Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci8
 • absolwenci8
 • doktoranci19
 • naukowcy13
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • projektowanie/architektura1
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes3
 • prawo1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • medycyna3
 • różne13
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat3
 • Indie1
 • Włochy3
 • Litwa1
 • Singapur1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone4
 • Łotwa1
 • Kanada1
 • Europa1
 • Australia1
 • Słowacja1
 • Niemcy8
 • Belgia1
 • Estonia1
 • online1
 • Turcja2
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Japonia1
 • Ukraina2
 • Szwajcaria2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 2020

organizator:

Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (DBU)

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne, różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 05.03.2020

Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 2020

UWAGA: W tym roku zmienione zostały daty aplikacji o stypendia. Termin aplikacji na wyjazd w lutym 2021 to 5 września br. Z myślą o osobach pragnących wyjechać na stypendium latem 2021 roku, utworzony został dodatkowy termin aplikacji – 5 marca 2021. Więcej informacji TUTAJ oraz na stronie ORGANIZATORA.

Program stypendialny DBU ma ułatwić młodym absolwentom rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Program umożliwia odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska.

Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

Podczas stypendium kandydat realizuje napisany przez siebie projekt, który porusza ważny temat z zakresu ochrony środowiska w Polsce lub Niemczech. Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, prywatnych firmach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – rozwojowych itp. Na podstawie złożonego wniosku i rozmowy kwalifikacyjnej DBU zaproponuje najbardziej odpowiednią jednostkę, w której można zrealizować projekt. Można wskazać także takie miejsce samodzielnie, a DBU pomoże się do niego dostać. Jeśli nie masz pomysłu na projekt, wejdź na stronę www.sds.org.pl i sprawdź w zakładce Laureaci w jakich dziedzinach staż odbywali stypendyści w poprzednich latach. Ewentualnie, możesz nawiązać kontakt z interesującą Cię jednostką i poprosić o zaproponowanie tematyki projektu, która pasowałaby do profilu i aktualnie prowadzonych projektów wybranej grupy badawczej.

Staż może trwać od 6 do 12 miesięcy. Laureaci otrzymują początkowo stypendium sześciomiesięczne, a pod koniec tego okresu można ubiegać się o przedłużenie pobytu na kolejne miesiące (maksymalnie stypendium można otrzymywać przez rok).

Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty pełnego pakietu ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym. Szczególnie istotna jest przedstawiona przez kandydata koncepcja projektu, który chce on realizować na stypendium (szczegóły w zakładce Harmonogram naboru, kryteria, wymagane dokumenty).

Wnioski o stypendium należy składać poprzez stronę DBU www.dbu.de/2584.html, gdzie najpierw należy się zarejestrować. Następnie kandydat otrzyma e-mail z indywidualnym loginem. Aplikację można wypełnić w języku niemieckim lub angielskim. System ma postać kolejno otwieranych pól, które należy uzupełniać. W niektórych punktach wniosku wymagane jest dodanie załączników w formie PDF (patrz poniżej).

Po terminie zamknięcia systemu aplikacyjnego nie będzie możliwe nanoszenie zmian w złożonym wniosku. Wnioski niekompletne oraz nie posiadające wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne: październik 2020 r., Poznań

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Jednym z elementów rozmowy jest prezentacja swojego projektu (należy przygotować prezentację w PowerPoint) w języku niemieckim lub angielskim.

Uroczystość wręczenia stypendiów: listopad 2020 r., Warszawa

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w dniu 7 grudnia w Katowicach w trakcie COP24. Jak co roku uroczystość zostanie uświetniona obecnością przedstawicieli DBU i Fundacji im. Nowickiego, a także przedstawicieli polskich instytucji związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem (ministerstwa, urzędy, organizacje, media oraz byli stypendyści i ich bliscy).

Wyjazd do Niemiec: początek lutego 2021 r.

Właściwą część stypendium poprzedza dwutygodniowy kurs wprowadzający obejmujący intensywną naukę języka niemieckiego oraz program kulturalno-wycieczkowy.

Kryteria:

Stypendium Fundacji DBU możesz otrzymać, jeśli:
–    jesteś absolwentem polskiej uczelni (dyplom magistra) albo studentem ostatniego roku studiów, który uzyska dyplom magistra najpóźniej przed wyjazdem na stypendium (koniec stycznia) – w tym także doktoranci
–    posiadasz stały pobyt w Polsce
oraz przedłożysz wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne na stronie https://www.dbu.de/2584.html!

Jakie dokumenty należy przedstawić aplikując o stypendium?

1. Koncepcja projektu, który kandydat chce zrealizować w ramach swojego stażu,  według następującego schematu:

 • Temat projektu – pierwsza strona
 • Wprowadzenie
 • Obecny stan wiedzy na świecie i w Polsce w wybranej dziedzinie
 • Cel projektu
 • Określenie metodyki (harmonogramu) pracy
 • Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce lub dla prowadzenia dalszych badań
 • Bibliografia – ostatnia strona

Wskazane jest, aby w opisie projektu uwypuklić znaczenie wybranego tematu dla środowiska w Polsce lub w Niemczech. Opis powinien być zawarty maksymalnie w trzech stronach A4 (pięć włączając stronę tytułową oraz ostatnią, piątą – bibliografię).

2. Świadectwo ukończenia studiów – skan dyplomu.
Kandydaci, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji muszą dołączyć w miejsce dyplomu zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów/uzyskania dyplomu (wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki lub angielski, tłumaczenie może być wykonane przez kandydata).

3. Opinia z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej

4. CV w języku angielskim lub niemieckim

5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego lub niemieckiego  – kopia suplementu dyplomu lub pismo z lektoratu/ szkoły językowej, ew. posiadany certyfikat.

UWAGA!
Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku angielskim bądź niemieckim. Jeśli świadectwa ukończenia studiów, opinia z uczelni, potwierdzenie znajomości języka wystawione są w języku polskim – należy je przedłożyć wraz z samodzielnie wykonanym tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski.

W uzasadnionych przypadkach losowych istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego trybu dostarczenia brakującego dokumentu, jednak wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z koordynatorami programu.

Koordynator Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU
Dr Nicole Freyer-Wille
E-mail: n.freyer(at)dbu.de
Tel.: +49 541 9633 302
www.dbu.de

Krajowy koordynator Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU w Polsce
Dr Karol Mrozik
E-mail: kmrozik(at)up.poznan.pl
Tel.:  +48 690 680 061

Dodatkowe dane kontaktowe:
Partner programu DBU w Polsce – Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
Manager SdS ds. Programu Stypendialnego DBU
(Kontakt z byłymi stypendystami, promocja programu oraz wszelkie przydatne informacje)
Emil Jarosz
E-mail: stypendia@sds.org.pl
Tel: +48 509 694 657
www.sds.org.pl
www.facebook.com/Stypendia.DBU

Informacje pochodzą ze strony: www.sds.org.pl.

Zobacz, jakie inne stypendia zagraniczne z dziedziny ekologii znajdziesz w naszej bazie!

Kontakt

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska, Manager SdS ds. Programu Stypendialnego DBU (Partner programu DBU w Polsce)
ul. Żwirki i Wigury 93, p.1105
02-089 Warszawa
tel: 509 694 657
stypendia@sds.org.pl
www.sds.org.pl