Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci10
 • absolwenci15
 • doktoranci16
 • naukowcy19
 • inni9
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe11
 • różne20
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki humanistyczne/społeczne12
 • ekonomia/biznes3
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Turcja1
 • Australia1
 • cały świat8
 • Niemcy7
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Stany Zjednoczone8
 • Ukraina1
 • Indie1
 • Włochy5
 • Portugalia1
 • Europa6
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa14
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd1
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny DBU

organizator:

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne, różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 16.09.2019

Program Stypendialny DBU

Program stypendialny DBU ma ułatwić młodym absolwentom rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Program umożliwia odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska. Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

Podczas stypendium kandydat realizuje napisany przez siebie projekt, który porusza ważny temat z zakresu ochrony środowiska w Polsce lub Niemczech.
Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, prywatnych firmach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – rozwojowych itp. Na podstawie złożonego wniosku i rozmowy kwalifikacyjnej DBU zaproponuje najbardziej odpowiednią jednostkę, w której można zrealizować projekt. Można wskazać także takie miejsce samodzielnie, a DBU pomoże się do niego dostać. Jeśli nie masz pomysłu na projekt, wejdź na stronę www.sds.org.pl i sprawdź w zakładce Laureaci w jakich dziedzinach staż odbywali stypendyści w poprzednich latach. Ewentualnie, możesz nawiązać kontakt z interesującą Cię jednostką i poprosić o zaproponowanie tematyki projektu, która pasowałaby do profilu i aktualnie prowadzonych projektów wybranej grupy badawczej.

Staż może trwać od 6 do 12 miesięcy. Laureaci otrzymują początkowo stypendium sześciomiesięczne, a pod koniec tego okresu można ubiegać się o przedłużenie pobytu na kolejne miesiące (maksymalnie stypendium można otrzymywać przez rok).

Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty pełnego pakietu ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym. Szczególnie istotna jest przedstawiona przez kandydata koncepcja projektu, który chce on realizować na stypendium (szczegóły w zakładce Harmonogram naboru, kryteria, wymagane dokumenty).

Termin składania wniosków: 16.06.2019 – 16.09.2019

Wnioski o stypendium należy składać poprzez stronę DBU www.dbu.de, gdzie najpierw należy się zarejestrować. Następnie kandydat otrzyma e-mail z indywidualnym loginem. Aplikację można wypełnić w języku niemieckim lub angielskim. System ma postać kolejno otwieranych pól, które należy uzupełniać. W niektórych punktach wniosku wymagane jest dodanie załączników w formie PDF (patrz dokumenty do pobrania).

Po terminie zamknięcia systemu aplikacyjnego: 16 września 2019 r. nie będzie możliwe nanoszenie zmian w złożonym wniosku. Wnioski niekompletne oraz nie posiadające wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne: II połowa października 2019 r., Poznań

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Jednym z elementów rozmowy jest prezentacja swojego projektu (należy przygotować prezentację w PowerPoint) w języku niemieckim lub angielskim.

Uroczystość wręczenia stypendiów: listopad 2019 r., Warszawa

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w Warszawie. Jak co roku uroczystość zostanie uświetniona obecnością przedstawicieli DBU i Fundacji im. Nowickiego, a także przedstawicieli polskich instytucji związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem (ministerstwa, urzędy, organizacje, media oraz byli stypendyści i ich bliscy).

Wyjazd do Niemiec: początek lutego 2020 r.

Właściwą część stypendium poprzedza 3-tygodniowy kurs wprowadzający obejmujący intensywną naukę języka niemieckiego oraz program kulturalno-wycieczkowy. UWAGA! Znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana na etapie aplikacji, a kurs językowy dostępny jest na każdym poziomie od A1 do C1 i grupa do której przydzielony będzie stypendysta, zależeć będzie od wyniku testu poziomującego.

Czy spełniasz warunki?
Kryteria:

Stypendium Fundacji DBU możesz otrzymać, jeśli:

 • jesteś absolwentem polskiej uczelni (dyplom magistra) albo studentem ostatniego roku studiów, który uzyska dyplom magistra najpóźniej do końca stycznia 2020 r. (w tym także doktoranci), a dodatkowo interesujesz się tematyką ochrony środowiska
 • uzyskałeś dyplom ukończenia studiów w ciągu ostatnich kilku lat,
 • posiadasz stały pobyt w Polsce
 • oraz przedłożysz wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne!

Jakie dokumenty należy przedstawić aplikując o stypendium?

 1. Koncepcja projektu, który kandydat chce zrealizować w ramach swojego stażu, według następującego schematu (max. 5 stron A4 włączając stronę tytułową oraz bibliografię):
  • Temat projektu
  • Wprowadzenie
  • Obecny stan wiedzy w wybranej dziedzinie
  • Cel projektu
  • Określenie metodyki (harmonogramu) pracy
  • Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce lub dla prowadzenia dalszych badań
  • Bibliografia

Wskazane jest, aby w opisie projektu uwypuklić znaczenie wybranego tematu dla środowiska w Polsce lub w Niemczech. Sam opis powinien być zawarty maksymalnie w trzech stronach A4.

 1. Świadectwo ukończenia studiów – skan dyplomu.
  Kandydaci, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji proszeni są dołączyć w miejsce dyplomu zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów/uzyskania dyplomu (wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki lub angielski, tłumaczenie może być wykonane przez kandydata).
 2. Opinia z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej
 3. CV
 4. Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego – pismo z lektoratu/szkoły językowej/posiadany certyfikat.
  UWAGA!
  Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku niemieckim bądź angielskim. Jeśli świadectwa ukończenia studiów, opinia z uczelni, potwierdzenie znajomości języka wystawione są w języku polskim – należy je przedłożyć wraz z samodzielnie wykonanym tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski.

W uzasadnionych przypadkach losowych istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego trybu dostarczenia brakującego dokumentu, jednak wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z koordynatorami programu.

Koordynator Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU
Dr Nicole Freyer-Wille
E-mail: n.freyer@dbu.de
Tel.: +49 541 9633 302
www.dbu.de

Partner programu DBU w Polsce – Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
Manager SdS ds. Programu Stypendialnego DBU
(Kontakt z byłymi stypendystami, promocja programu oraz wszelkie przydatne informacje)
Emil Jarosz
E-mail: stypendia@sds.org.pl
Tel: +48 780 16 14 12

Krajowy koordynator Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU w Polsce
Dr Karol Mrozik
E-mail: kmrozik@poczta.fm

www.sds.org.pl
www.facebook.com/Stypendia.DBU

Instagram: @stypendia.dbu

Informacje pochodzą ze strony www.sds.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska


tel: 780 16 14 12
stypendia@sds.org.pl
www.sds.org.pl