Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Roczne stypendia szkolne w Wielkiej Brytanii

organizator:

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Rodzaj:
chemia/biologia
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 20.12.2010

Roczne stypendia szkolne w Wielkiej Brytanii

Roczne stypendia szkolne w Wielkiej Brytanii – Rok szkolny 2011/2012

Stypendia są organizowane, aby umożliwić uczniom spędzenie roku nauki w szkole brytyjskiej. Szkoły biorące udział w projekcie są szkołami dobrymi, z których większość jest stowarzyszona w HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference), organizacji zrzeszającej wiele wiodących szkól prywatnych w Wielkiej Brytanii. W obecnym roku szkolnym w szkołach brytyjskich uczy się siedmioro stypendystów HMC z Polski. Od początku współpracy KFON i HMC, czyli od 2003, na stypendia do Wielkiej Brytanii łącznie wyjechało z Polski 39 stypendystów.

Warunki uczestnictwa w programie:
Uczestnicy powinni być w wieku od 16 lat 0 miesięcy do 17 lat i 6 miesięcy w dniu rozpoczęcia udziału w programie, czyli 1 września 2011r, powinni mieć dobre wyniki w nauce i dobrze znać angielski, choć biegła znajomość języka nie jest wymagana.
Stypendyści będą się uczyć w szkołach brytyjskich według brytyjskiego programu nauczania, wybierając cztery lub pięć przedmiotów, więc muszą być w stanie brać udział w zajęciach w języku angielskim. W razie potrzeby możliwe jest uzyskanie dodatkowej pomocy językowej. Należy również wziąć pod uwagę ewentualną konieczność uzupełnienia po powrocie ze stypendium różnic programowych między polską a brytyjską szkołą. Wszelkie talenty i zainteresowania kandydatów (na przykład muzyka, teatr, sport, etc.) są bardzo mile widziane.
Szkoły oferują pełne stypendium, pokrywające koszty nauki, zakwaterowania i wyżywienia w bursie przy szkole, w ciągu trwania roku szkolnego.
Rodzice osób, które otrzymają stypendia HMC są zobowiązani do wniesienia opłaty na koszty projektu, w wysokości £1000 (do dnia 1 lipca 2011r), oraz trzykrotnego opłacenia kosztów podróży z Polski do Wielkiej Brytanii (uczniowie wracają do domów na Boże Narodzenie oraz na Wielkanoc). Ponieważ nie chcielibyśmy, żeby kwestie finansowe były podstawowym kryterium wzięcia udziału w programie stypendialnym, w szczególnych przypadkach jest możliwe uzyskanie niewielkiego dodatkowego wsparcia finansowego ze strony organizatorów projektu. Ze względu na brytyjskie przepisy dotyczące organizacji charytatywnych – taką jest HMC – łączny roczny dochód rodziców uczestników programu uzyskany w roku 2010 nie może przekroczyć  równowartości £25.000.
Rodzice uczniów wyjeżdżających na  stypendia muszą podpisać zgodę na warunki udziału w projekcie (parental consent form – stanowiący ostatnie dwie strony dokumentu information for parents, do pobrania w formacie pdf ze strony www.kfon.pl) oraz warunki umowy ze szkołą. Wypełnione i podpisane parental consent form należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym do programu. Dokumenty ze szkół do których pojadą stypendyści zostaną przesłane przez szkoły bezpośrednio na adres stypendystów, po zakończeniu procesu rekrutacji i przydziału do szkół.
Pierwszy etap rekrutacji odbywa się na podstawie nadesłanych fromularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie www.kfon.pl Etap II polega na rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku angielskim przez przedstawicieli HMC. Rozmowy odbędą się w Warszawie, w siedzibie KFON. Osoby zakwalifikowane do rozmowy o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą do 20 grudnia 2010 r. na adres:
KFON – HMC
Ul. Raszyńska 22
02-026 Warszawa

Do dokumentów zgłoszeniowych, należy dołączyć dowód wpłaty 75zł na konto KFON:
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Kredyt Bank S.A. IV o/Warszawa
Filia nr 1
Ul. Krakowskie Przedmieście 45
00-071 Warszawa
47 1500 1777 1217 7004 7591 0000
z dopiskiem „STYPENDIA”.

Wpłaty te stanowią jedyne źródło finansowania całej procedury rekrutacyjnej w Polsce. Zgłoszenia bez dwodu wpłaty nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu z ramienia KFON – Rafała Fanti – pod adresem e-mail: rafanti@rasz.edu.pl

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
ul. Raszyńska 22
02-026 Warszawa
tel. 22 822 25 15
rafanti@rasz.edu.pl
www.kfon.pl