Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci16
 • doktoranci14
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne18
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Francja1
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy2
 • Ukraina1
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • online2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Headmasters' & Headmistresses' Conference, w Polsce wzpółorganizo

organizator:

Headmasters' & Headmistresses' Conference oraz Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
Wielka Brytania
termin składania wniosków: 31.12.2015

Program stypendialny Headmasters' & Headmistresses' Conference, w Polsce wzpółorganizo

Stypendia są organizowane, aby umożliwić uczniom spędzenie roku nauki w szkole brytyjskiej. Szkoły biorące udział w projekcie są w większości stowarzyszone w HMC (The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference) – organizacji zrzeszającej wiele wiodących szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii. Od 2003 roku, czyli od początku współpracy KFON i HMC, na stypendia do Wielkiej Brytanii łącznie wyjechało z Polski ponad pięćdziesięcioro stypendystów.

Warunki uczestnictwa w programie:

Osoby ubiegające się o stypendium, dnia 1 września 2016 roku, czyli w dniu rozpoczęcia stypendium, muszą być w przedziale wiekowym od 16 lat 0 miesięcy do 17 lat i 6 miesięcy. Powinny mieć dobre wyniki w nauce. Nie ma dolnej granicy “średniej ocen”, chodzi o ogólne wrażenie, z ocen płynące. Tak, można mieć 3 a nawet 2 w ocenach – to nie przekreśla szans na udział w programie.
Ponieważ stypendyści będą się uczyć w szkołach brytyjskich według brytyjskiego programu nauczania, wybierając cztery lub pięć przedmiotów, muszą być w stanie brać udział w zajęciach w języku angielskim. Konieczna jest znajomość angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną konwersację o… wszystkim – zainteresowaniach, szkole, planach na przyszłość, rodzinie etc. Po uzyskaniu stypendium, w razie potrzeby możliwe jest uzyskanie dodatkowej pomocy językowej w szkole.

Należy również wziąć pod uwagę ewentualną konieczność uzupełnienia po powrocie ze stypendium różnic programowych między polską a brytyjską szkołą.

Wszelkie talenty i zainteresowania kandydatów (na przykład muzyka, teatr, sport, etc.) są bardzo mile widziane.

Szkoły oferują pełne stypendium, pokrywające koszty nauki, zakwaterowania i wyżywienia w bursie przy szkole, w ciągu trwania roku szkolnego.

Rodzice osób, które otrzymają stypendia HMC są zobowiązani do wniesienia opłaty na koszty obsługi projektu, w wysokości £1750 (do dnia 1 lipca 2016r), oraz trzykrotnego opłacenia kosztów podróży z Polski do Wielkiej Brytanii (uczniowie wracają do domów na Boże Narodzenie oraz na Wielkanoc).

Ze względu na brytyjskie przepisy dotyczące organizacji charytatywnych – taką jest HMC – łączny roczny dochód rodziców uczestników programu uzyskany w roku 2015 nie może przekroczyć równowartości £30.000.

Rodzice uczniów ubiegających się o stypendia muszą podpisać zgodę na warunki udziału w projekcie (Parental consent form), wypełnienić deklarację dotyczącą dochodów i majątku rodziny (Parental income and assets declaration form). Po przyznaniu stypendium muszą podpisać warunki umowy ze szkołą.

Wypełnione i podpisane dokumenty (Parental consent form i Parental income and assets declaration form) należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym do programu. Dokumenty ze szkół, do których pojadą stypendyści, zostaną przesłane przez szkoły bezpośrednio na adres stypendystów, po zakończeniu procesu rekrutacji i przydziału do szkół.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie KFON. Etap II polega na rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku angielskim przez przedstawicieli HMC.

Rozmowy odbędą się w Warszawie, w siedzibie KFON, podczas ferii zimowych województwa mazowieckiego. Osoby zakwalifikowane do rozmowy o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomione pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia należy przesłać, wypełnione zgodnie z instrukcją, do 31 grudnia 2015r. Oznacza to, że 31 grudnia 2015r:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie PDF został dostarczony na adres e-mail rafanti@rasz.edu.pl (zawsze wysyłane jest potwierdzenie dostarczenia wiadomości).
Wydrukowane i podpisane dokumenty fizycznie znajdują się w biurze KFON (ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa).

Do dokumentów zgłoszeniowych, należy dołączyć dowód wpłaty 100zł na konto KFON:

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej Kredyt Bank S.A. IV o/Warszawa
Filia nr 1
Ul. Krakowskie Przedmieście 45 00-071 Warszawa
47 1500 1777 1217 7004 7591 0000 z dopiskiem „STYPENDIA”.

Wpłaty te stanowią jedyne źródło finansowania całej procedury rekrutacyjnej w Polsce. Zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu z ramienia KFON – Rafała Fanti – pod adresem e-mail: rafanti@rasz.edu.pl, bądź na stronie internetowej HMC www.hmc.org.uk/projects


Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Headmasters' & Headmistresses' Conference oraz Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
ul. Raszyńska 22
02-016 Warszawa
tel. 501516681
rafanti@rasz.edu.pl
www.kfon.pl