Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci12
 • absolwenci13
 • doktoranci26
 • naukowcy19
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • medycyna2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • różne22
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne12
 • sztuka/muzyka3
 • nauki humanistyczne/społeczne5
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes4
 • projektowanie/architektura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Holandia1
 • Belgia2
 • Litwa1
 • Europa2
 • Australia3
 • Czechy1
 • Niemcy3
 • Łotwa1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja1
 • Włochy4
 • Stany Zjednoczone8
 • Austria2
 • Szwecja1
 • Estonia1
 • cały świat4
 • Indie1
 • Węgry1
 • online3
 • Norwegia1
 • Ukraina1
 • Singapur2
 • Japonia3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa4
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa12
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny IASS Potsdam 2023

organizator:

IASS Potsdam

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
absolwenci, naukowcy, inni
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 22.07.2022

Program stypendialny IASS Potsdam 2023

Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) prowadzi badania mające na celu zrozumienie, rozwój i kierowanie procesami zmian społecznych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Instytut współpracuje z różnymi podmiotami z dziedziny nauki, decydentów i administracji publicznej, a także biznesu i społeczeństwa obywatelskiego w celu wypracowania wspólnego zrozumienia wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i generowania potencjalnych rozwiązań. Instytut realizuje podejście badawcze, które jest transformacyjne, transdyscyplinarne i współtwórcze.

Co roku w programie stypendialnym instytutu uczestniczy około 30 osób z całego świata. Podczas pobytu stypendyści współpracują ze sobą oraz z badaczami IASS, dostarczając fachową wiedzę, inspirację i twórczy wkład. W zamian IASS oferuje stypendystom możliwość rozwijania swoich pomysłów w międzynarodowej społeczności wybitnych naukowców, nie tylko w ramach instytutu, ale także w szerszym obszarze Poczdam-Berlin. Zgodnie z transdyscyplinarnym podejściem instytutu do badań, stypendyści są zachęcani do współpracy z interesariuszami ze wszystkich obszarów społeczeństwa.

Instytut ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje propozycje, które przewidują aktywną współpracę z badaczami IASS i mają na celu osiągnięcie wspólnych wyników z jedną lub kilkoma grupami badawczymi instytutu. Mając to na uwadze, wnioskodawców zachęca się do skontaktowania się z koordynatorem Fellow Unit i do bezpośredniego skonsultowania się z naukowcami z IASS podczas opracowywania swojego pomysłu na projekt.

Wnioski powinny być związane z jednym z aktualnych obszarów badawczych IASS. Obszary badawcze można znaleźć na stronie iass-podsdam.de

Chociaż wszystkie proponowane projekty powinny dotyczyć przynajmniej jednego Obszaru Badawczego, nie muszą być dostosowane do konkretnej grupy badawczej. IASS działa w wielu dynamicznych dziedzinach, a jej krajobraz badawczy stale się rozwija. IASS ma więc na celu przede wszystkim przyciąganie stypendystów, którzy inspirują cały Instytut i wykraczają poza granice poszczególnych projektów badawczych.

Stypendia są otwarte dla osób na wszystkich etapach kariery i mogą być połączone z urlopami naukowymi. IASS zdecydowanie zachęca ekspertów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem i transformacją społeczną do aplikowania. Wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych sektorów, takich jak nauka, administracja publiczna, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie, media i sztuka.

Oczekuje się, że kandydaci ze środowiska naukowego będą mieć doktorat lub podobny poziom doświadczenia. Dla osób spoza środowiska akademickiego wymagane jest kilkuletnie doświadczenie w pracy w danej dziedzinie.

Stypendyści otrzymają rekompensatę finansową na pokrycie dodatkowych kosztów utrzymania podczas pobytu w Niemczech. Dokładna kwota będzie zależeć od konkretnej sytuacji wybranego wnioskodawcy (np. czy przebywa na płatnym lub bezpłatnym urlopie) i będzie ustalana indywidualnie. Na życzenie IASS może również zapewnić ograniczone środki na pokrycie kosztów podróży, opłat za publikacje, wsparcie organizacji warsztatów, koszty produkcji prac artystycznych itp.

Minimalny czas trwania stypendiów to trzy miesiące, a maksymalny to dwanaście miesięcy. Stypendyści powinni być osobiście obecni w IASS i aktywnie uczestniczyć w pracach instytutu, na przykład poprzez prowadzenie seminariów i udział w innych działaniach IASS. Planowany okres rozpoczęcia stypendiów to marzec-czerwiec 2023. Stypendyści mogą przerwać stypendium, a nawet podzielić je na kilka etapów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 22 lipca 2022 r. Zgłoszenia przejdą formalny proces weryfikacji nadzorowany przez Fellow Unit. Obejmie to wewnętrzny przegląd dokonany przez liderów grup badawczych IASS, a także zewnętrzny przegląd najlepszych kandydatów z krótkiej listy. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Radę Dyrektorów w grudniu 2022 r. IASS dąży do różnorodności pod względem pochodzenia geograficznego i równowagi płci.

Do Twojego wniosku IASS wymaga następujących dokumentów:

 • List motywacyjny. Proszę wskazać, czy uważasz się za naukowca, czy praktyka, w przypadku naukowców, jakie masz wcześniejsze doświadczenie w swojej dziedzinie wiedzy i innych sektorach społeczeństwa (takich jak nauka, polityka, biznes, sztuka, media itp.) .
 • Aktualne CV, które nie powinno przekraczać trzech stron.
 • Jeśli jest to możliwe, można dodać listę projektów, publikacji, wykładów Lista powinna być ograniczona do najważniejszych pozycji i nie przekraczać trzech stron.
 • Propozycja Twoich planowanych działań. Propozycja nie powinna być dłuższa niż pięć stron (z wyłączeniem odniesień bibliograficznych) i powinna mieć następującą strukturę:
 1. Tytuł twojego projektu
 2. Zarys projektu (maks. 300 słów)
 3. Wyszczególnienie, w którym z sześciu obszarów badawczych Pana/Pani działalność jest najściślej związana.
 4. Opis działań
 5. Szczegóły, w jaki sposób te działania przyczynią się do pracy IASS
 6. Zapotrzebowanie na zasoby (np. fundusze na warsztaty, podróże lub potrzeby infrastrukturalne, takie jak oprogramowanie)
 7. Oś czasu (planowany początek i koniec współpracy) 

Wnioski niezgodne z powyższą strukturą mogą zostać odrzucone. Wnioski należy składać w języku angielskim. Wszystkie dokumenty należy zebrać w jeden plik PDF o wielkości nieprzekraczającej 10 MB i przesłać na adres: Fellowship@iass-potsdam.de.

Jeśli masz jakieś pytanie, sprawdź sekcję FAQ. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z jednostką stypendialną IASS pod adresem: fellowship@iass-potsdam.de.

Informacje pochodzą ze strony: www.iass-potsdam.de

Tłumaczenie: Patrycja Muradyan

Inne stypendia zagraniczne czekają na Ciebie w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS)
Berliner Strasse 130
D-14467 Potsdam
+49 331-28822-300
fellowship@iass-potsdam.de
www.iass-potsdam.de