Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • sztuka/muzyka4
 • prawo1
 • różne18
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • Norwegia1
 • online1
 • cały świat7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Roczne stypendia szkolne w Wielkiej Brytanii

organizator:

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 20.12.2010

Roczne stypendia szkolne w Wielkiej Brytanii

Roczne stypendia szkolne w Wielkiej Brytanii – Rok szkolny 2011/2012

Stypendia są organizowane, aby umożliwić uczniom spędzenie roku nauki w szkole brytyjskiej. Szkoły biorące udział w projekcie są szkołami dobrymi, z których większość jest stowarzyszona w HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference), organizacji zrzeszającej wiele wiodących szkól prywatnych w Wielkiej Brytanii. W obecnym roku szkolnym w szkołach brytyjskich uczy się siedmioro stypendystów HMC z Polski. Od początku współpracy KFON i HMC, czyli od 2003, na stypendia do Wielkiej Brytanii łącznie wyjechało z Polski 39 stypendystów.

Warunki uczestnictwa w programie:
Uczestnicy powinni być w wieku od 16 lat 0 miesięcy do 17 lat i 6 miesięcy w dniu rozpoczęcia udziału w programie, czyli 1 września 2011r, powinni mieć dobre wyniki w nauce i dobrze znać angielski, choć biegła znajomość języka nie jest wymagana.
Stypendyści będą się uczyć w szkołach brytyjskich według brytyjskiego programu nauczania, wybierając cztery lub pięć przedmiotów, więc muszą być w stanie brać udział w zajęciach w języku angielskim. W razie potrzeby możliwe jest uzyskanie dodatkowej pomocy językowej. Należy również wziąć pod uwagę ewentualną konieczność uzupełnienia po powrocie ze stypendium różnic programowych między polską a brytyjską szkołą. Wszelkie talenty i zainteresowania kandydatów (na przykład muzyka, teatr, sport, etc.) są bardzo mile widziane.
Szkoły oferują pełne stypendium, pokrywające koszty nauki, zakwaterowania i wyżywienia w bursie przy szkole, w ciągu trwania roku szkolnego.
Rodzice osób, które otrzymają stypendia HMC są zobowiązani do wniesienia opłaty na koszty projektu, w wysokości £1000 (do dnia 1 lipca 2011r), oraz trzykrotnego opłacenia kosztów podróży z Polski do Wielkiej Brytanii (uczniowie wracają do domów na Boże Narodzenie oraz na Wielkanoc). Ponieważ nie chcielibyśmy, żeby kwestie finansowe były podstawowym kryterium wzięcia udziału w programie stypendialnym, w szczególnych przypadkach jest możliwe uzyskanie niewielkiego dodatkowego wsparcia finansowego ze strony organizatorów projektu. Ze względu na brytyjskie przepisy dotyczące organizacji charytatywnych – taką jest HMC – łączny roczny dochód rodziców uczestników programu uzyskany w roku 2010 nie może przekroczyć  równowartości £25.000.
Rodzice uczniów wyjeżdżających na  stypendia muszą podpisać zgodę na warunki udziału w projekcie (parental consent form – stanowiący ostatnie dwie strony dokumentu information for parents, do pobrania w formacie pdf ze strony www.kfon.pl) oraz warunki umowy ze szkołą. Wypełnione i podpisane parental consent form należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym do programu. Dokumenty ze szkół do których pojadą stypendyści zostaną przesłane przez szkoły bezpośrednio na adres stypendystów, po zakończeniu procesu rekrutacji i przydziału do szkół.
Pierwszy etap rekrutacji odbywa się na podstawie nadesłanych fromularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie www.kfon.pl Etap II polega na rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku angielskim przez przedstawicieli HMC. Rozmowy odbędą się w Warszawie, w siedzibie KFON. Osoby zakwalifikowane do rozmowy o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą do 20 grudnia 2010 r. na adres:
KFON – HMC
Ul. Raszyńska 22
02-026 Warszawa

Do dokumentów zgłoszeniowych, należy dołączyć dowód wpłaty 75zł na konto KFON:
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Kredyt Bank S.A. IV o/Warszawa
Filia nr 1
Ul. Krakowskie Przedmieście 45
00-071 Warszawa
47 1500 1777 1217 7004 7591 0000
z dopiskiem „STYPENDIA”.

Wpłaty te stanowią jedyne źródło finansowania całej procedury rekrutacyjnej w Polsce. Zgłoszenia bez dwodu wpłaty nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu z ramienia KFON – Rafała Fanti – pod adresem e-mail: rafanti@rasz.edu.pl

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
ul. Raszyńska 22
02-026 Warszawa
tel. 22 822 25 15
rafanti@rasz.edu.pl
www.kfon.pl