Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci19
 • absolwenci21
 • doktoranci15
 • naukowcy12
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes3
 • prawo3
 • literatura4
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • różne18
 • sztuka/muzyka6
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • medycyna3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Holandia2
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Szwajcaria1
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Singapur1
 • Norwegia1
 • Włochy4
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Austria2
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Stany Zjednoczone7
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy3
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Finlandia2
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Programy wymiany akademickiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

organizator:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
cały świat
termin składania wniosków: 15.12.2017

Programy wymiany akademickiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Zasady ogólne:

Poniższa oferta dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2018/19, poza ofertą szkół letnich i letnich kursów językowych – te organizowane są latem 2018 roku (w przypadku niektórych krajów, rekrutacja odbywa się bez pośrednictwa NAWA).

Kandydatów na stypendia zagraniczne zgłaszają pisemnie uczelnie, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kandydaci zgłaszają swoje kandydatury w macierzystej uczelni. Uczelnie samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów. Szczegółowe informacje dotyczące oferty stypendialnej oraz procedury aplikacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej NAWA.Poniższa oferta dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2018/19, poza ofertą szkół letnich i letnich kursów językowych – te organizowane są latem 2018 roku.

Jedna osoba może starać się o tylko jedno stypendium w ramach prezentowanej oferty. Nie dopuszcza się pobierania stypendium z więcej niż jednego źródła. Stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są, w pierwszej kolejności, dla studentów danej filologii. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania kształcenia za granicą.

Rezygnacja z wyjazdu na stypendium zagraniczne już po akceptacji kandydatury przez partnera zagranicznego powoduje, iż strona polska traci miejsce. Zgłoszenie innego kandydata jest już wtedy niemożliwe.

Zgłoszenia:

 • Pismo przewodnie z uczelni
 • Formularz wniosku kandydata na wyjazd za granicę (studenci)
 • List motywacyjny w języku polskim i angielskim
 • Kopie dyplomów wraz z ocenami lub zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku (studia I-go stopnia)
 • CV
 • Kopię potwierdzenia przyjęcia na staż przez partnera zagranicznego lub kopię korespondencji z ośrodkiem, do którego kandydat się udaje (nie dotyczy kursów językowych)
 • Opinię samodzielnego (-ych) pracownika (ów) naukowego (-ych)
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o wyjazd za granicę

Wszelkie dokumenty należy składać w języku polskim (o ile nie znajduje się inna informacja). Kandydaci powinni wykazać, że wyjazd związany będzie z realizacją zadań przedstawionych w planie badawczym lub liście motywacyjnym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego.

Procedura kwalifikacji na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach oferty NAWA:

Wnioski dotyczące stypendiów zostaną rozpatrzone w drodze konkursu. Kryterium oceny będą stanowić cele, które kandydat zamierza realizować za granicą oraz jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe. Zgłoszenia kandydatów zostaną zaopiniowane przez Zespół do Spraw Programów dla Studentów. O wynikach Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej powiadomi uczelnie i jednocześnie przekaże informacje o dokumentach wymaganych przez partnera zagranicznego oraz o terminie ich złożenia. Informujemy, że ostateczną decyzję o akceptacji kandydatów podejmują partnerzy zagraniczni.

Warunkiem kwalifikacji na stypendium jest zapoznanie się i podpisanie „Oświadczenia osoby ubiegającej się o wyjazd za granicę”. Zarówno „Oświadczenie” jak i „Formularz wniosku” należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pozostałymi dokumentami w wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu dokumentów do Agencji).

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Tel. +48 22 826 74 34
biuro@nawa.gov.pl
nawa.gov.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz
oświadczenie