Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci30
 • absolwenci31
 • doktoranci23
 • naukowcy17
 • inni11
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes6
 • projektowanie/architektura4
 • nauki humanistyczne/społeczne6
 • języki obce3
 • prawo2
 • różne29
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
 • medycyna4
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Indie1
 • Belgia2
 • Japonia3
 • Chiny3
 • Unia Europejska1
 • Kanada1
 • Francja4
 • Australia1
 • Luksemburg1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy10
 • Wielka Brytania2
 • cały świat14
 • Austria2
 • Europa3
 • Włochy5
 • Stany Zjednoczone7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa22
 • firma6
 • instytucja rządowa12
 • samorząd1
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Rondine Cittadella Della Pace we Włoszech

organizator:

Stowarzyszenie Rondine Cittadella Della Pace

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 13.12.2019

Program Rondine Cittadella Della Pace we Włoszech

Stowarzyszenie Rondine Cittadella Della Pace we Włoszech pracuje na rzecz pokoju i dialogu od 20 lat. Wykorzystując oryginalne podejście do zajęć, program ma na celu promowanie zagadnienia transformacji konfliktu poprzez doświadczenia młodych ludzi pochodzących z różnych kultur oraz konfliktowych lub po-konfliktowych obszarów.

Termin składania podań: 13 stycznia 2019
Kto może wziąć udział: każdy, w przedziale wiekowym 21-28, kto zainteresowany jest zajmowaniem się zarządzaniem konfliktami, jest w trakcie rozwijania swojej kariery zawodowej oraz posiada dyplom licencjata.
Korzyści: opłacone koszty zajęć ćwiczeniowych w Rondine, zakwaterowanie i wyżywienie, koszty kształcenia akademickiego i zawodowego (opłata rejestracyjna, materiały do nauki, transport)

Co to jest Światowy Dom?
Światowy Dom to doświadczenie międzynarodowe poświęcone wpływowi zaangażowania społecznego na transformację konfliktu. Odbywa się to poprzez współżycie społeczne z innymi studentami: mieszkanie razem z nimi oraz wspólne zajęcia w ciągu dnia. To jest właśnie główna część procesu edukacji i treningu – nauka przez wspólne życie.

Program

Obecnie przyjmowane są zgłoszenia do nadchodzącego treningu, który będzie odbywał się od lipca 2019 do czerwca 2021. Trening podzielony jest na trzy główne obszary: życie codzienne, zajęcia ćwiczeniowe i zajęcia akademickie. Wszystkie obszary są silnie zorientowane na główne zasady i wartości misji Rondine:
• życie codzienne: poprzez współżycie społeczne, uczestnik kształci szacunek do drugiego człowieka oraz bierze świadomy udział w procesie edukacyjnym;
• ćwiczenia: podzielone na serie zajęć mających na celu pogłębienie kompetencji personalnych oraz umiejętności miękkich, tj. przewodzenie grupie, komunikacja, narracja, budowanie zespołu, aktywne uczenie się, itd.;
• zajęcia akademickie: praca nad dyplomem magisterskim lub innym kursem zawodowym na jednym z uniwersytetów lub innych instytucji edukacyjnych w Środkowych Włoszech (Toskanii, Umbrii). Uczestnik ukończy plan studiów rozpoczęty kraju pochodzenia, przygotowujący go do funkcjonowania na rynku pracy z większą wrażliwością i naciskiem na zmiany społeczne.

KWALIFIKACJE
Uczestnicy zostaną wybrani spośród kandydatów spełniających następujące warunki:
• 21-28 lat;
• ukończone studia licencjackie;
• gotowość do pracy związanej z tematem konfliktów w kraju pochodzenia oraz konfliktów ogólnie;
• umiejętność przewodzenia grupie;
• umiejętność publicznego przemawiania i komunikacji;
• umiejętność pracy w grupie i aktywnego słuchania;
• gotowość do przejmowania odpowiedzialności;
• umiejętność budowania zespołu oraz gotowość do aktywnego uczestnictwa;
• zaangażowanie w sprawy obywatelskie oraz wolontariat;
• przedsiębiorczość i zainteresowanie innowacjami społecznymi;
• zaangażowanie w projekt, chęć wykorzystywania projektów społecznych po powrocie do kraju pochodzenia;
• wiedza o społeczeństwie obywatelskim oraz o sektorze non-profit;
• zainteresowanie rozwojem globalnym lub przynajmniej jednym z podanych tematów: zmiany klimatu, współpraca, opieka społeczna, ekonomia społeczna i cywilna;
• chęć zajmowania się zarządzaniem konfliktami w czasie własnego rozwoju zawodowego.

KOSZTY
Podczas całego pobytu uczestnika, stowarzyszenie pokrywa następujące koszty:
• koszty zajęć ćwiczeniowych w Rondine;
• koszty zakwaterowania i wyżywienia;
• koszty zajęć akademickich lub zawodowych (opłaty rejestracyjne, materiały do nauki, transport)
Uczestnik odpowiedzialny jest za pokrycie kosztów takich jak: podróż do/z Włoch oraz ewentualne procedury wizowe, podróże wypoczynkowe (wakacje), prywatne oraz medyczne wydatki oraz wszelkie inne, niewymienione wydatki.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie Rondine powinny wysłać wypełnione podanie, znajdujące się poniżej, na podane adresy e-mail: international@rondine.org, lub international.rondine@gmail.com.
By zasięgnąć więcej informacji, odwiedź oficjalną stronę internetową.

Informacje pochodzą ze strony: www.rondine.org

Tłumaczenie O.K.

Kontakt

Rondine
International Relations Office

tel. 0039 0575 299666
international@rondine.org
www.rondine.org