Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny Fundacji Aleksandros S. Onassis

organizator:

Fundacja Aleksandros S. Onassis

Rodzaj:
języki obce
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Grecja
termin składania wniosków: 31.01.2011

Program stypendialny Fundacji Aleksandros S. Onassis

Fundacja Aleksandros S. Onassis przewiduje  stypendia  dla cudzoziemców  na rok akademicki  październik 2011 – wrzesień 2012 dla pracowników naukowych wszystkich szczebli, doktorantów, studiów podyplomowych, tłumaczy literatury greckiej i nauczycieli języka greckiego.

Program obejmuje następujące dziedziny:

 • nauki humanistyczne: filologia, literatura, językoznawstwo, historia, archeologia, filozofia, studia edukacyjne, psychologia
 • nauki społeczne: socjologia, stosunki międzynarodowe
 • sztuki piękne: sztuka wizualna, muzyka, taniec, teatr, fotografia, film, media w sztuce

Program obejmuje badania naukowe, przekwalifikowania, szkolenia w zakresie nauczania języka greckiego i kultury / lub twórczości artystycznej, które odbędą się w Grecji tylko dla dziedzin określonych powyżej.

W programie mogą uczestniczyć:

 • osoby nie pochodzenia greckiego (urodzeni poza granicą)
 • prawo do udziału w programie w szczególności w zakresie badań i dotacji AI AII, mają obywatele Cypru, pod warunkiem, że pracowali i mieszkali na stałe poza granicami Grecji..
 • mogą brać udział  w programie mieszkańcy mieszkający na stałe  poza granicami Grecji pochodzenia greckiego (drugiej pokolenia), pod warunkiem, że studiują  na zagranicznych uczelniach lub posiadają stałe miejsce zamieszkania i pracują za granicą.
 • badania sponsorowanych z kategorii AI i AII odnoszą się do greckiego pochodzenia lub obywatelstwa pod warunkiem, że posiadają dziesięcioletnią (10 lat), karierę akademicką na uniwersytetach lub w ośrodkach akademickich badań naukowych za granicą.
 • powyższe wyjaśnienie odnoszą  się również do nauczycieli języka greckiego i studentów podyplomowych pochodzenia greckiego lub posiadających obywatelstwo greckie (Kategorie B i C), którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych zagranicą (poza Grecją) i na stałe mieszkają za granicą (poza granicami Grecji) dłużej niż piętnaście (15 lat).


Zgłoszenia należy kierować do Ambasady Grecji w Warszawie oraz na adres:

Athens Office: 56, Amalias Aven. 105 58 Athens-Greece
tel.: + 30- 210 3713000, fax: +30 -210 3713013
e-mail: ffp@onassis.gr
website: www.onassis.gr

Wnioski można również składać:

W Dziale Stypendia dla Cudzoziemców w biurze ARIONA SA – Przedstawiciel Fundacji Onassis w  Grecji,  ulica Aeschinou 7, 105 58 Plaka, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz.: 10:00-15:00.
Termin składania  zgłoszeń upływa 31 stycznia 2011 (dowodem terminowego wysłania będzie data stempla pocztowego z kraju wysyłającego do złożenia wniosku). Składanie wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub osobiście, lub przez pełnomocnika w siedzibie Fundacji w godzinach pracy, codziennie 10:00- 15:00.

Informacje pochodzą ze strony www.polonorama.com

Kontakt

Fundacja Aleksandros S. Onassis
.
.