Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci10
 • absolwenci6
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka4
 • prawo3
 • literatura1
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • języki obce1
 • różne13
 • nauki humanistyczne/społeczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Austria3
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone5
 • Republika Południowej Afryki1
 • Niemcy3
 • Włochy2
 • Francja1
 • Singapur1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia1
 • cały świat4
 • online2
 • Europa2
 • Australia1
 • Rumunia1
 • Wielka Brytania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa4
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny DBU

organizator:

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 16.09.2017

Program Stypendialny DBU

Program stypendialny DBU ma ułatwić młodym absolwentom rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Program umożliwia odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska. Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

Podczas stypendium kandydat realizuje napisany przez siebie projekt, który porusza ważny temat z zakresu ochrony środowiska w Polsce lub Niemczech.
Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – rozwojowych itp. Na podstawie złożonego wniosku i rozmowy kwalifikacyjnej DBU zaproponuje najbardziej odpowiednią jednostkę, w której można zrealizować projekt. Można wskazać także takie miejsce samodzielnie, a DBU pomoże się do niego dostać.

Staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy. Laureaci otrzymują początkowo stypendium sześciomiesięczne, a pod koniec tego okresu można ubiegać się o przedłużenie pobytu na kolejne miesiące (maksymalnie stypendium można otrzymywać przez rok).
Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym. O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz. Dlatego ważne jest staranne przygotowanie aplikacji. Szczególnie istotna jest przedstawiona przez kandydata koncepcja projektu, który chce on realizować na stypendium (szczegóły w zakładce Harmonogram naboru, kryteria, wymagane dokumenty).

UWAGA!
DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

Termin składania wniosków: 16.06.2017 – 16.09.2017

Wnioski o stypendium należy składać poprzez stronę DBU www.dbu.de/2584.html, gdzie najpierw należy się zarejestrować. Następnie kandydat otrzyma e-mail z indywidualnym loginem. Aplikację można wypełnić w języku niemieckim lub angielskim. System ma postać kolejno otwieranych pól, które należy uzupełniać. W niektórych punktach wniosku wymagane jest dodanie załączników w formie PDF (patrz dokumenty do pobrania).

Po terminie zamknięcia systemu aplikacyjnego: 16 września 2017 r. nie będzie możliwe nanoszenie zmian w złożonym wniosku. Wnioski niekompletne oraz nie posiadające wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne: 18-19 października 2017 r., Poznań

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Jednym z elementów rozmowy jest prezentacja swojego projektu (należy przygotować prezentację w PowerPoint) w języku niemieckim lub angielskim.

Uroczystość wręczenia stypendiów: 25 listopada 2017 r., Warszawa

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w dniu 28 listopada w Warszawie. Jak co roku uroczystość zostanie uświetniona obecnością przedstawicieli DBU i Fundacji im. Nowickiego, a także przedstawicieli polskich instytucji związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem (ministerstwa, urzędy, organizacje, media oraz byli stypendyści i ich bliscy).

Wyjazd do Niemiec: 9 lutego 2018 r.

Właściwą część stypendium poprzedza dwutygodniowy kurs wprowadzający obejmujący intensywną naukę języka niemieckiego oraz program kulturalno-wycieczkowy.

Czy spełniasz warunki?
Kryteria:

Stypendium Fundacji DBU możesz otrzymać, jeśli:
– jesteś absolwentem polskiej uczelni (dyplom magistra) albo studentem ostatniego roku studiów, który uzyska dyplom magistra najpóźniej do końca stycznia 2018 r. (w tym także doktoranci), a dodatkowo interesujesz się tematyką ochrony środowiska
– uzyskałeś dyplom ukończenia studiów w ciągu ostatnich trzech lat,
– nie ukończyłeś 31 roku życia,
– posiadasz stały pobyt w Polsce

oraz przedłożysz wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne!
Jakie dokumenty należy przedstawić aplikując o stypendium?
1. Koncepcja projektu, który kandydat chce zrealizować w ramach swojego stażu, według następującego schematu:
• Temat projektu
• Wprowadzenie
• Obecny stan wiedzy na świecie i w Polsce w wybranej dziedzinie
• Cel projektu
• Określenie metodyki (harmonogramu) pracy
• Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce lub dla prowadzenia dalszych badań
• Bibliografia

Wskazane jest, aby w opisie projektu uwypuklić znaczenie wybranego tematu dla środowiska w Polsce lub w Niemczech. Opis powinien być zawarty maksymalnie w trzech stronach A4.

2. Świadectwo ukończenia studiów – skan dyplomu.
Kandydaci, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji muszą dołączyć w miejsce dyplomu zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów/uzyskania dyplomu (wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki lub angielski, tłumaczenie może być wykonane przez kandydata).

3. Opinia z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej

4. CV

5. Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego – pismo z lektoratu/szkoły językowej/posiadany certyfikat.
UWAGA!
Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku niemieckim bądź angielskim. Jeśli świadectwa ukończenia studiów, opinia z uczelni, potwierdzenie znajomości języka wystawione są w języku polskim – należy je przedłożyć wraz z samodzielnie wykonanym tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski.

W uzasadnionych przypadkach losowych istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego trybu dostarczenia brakującego dokumentu, jednak wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z koordynatorami programu.

Koordynator Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU
Dr Nicole Freyer-Wille
E-mail: n.freyer(at)dbu.de
Tel.: +49 541 9633 302
www.dbu.de

Krajowy koordynator Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU w Polsce
Dr Karol Mrozik
E-mail: kmrozik(at)up.poznan.pl
Tel.: +48 695 96 13 13
Dodatkowe dane kontaktowe:

Partner programu DBU w Polsce – Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
Manager SdS ds. Programu Stypendialnego DBU
(Kontakt z byłymi stypendystami, promocja programu oraz wszelkie przydatne informacje)
Anna Zięba
E-mail: stypendia(at)sds.org.pl
Tel: +48 780 16 14 12
www.sds.org.pl
www.facebook.com/Stypendia.DBU

Informacje pochodzą ze strony www.sds.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
Żwirki i Wigury 93, p.1105
Warszawa

stypendia(at)sds.org.pl
www.sds.org.pl