Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci8
 • absolwenci14
 • doktoranci15
 • naukowcy14
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne11
 • ekonomia/biznes2
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
 • medycyna1
 • literatura1
 • różne17
 • sztuka/muzyka5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Irlandia1
 • Indie1
 • cały świat7
 • Węgry1
 • Włochy3
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Stany Zjednoczone8
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Niemcy5
 • Europa6
 • Ukraina1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • Kanada1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Fulbright STEM Impact Award dla naukowców

organizator:

Fulbright Poland

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 28.06.2019

Program stypendialny Fulbright STEM Impact Award dla naukowców

Fulbright STEM Impact Award to nowy program stypendialny Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Program przeznaczony jest dla badaczy reprezentujących tzw. dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Oferta kierowana jest do osób, które kierują projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Przyjmowane są zgłoszenia z dziedzin STEM za wyjątkiem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

W czasie trwającego 14-42 dni pobytu w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA, stypendysta realizuje własny projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny.

Cel programu jest dwojaki:

 • Stypendysta dzieli się własną wiedzą w określonej dziedzinie poprzez prowadzenie wykładów/seminariów/warsztatów i/lub przygotowanie programów nauczania, materiałów szkoleniowych itp., i/lub prowadzi własne badania naukowe (indywidualnie bądź w ramach zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej);
 • Stypendysta poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych.
  Kandydaci do stypendium mogą ubiegać się o nagrodę typu flex (kilka wizyt w uczelni goszczącej) pod warunkiem, że czas realizacji stypendium nie przekroczy 6 tygodni oraz przedstawione zostanie silne uzasadnienie wraz z planem pracy na kolejne wizyty.

Organizatorzy poszukują kandydatów, którzy:

 • Posiadają dorobek badawczy w jednej z dziedzin STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). W szczególności zachęcamy do aplikowania kandydatów z następujących dyscyplin: astronomia, nauki chemiczne, nauki fizyczne, informatyka, matematyka oraz nauki biologiczne;
 • Kierują projektami badawczymi oraz nadzorują prace doktorantów, naukowców ze stopniem doktora itp.;
 • Dzięki swoim projektom, przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA;
 • Potrafią umotywować, dlaczego ich projekt badawczy powinien zostać zrealizowany w USA;
 • Posiadają umiejętności językowe, które pozwolą na pełne, jakościowe skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami;
 • Są gotowi promować polską kulturę, badania naukowe oraz szkolnictwo wyższe podczas pobytu w USA, oraz budować trwałą współpracę między instytucją macierzystą i goszczącą;
 • Charakteryzują się ponadprzeciętną otwartością, kreatywnością i potencjałem, by popularyzować misję Programu Fulbrighta i stać się inicjatorem społecznych zmian.

Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r.

O stypendium Fulbright STEM Impact Award mogą ubiegać się badacze reprezentujący dziedziny STEM, którzy:

 • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty);
 • Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora;
 • Posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi oraz nadzorowania pracy doktorantów, naukowców ze stopniem doktora itp., i obecnie pełnią takie obowiązki;
 • Są pracownikami działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, działającego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
 • Spełniają wymogi formalne wizy J-1 Short-Term Scholar;
 • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat. Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy.

Więcej informacji o STEM Impact Award: fulbright.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony: fulbright.edu.pl

Kontakt

Fulbright Poland
K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. 882 013 015
justyna.kozyra-bober@fulbright.edu.pl
fulbright.edu.pl

Dokumenty

do pobrania