plany na przyszłość po zakończeniu stypendium (oryginał + 4 kopie).
 • Kopia paszportu (5 kopii).
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w postaci jednego z ogólnie uznawanych międzynarodowo certyfikatów (Cambridge, TOEFL, TOEIC itp.) (5 kopii).
 • Odpowiedzi na pytania (zgodnie z formularzem) do drugiego eseju (oryginał + 4 kopie).
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji YLP, spełniające powyższe kryteria, proszone są o szczegółowe zapoznanie się z zamieszczoną poniżej dokumentacją:

Wymagane dokumenty, w języku angielskim lub japońskim, muszą zostać oznaczone oraz przygotowane dokładnie w sposób opisany w Japanese Government Scholarchip for 2015 („Apliccation Procedure”) i dostarczone do siedziby DSC KPRM w terminie do 3 października br. Jest to termin ostateczny, po którym wnioski (oraz uzupełnienia dokumentów) nie będą przyjmowane.
Nieprawidłowo przygotowane dokumenty zostaną odesłane aplikantom, co spowoduje wydłużenie procedury aplikacyjnej.
Po wstępnej selekcji kandydatów, KPRM przesyła zgłoszenia do Ambasady Japonii w Warszawie wraz z własnym listem rekomendacyjnym.
W kolejnym etapie kandydaci oceniani są przez instytucję przyjmującą czyli Krajowy Instytut Nauk Politycznych w Japonii, a następnie przez specjalny zespół YLP wyznaczony przez Japońskie Ministerstwo Edukacji.
Informacje pochodzą ze strony dsc.kprm.gov.pl

Kontakt

Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT)
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 60 00

dsc.kprm.gov.pl