Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci30
 • absolwenci35
 • doktoranci26
 • naukowcy19
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka4
 • medycyna2
 • różne29
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne13
 • literatura2
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe2
 • języki obce3
 • ekonomia/biznes5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Cypr1
 • Holandia3
 • Hiszpania1
 • Słowacja3
 • cały świat3
 • Francja3
 • Włochy4
 • Indie1
 • Bułgaria2
 • Chorwacja2
 • Egipt1
 • Mołdawia1
 • Gruzja1
 • Norwegia1
 • Tajwan3
 • Polska1
 • Węgry4
 • Korea Południowa1
 • Stany Zjednoczone7
 • Belgia2
 • Ukraina1
 • Brazylia1
 • Rumunia1
 • Kazachstan1
 • Maroko1
 • Austria3
 • Finlandia1
 • Hongkong2
 • Szwajcaria3
 • Kanada1
 • Chiny4
 • Rosja1
 • Indonezja1
 • Słowenia1
 • Irlandia2
 • Kirgistan1
 • Macedonia1
 • Wielka Brytania3
 • Japonia3
 • Szwecja1
 • Europa3
 • Czechy1
 • Turcja2
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Portugalia1
 • Estonia2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Wietnam1
 • Niemcy12
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa22
 • firma2
 • instytucja rządowa12
 • samorząd1
 • inny3
ARCHIWUM
Wróć do listy

Roczne stypendia dla uczniów w Wielkiej Brytanii

organizator:

Krajowe Forum Oświaty Niepubliczne i The Headmasters and Headmistresses Conference

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 19.12.2014

Roczne stypendia dla uczniów w Wielkiej Brytanii

Roczne stypendia w Wielkiej Brytanii na rok szkolny 2015/2016
Stypendia są organizowane, aby umożliwić uczniom spędzenie roku nauki w szkole brytyjskiej. Szkoły biorące udział w projekcie są szkołami dobrymi, z których większość jest stowarzyszona w HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference), organizacji zrzeszającej wiele wiodących szkól prywatnych w Wielkiej Brytanii. Od początku współpracy KFON i HMC, czyli od 2003, na stypendia do Wielkiej Brytanii łącznie wyjechało z Polski ponad pięćdziesięcioro stypendystów.
Warunki uczestnictwa w programie:
Uczestnicy powinni być w wieku od 16 lat 0 miesięcy do 17 lat i 6 miesięcy w dniu rozpoczęcia udziału w programie, czyli 1 września 2015r, powinni mieć dobre wyniki w nauce i dobrze znać angielski, choć biegła znajomość języka nie jest wymagana.
Stypendyści będą się uczyć w szkołach brytyjskich według brytyjskiego programu nauczania, wybierając cztery lub pięć przedmiotów, więc muszą być w stanie brać udział w zajęciach w języku angielskim. W razie potrzeby możliwe jest uzyskanie dodatkowej pomocy językowej. Należy również wziąć pod uwagę ewentualną konieczność uzupełnienia po powrocie ze stypendium różnic programowych między polską a brytyjską szkołą. Wszelkie talenty i zainteresowania kandydatów (na przykład muzyka, teatr, sport, etc.) są bardzo mile widziane.
Szkoły oferują pełne stypendium, pokrywające koszty nauki, zakwaterowania i wyżywienia w bursie przy szkole, w ciągu trwania roku szkolnego.
Rodzice osób, które otrzymają stypendia HMC są zobowiązani do wniesienia opłaty na koszty projektu, w wysokości £1500 (do dnia 1 lipca 2015r), oraz trzykrotnego opłacenia kosztów podróży z Polski do Wielkiej Brytanii (uczniowie wracają do domów na Boże Narodzenie oraz na Wielkanoc). Ze względu na brytyjskie przepisy dotyczące organizacji charytatywnych – taką jest HMC – łączny roczny dochód rodziców uczestników programu uzyskany w roku 2014 nie może przekroczyć równowartości £25.000.
Rodzice uczniów wyjeżdżających na stypendia muszą podpisać zgodę na warunki udziału w projekcie (parental consent form), oraz warunki umowy ze szkołą oraz wypełnienie deklaracji dotyczącej dochodów i majątku rodziny. Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym do programu. Dokumenty ze szkół, do których pojadą stypendyści, zostaną przesłane przez szkoły bezpośrednio na adres stypendystów, po zakończeniu procesu rekrutacji i przydziału do szkół.
Pierwszy etap rekrutacji odbywa się na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie KFON oraz w postaci załaczników do tej informacji. Etap II polega na rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku angielskim przez przedstawicieli HMC. Rozmowy odbędą się w Warszawie, w siedzibie KFON, podczas ferri zimowych województwa mazowieckiego. Osoby zakwalifikowane do rozmowy o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.
Zgłoszenia należy przesłać zgodnie z instrukcją do 19 grudnia 2014r
Do dokumentów zgłoszeniowych, należy dołączyć dowód wpłaty 75zł na konto KFON:
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Kredyt Bank S.A. IV o/Warszawa
Filia nr 1
Ul. Krakowskie Przedmieście 45
00-071 Warszawa
47 1500 1777 1217 7004 7591 0000
z dopiskiem „STYPENDIA”.
Wpłaty te stanowią jedyne źródło finansowania całej procedury rekrutacyjnej w Polsce. Zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu z ramienia KFON – Rafała Fanti – pod adresem e-mail: rafanti@rasz.edu.pl, bądź na stronie internetowej HMC www.hmc.org.uk/projects
Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Krajowe Forum Oświaty Niepubliczne i The Headmasters and Headmistresses Conference
ul. Raszyńska 22
02-026 Warszawa

rafanti@rasz.edu.pl
www.kfon.pl