Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci8
 • absolwenci8
 • doktoranci19
 • naukowcy13
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • prawo1
 • medycyna3
 • różne13
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka1
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes3
 • projektowanie/architektura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Singapur1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone4
 • Łotwa1
 • Europa1
 • Australia1
 • Słowacja1
 • Niemcy8
 • Belgia1
 • Estonia1
 • Kanada1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Japonia1
 • Ukraina2
 • Szwajcaria2
 • online1
 • cały świat3
 • Indie1
 • Włochy3
 • Litwa1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny FCSR dla młodych naukowców we Włoszech

organizator:

Fondazione Centro San Raffaele

Rodzaj:
medycyna, nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 07.09.2018

Program stypendialny FCSR dla młodych naukowców we Włoszech

Trwa nowy program stypendialny FCSR, oferowany przez Fundację Centro San Raffaele dla młodych naukowców, chcących kontynuować prowadzenie badań na terenie Włoch.

Narodowość wnioskodawcy nie gra żadnej roli, może nim zostać obywatel każdego kraju.

Fundacja Centro San Raffaele (FCSR) jest organizacją non-profit utworzoną w celu wspierania badań szpitala IRCCS San Raffaele oraz rozwoju nauki w służbie medycyny. Pomoc Fundacji przejawia się w finansowaniu dziesięciu dwuletnich stypendiów dla młodych naukowców, zajmujących się badaniami nad genetyką chorób ludzkich. Z założenia, nie marnuje się żadnej energii ludzkiej i zasobów finansowych, aby dostarczyć pacjentom innowacyjnych i najnowocześniejszych usług oraz sprzętu technologicznego. Fundacja Centro San Raffaele wspiera Szpital poprzez udział w krajowych i międzynarodowych przetargach badawczych i zbiórkach pieniędzy dla osób i firm, mając na uwadze osiąganie nowych sukcesów, które mogą również przynieść korzyści przyszłym pokoleniom.

Opis stypendium:
• Termin składania wniosków: 7 września 2018 r.
• Poziom kursu: stypendium jest przeznaczone dla młodych naukowców kontynuujących proces badawczy.
• Przedmiot badań: wnioski muszą zawierać szczegółowy plan badań, uzgodniony z kierownikiem laboratorium goszczącego. Proponowany plan badań powinien być wysoce innowacyjny, możliwy do zrealizowania i konkurencyjny na arenie międzynarodowej. Projekt powinien być adekwatny do etapu kariery wnioskodawcy i posiadać odpowiedni zakres zadań do wykonania dla jednej osoby.
• Nagroda Stypendialna: kwota brutto każdego stypendium wynosi 25 000 EUR rocznie. Wszystkie stypendia rozpoczną się pod koniec 2018 roku i trwają 2 lata.
• Narodowość: wnioskodawcy mogą być dowolnej narodowości.
• Liczba stypendiów: limit zakłada 10 stypendiów.
• Stypendium można uzyskać we Włoszech

Zasady rekrutacji:
Kraje kwalifikujące się: wnioskodawcy mogą być dowolnej narodowości.
Wymagania wstępne: po upłynięciu ostatecznego terminu składania ofert muszą być spełnione następujące kryteria:
1. Wnioskodawcy powinni mieć mniej niż 40 lat w terminie składania wniosków;
2. Wnioskodawcy muszą mieć stopień naukowy w odpowiednich dziedzinach. Wymagany jest w szczególności włoski dyplom „Laurea magistralis”, tj. 5-6 lat studiów licencjackich lub „Laurea specialistica” lub równorzędnym nie-włoskim stopniem, który pozwoliłby na dostęp do programów doktoranckich; kandydaci, którzy mają tylko „Laurea breve” nie mogą zostać zakwalifikowani;
3. Wnioskodawcy mogą być dowolnej narodowości i nie oczekuje się, aby zamieszkiwali we Włoszech w terminie składania wniosków;
4. Może ubiegać się maksymalnie dwóch kandydatów na jednostkę przyjmującą.
Wymagania dotyczące języka angielskiego: kandydaci, których pierwszym językiem nie jest angielski, są zwykle zobowiązani do przedstawienia dowodu znajomości języka angielskiego na poziomie wymaganym przez uniwersytet.

Procedura aplikacji:
Jak się zgłosić: formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną. W celu rozpatrzenia, do każdego wniosku należy dołączyć:
• dwa listy referencyjne;
• egzemplarz listu akceptacyjnego, podpisany przez kierownika jednostki przyjmującej.

Wyżej wymienione dokumenty muszą zostać wysłane bezpośrednio przez przełożonych. E-maile powinny zawierać dopisek: „FCSR Fellowships 2018_APPLICANT NAZWISKO, IMIĘ” jako obiekt. Obowiązkiem kandydata jest upewnienie się, że listy referencyjne zostaną wysłane w terminie. Niekompletne wnioski zostaną odrzucone.

Informacje pochodzą ze strony: www.unisr.it

Kontakt

Fondazione Centro San Raffaele
Via Olgettina, n. 60
20132 Mediolan, Włochy

grant.applications@hsr.it
ww.unisr.it