Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci14
 • absolwenci12
 • doktoranci24
 • naukowcy18
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • sztuka/muzyka3
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • różne24
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes4
 • projektowanie/architektura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Niemcy4
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy1
 • Stany Zjednoczone8
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Węgry1
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Japonia3
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Szwajcaria1
 • Singapur2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa10
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny NASA Hubble 2020

organizator:

NASA

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne, różne
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 05.11.2020

Program stypendialny NASA Hubble 2020

Program stypendialny NASA Hubble (Nasa Hubble Fellowship Program, NHFP) dla naukowców od niedawna znajdujących się na poziomie podoktorskim stwarza możliwość prowadzenia niezależnych badań, które wniosą wkład w dowolny z obszarów badawczych Nasa Astrophysics. Badania będą prowadzone w amerykańskiej instytucji wybranej przez stypendyst(k)ę, z zastrzeżeniem ograniczenia liczby uczestników goszczących w dowolnej jednostce badawczej.

NHFP zapewnia wsparcie w formie wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń na okres do trzech lat, jak również zwrot kosztów za podróże czy prowadzenie badań. Na podstawie obecnego budżetu NASA, w roku 2021 zostaną przyznane 24 stypendia.

NHFP obejmuje trzy obszary astrofizyki w przeszłości związane z programami stypendialnymi NASA: Einstein, Hubble i Sagan. Celem kontynuowania dziedzictwa tych programów, osoby uczestniczące w NHFP będą nosiły tytuły Stypendystów i Stypendystek Einsteina, Hubble’a lub Sagana, w zależności od tego, które z trzech kluczowych pytań stawianych przez NASA Astrophysics jest najbardziej zgodne z przedłożoną propozycją badania.

Jak działa wszechświat? – Stypendyści Einsteina
Jak się tu znaleźliśmy?
– Stypendyści Hubble’a
Czy jesteśmy tu sami? – Stypendyści Sagana

Kryteria kwalifikacji

Program NHFP jest dostępny dla kandydatek i kandydatów, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w dziedzinie astronomii, fizyki lub podobnych obszarach w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku, lub którzy swój stopień uzyskają przed wrześniem 2021 roku. Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora przed 1 stycznia 2018 roku, mogą być rozważane w wyjątkowych przypadkach (patrz niżej). Osoby kandydujące z poziomu doktoranckiego, które w czasie zgłoszenia nie uzyskały jeszcze swojego stopnia, muszą przedstawić dowody spełniania wszystkich wymagań koniecznych do ukończenia studiów doktoranckich przed rozpoczęciem stypendium.

Kryteria kwalifikacji mogą objąć również te osoby, które otrzymały stopień naukowy doktora już 1 stycznia 2017 roku, jeśli tylko ich kariera akademicka została opóźniona z ważnych przyczyn osobistych lub rodzinnych. Zgłoszenie takiej osoby musi zostać uzasadnione w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres nhfp@stsci.edu przynajmniej 2 tygodnie przed ostatecznym terminem zgłoszeń.

Stypendium NHFP jest otwarte dla obywateli wszystkich państw. Kandydaci muszą biegle posługiwać się językiem angielskim. Wysoko wykwalifikowani kandydaci będą rozważani bez względu na ich rasę, wyznawane poglądy, kolor skóry, wiek, płeć biologiczną, tożsamość płciową, orientację seksualną, status weterana, niepełnosprawność i kraj pochodzenia. Organizatorzy wspierają zwłaszcza zgłoszenia kobiet i członków mniejszości.

Wynagrodzenie i korzyści

Początkowe stypendium roczne dla osób przyjętych do NHFP jest porównywalne do kwot innych stypendiów pieniężnych i podlega corocznym przeglądom i regulacjom. Ponadto, stypendyst(k)a NHFP otrzyma wsparcie finansowe na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, przeprowadzki, podróży, usług informatycznych, publikacji i innych bezpośrednich wydatków na badania.

Żadne dodatkowe nagrody, płace i wynagrodzenia nie mogą być przyjmowane z tytułu stypendium, podobnego grantu czy mianowania (np. na nauczyciela akademickiego) podczas uczestnictwa w programie.

Czas trwania stypendium

W zależności od budżetu NASA, stypendystki i stypendyści NHFP są nagradzani poprzez granty instytucji-gospodarzy przez maksymalnie 3 lata. Fundusze będą pierwotnie przyznawane na pierwszy rok stypendium, a odnowienia na drugi i trzeci rok będą zależeć od oceny prowadzonych prac badawczych i dostępności środków NASA.

Ostateczny termin zgłoszeń:
5 listopada 2010 godzina 19:00 czasu EST
Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozważane.

Informacje pochodzą ze strony: www.stsci.edu.

Tłumaczenie RS

Zachęcamy też do przejrzenia innych ofert stypendiów zagranicznych!

Kontakt

The Space Telescope Science Institute
3700 San Martin Drive
Baltimore, MD 21218
tel. +1 410-338-4700
nhfp@stsci.edu
www.stsci.edu