Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci19
 • absolwenci21
 • doktoranci15
 • naukowcy12
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne18
 • sztuka/muzyka6
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • medycyna3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • projektowanie/architektura3
 • prawo3
 • ekonomia/biznes3
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Bułgaria2
 • Stany Zjednoczone7
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy3
 • Austria2
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Finlandia2
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online4
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Szwajcaria1
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Holandia2
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Włochy4
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Singapur1
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Roczne stypendium dla okulistów w Mediolanie

organizator:

Univerita delgi Studi di Milano

Rodzaj:
medycyna, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
absolwenci, naukowcy
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 06.07.2016
liczba stypendiów: 1
wartość stypendium: 35 496 €

Roczne stypendium dla okulistów w Mediolanie

Uniwersytet w Mediolanie ogłasza konkurs o udział w programie stypendialnym  Retina Medical Fellowship. W ramach programu przewidziane jest miejsce dla jednego stażysty.

Program szkolenia prowadzony w ramach tego stypendium będzie koncentrować się na chorobach siatkówki

Stażysta zdobędzie wiedzę na temat różnych strategii  diagnostycznych i terapeutycznych przeciwdziałania retinopatii cukrzycowej, zwyrodnieniu  plamki żółtej związane z wiekiem, dystrofii i zapaleniu błony naczyniowej oka.

Program szkolenia odbędzie się w klinice okulistycznej szpitala „Luigi Sacco” na oddziale Nauk Biomedycznych i Klinicznych „Luigi Sacco” Uniwersytetu w Mediolanie i  będzie trwał rok.

Kandydat przyjęty do programu otrzyma stypendium płatne w ratach miesięcznych. Stypendium wynosi € 2958,00 miesięczne, o łącznej wartości 35496,00 € rocznie.

O udział w programie mogą się ubiegać osoby, które posiadają kwalifikacje akademickie i zawodowe potrzebne do wykonywania zawodu lekarza okulisty.

Obywatele UE i i kandydaci spoza UE, którzy uzyskali swoje kwalifikacje na uczelniach innych niż włoskie muszą przed uruchomieniem programu stypendialnego uzyskać potwierdzenie swoich klasyfikacji przez  Włoskie Ministerstwo Zdrowia.

Kandydaci zagraniczni powinni przedstawić oficjalny certyfikat potwierdzający poziom biegłości w języku włoskim co najmniej na poziomie B1.

Aby kandydować  do programu, wnioskodawcy są zobowiązani przedstawić następującą dokumentację:

 1. formularz wniosku sporządzony z wykorzystaniem formularza dostępnego na końcu ogłoszenia (wskazana musi być  motywacja kandydata do uczestnictwa w programie oraz załączony krótki opis edukacji i dotychczasowej pracy kandydata)
 1. aktualne CV kandydata;
 2. dwa listy referencji od profesorów, z którymi kandydat współpracował w przeciągu ubiegłego roku;
 3. kserokopię dokumentu tożsamości;
 4. certyfikat poświadczający umiejętności w zakresie języka włoskiego (minimum poziom B1).

Dokumentacja wskazane w  punktach 1-4, należy dostarczyć osobiście do Biura Współpracy z Zagranicą, Via Festa del Perdono 7 (godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 9 do 12) lub  drogą mailową na adres international.programmes@unimi.it od 6 lipca 2016 do godziny 12.

Program stypendialny rozpocznie się we wrześniu 2016

Informacje pochodzą ze strony: www.unimi.it

Kontakt

Universita degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7
20122 Milano
tel. +39 02 503 13504
international.programmes@unimi.it
www.unimi.it

Dokumenty

do pobrania