Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci19
 • absolwenci21
 • doktoranci15
 • naukowcy12
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • sztuka/muzyka6
 • różne18
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • medycyna3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • prawo3
 • ekonomia/biznes3
 • literatura4
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Bułgaria2
 • Stany Zjednoczone7
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy3
 • Austria2
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Finlandia2
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online4
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Europa3
 • Szwajcaria1
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Holandia2
 • Portugalia1
 • Włochy4
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja3
 • Singapur1
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa9
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny Fresh A.I.R. w Berlinie – rezydencje artystyczne

organizator:

Stiftung Berliner Leben

Rodzaj:
sztuka/muzyka
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, inni
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 30.06.2021

Program stypendialny Fresh A.I.R. w Berlinie – rezydencje artystyczne

Stypendia Fresh A.I.R. Fundacji Berliner Leben oferują artystom i działaczom kultury czas, przestrzeń i środki, aby mogli poświęcić się projektowi artystycznemu zgodnie z priorytetami finansowania fundacji. Do 13 artystów zostanie zaproszonych do zamieszkania i pracy w rezydencji artystycznej w Berlinie przez 6 miesięcy.

Obecnie trwa nabór na 7. edycję stypendium, rozpoczynającą się w kwietniu 2022 r. i kończącą się we wrześniu 2022 r. Stypendia Fresh A.I.R. będą przyznawane na 6 miesięcy. Wartość stypendium wynosi łącznie 1. 900 euro na osobę, na miesiąc. Kwota ta jest podzielona w następujący sposób:

 • Mieszkanie bezczynszowe (w tym prąd i Wi-Fi) o wartości ok. 1. 000 euro miesięcznie na czas pobytu
 • Dopłata do kosztów utrzymania w wysokości 500 euro miesięcznie na czas pobytu.
 • Dofinansowanie kosztów materiałów w wysokości 300 euro miesięcznie na czas pobytu.
 • Koszt dopłaty do przejazdów (opłaty za przejazdy w Berlinie i okolicach) w wysokości 100 euro za miesiąc na czas pobytu.
 • Pokrycie podatku od drugiego domu na czas pobytu.

Pytania dotyczące stypendium należy kierować na adres FreshAIR-office@stiftung-berliner-leben.de.

Zaproszenie tematyczne –  OBRAZOWANIE DEMOKRACJI

Od przełomu tysiącleci społeczność światowa stoi w obliczu różnych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych, takich jak ekstremistyczny terroryzm, kryzysy finansowe i kryzysy związane z uchodźcami, które wystawiają na próbę nasze rozumienie demokracji i solidarności. Ostatnia pandemia COVID-19 również wstrząsnęła wspólnotą europejską do głębi, a czasami doprowadziła ją do granic wytrzymałości. Tym samym zarządzenia związane z pandemią i ograniczenia swobód demokratycznych mogły posłużyć tym, którzy chcieli za pomocą emocjonalnej retoryki i nowych populizmów wpływać na procesy opiniotwórcze i destabilizować zaufanie obywateli do instytucji demokratycznych i wolnych mediów

Jednocześnie, degradacja mediów publicznych jako wiarygodnego źródła informacji utrudnia rozsądny, oparty na faktach dyskurs i demokratyczne porozumienie między instytucjami a społeczeństwem.

Sztuka, która sama w sobie jest zasadniczo demokratyczna, ponieważ może być dowolnie interpretowana, potrzebuje demokracji, aby się rozwijać. Ostatnio jednak sztuka doświadczyła rzadko spotykanych ograniczeń w czasie pandemii i chwilowo zamilkła jako krytyczna korekta, jako środek społecznej autorefleksji i jako producent politycznych utopii. Zaproszenie do składania wniosków do OBRAZOWANIA DEMOKRACJI w ramach siódmej edycji Fresh A.I.R. skierowane jest do europejskich artystów, których projekty stymulują dyskurs publiczny, rozwijają strategie ochrony demokracji i wizualnie rozwijają wyobrażenia na temat przyszłego rozwoju demokracji jako formy rządów.

1. OBRAZOWANIE DEMOKRACJI: ODKRYWANIE

Jak rozwijały się społeczeństwa demokratyczne i jak demokracja jest praktykowana dzisiaj? W pierwszym polu tematycznym akcji ODKRYWANIE artyści są zaproszeni do analizy i przetwarzania bieżących wydarzeń i warunków politycznych oraz wyrażania ich w swoich projektach artystycznych.

Finansowanie zostanie zapewnione dla:

 • Projektów, które w sposób artystyczny odnoszą się do teoretycznych modeli demokracji.
 • Projektów, które odzwierciedlają obecny stan demokracji i/lub jej historię.

2. OBRAZOWANIE DEMOKRACJI: OCHRONA

W jaki sposób demokracja może być zagrożona i jakie są możliwe środki jej ochrony? W drugim tematycznym obszarze działania OCHRONA nacisk położony jest na rozwój strategii mających na celu wzmocnienie wartości i instytucji demokratycznych oraz ich ochronę przed atakami.

Finansowanie zostanie zapewnione dla:

 • Projektów, które w krytyczny sposób odnoszą się do protestów przeciwko demokratycznej formie rządów i ataków na nią.
 • Projektów, które identyfikują możliwe słabe punkty demokratycznych form rządów i dostarczają  innowacyjnych pomysłów na wzmocnienie demokracji.

3. OBRAZOWANIE DEMOKRACJI: PRZEMYŚLENIE

Jakie wyzwania stojące przed demokracjami w przyszłości muszą się przygotować? W trzecim tematycznym polu działania PRZEMYŚLENIE artyści są zaproszeni do zastanowienia się nad tym, co oznacza demokracja w XXI wieku i jak może się ona rozwijać w przyszłości.

Finansowanie zostanie zapewnione dla:

 • Projektów, w których uwzględnia się zmienność demokracji i które dotyczą możliwych procesów transformacji
 • Projektów, które oferują realne rozwiązania dla przyszłych wyzwań poprzez angażowanie analiz z nauk humanistycznych i społecznych

Termin składania wniosków: środa, 30 czerwca 2021 r.

Poprzez stypendia Fresh A.I.R., fundacja Stiftung Berliner Leben wspiera:

 • artystów z krajów członkowskich UE mieszkających poza Berlinem,
 • artytów ze Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii i Norwegii,
 • artystów z kręgu Nowej Sztuki Współczesnej i Miejskiej, oraz
 • artystów poszukujących wymiany międzygatunkowej z formami sztuki miejskiej sztuki współczesnej.

Wymagania ogólne

 • Projekt musi być wyraźnie rozpoznawalny jako aktualny i niepublikowany projekt oraz spełniać standardy jakościowe programu.
 • Istnieje wymóg zamieszkania artystów w Berlinie na czas rezydencji.
 • Wnioski o dotacje i dotacje z instytucji trzecich muszą być zgłoszone.
 • Każdy stypendysta zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia warsztatów.
 • Każdy stypendysta zobowiązuje się do uczestnictwa w wydarzeniach partnerów finansujących stypendium i Muzeum ONZ (np. odczyty, panele dyskusyjne, rozmowy, itp.).
 • Każdy stypendysta zobowiązuje się do uczestnictwa w końcowej prezentacji prac.
 • Stypendyści powinni posiadać chęć wymiany kulturalnej i artystycznej z Stiftung Berliner Leben i okolicami Berlina.
 • Dalsze warunki i kryteria wykluczenia można znaleźć w wytycznych dotyczących finansowania.

Stypendium nie ma limitu wieku. Nie ma znaczenia, czy wnioskodawca posiada wykształcenie wyższe czy nie. Stypendia przyznawane są osobom fizycznym. Byli stypendyści stypendium Fresh A.I.R. są wykluczeni z ponownego ubiegania się o to stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: urban-nation.com

Tłumaczenie JK

Codziennie dodajemy do bazy nowe stypendia zagraniczne!

Kontakt

Stiftung Berliner Leben
Alt-Moabit 101 A
10559 Berlin
tel. 030 4708-2411
FreshAIR-office@stiftung-berliner-leben.de
www.stiftung-berliner-leben.de