Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci11
 • absolwenci16
 • doktoranci15
 • naukowcy13
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes2
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • prawo2
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • medycyna1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe9
 • projektowanie/architektura1
 • różne19
 • sztuka/muzyka7
 • literatura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Francja1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja4
 • cały świat7
 • Węgry5
 • Turcja1
 • Australia1
 • Włochy3
 • Ukraina1
 • online2
 • Indie1
 • Korea Południowa1
 • Niemcy5
 • Stany Zjednoczone7
 • Europa5
 • Irlandia1
 • Singapur1
 • Czechy4
 • Kanada1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa6
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program re:constitution – stypendia naukowo-badawcze 2023/24

organizator:

Forum Transregionale Studien, Democracy Reporting International, Stiftung Mercator

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe, prawo
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
Europa
termin składania wniosków: 03.05.2023

Program re:constitution – stypendia naukowo-badawcze 2023/24

Program re:constitution promuje dialog o demokracji oraz praworządności w Europie i jej państwach członkowskich. Ten program ma za zadanie oferować przestrzeń do dyskusji i umożliwić europejskim stypendystom oraz profesjonalistom dzielenie się doświadczeniami i wymianę pomysłów na ten najwyższej wagi temat. Re:constitution jest wspólnym programem Forum Transregionale Studien, mającym siedzibę w Berlinie oraz Democracy Reporting International, prowadzonym przez Pana Christoph’a Möllers, który jest Profesorem Prawa Publicznego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz Stałym Gościem Kolegium Nauki w Berlinie. Program jest ufundowany przez Stiftung Mercator.

Re:constitution zaprasza do aplikowania 15 stypendystów na nadchodzący rok akademicki od października 2023 do lipca 2024. Celem programu jest zapewnienie wysokiej jakości i elastycznego środowiska wymiany oraz debaty wśród naukowców, prawników i dziennikarzy z całej Europy. Uczestniczący będą podążać za ich własnym, związanym z tematem projektem i staną się częścią europejskiej sieci wymiany. Więcej informacji na temat programu dostępne jest na stronie: reconstitution.eu.

Organizatorzy zachęcają do aplikowania:

osoby w początkowym stadium swojej kariery naukowej, ze stopniem doktora* w jednym z następujących obszarów:

 • studia prawnicze
 • politologia, nauki społeczne, filozofia lub inne zbliżone dyscypliny naukowe (skupiające się na kwestiach prawnych i/lub praworządności w Europie)

LUB

czynnych praktyków:

 • ekspertów w dziedzinie prawa (np. sędzią lub innym pracownikiem sądu, pracowników organizacji pozarządowych…)
 • przedstawicieli rządu
 • badaczy pracujących nad praworządnością i/lub demokracją w Unii Europejskiej
 • dziennikarzy relacjonujących praworządność i/lub demokrację w Unii Europejskiej

Ci, którzy spełnią niezbędne warunki do uzyskania stypendium naukowo – badawczego powinni być mieszkańcami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub krajów zrzeszonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA) takich jak Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria.

*Projekt doktoratu powinien zostać zakończony nie wcześniej niż 10 lat temu. Stypendyści, którzy wciąż nad nim pracują, spełniają odpowiednie warunki, jeśli doktorat jest bliski zakończeniu. Dla praktyków, doktorat nie jest wymagany.

Twoja motywacja:

 • Jesteś zainteresowany obecnymi trendami i wyzwaniami w zakresie demokracji i praworządności w Europie.
 • Szukasz nowych sposobów pracy nad własnym projektem w kontekście demokracji i praworządności w Europie.
 • Chcesz stać się częścią zespołu stypendystów, aby debatować i wzajemnie uczyć się od siebie.
 • Jesteś chętny, aby poszukiwać nowych możliwości pracy w instytucjach w innych krajach europejskich.
 • Chcesz zaangażować się w wieloaspektową wymianę poglądów na temat demokracji i praworządności w Europie wraz z młodszymi i starszymi ekspertami z całej Europy, z różnych sektorów i różnych partii politycznych.

Stypendia trwają od 3 do 6 miesięcy w zależności od wybranej ścieżki. Stypendyści otrzymują 2500 euro miesięcznie (w przypadku brania udziału w stypendium w pełnym wymiarze godzin). Na czas trwania stypendium, stypendyści przebywają w wybranej instytucji badawczej w UE / EEA / UK lub Szwajcarii. Lokalizacje instytucji goszczących muszą różnić się od kraju zamieszkania stypendysty.

Aplikacja:

Organizatorzy proszą, aby złożyć aplikację poprzez bezpieczną platformę online do dnia 3.05.2023, w południe.

https://application.trafo-berlin.de/

Aplikacje złożone mailowo nie zostaną wzięte pod uwagę. Jeśli masz jakikolwiek pytania, należy niezwłocznie zgłosić się do zespołu koordynującego program: reconstitution@trafo-berlin.de

Jako część twojej aplikacji zostaniesz poproszony o przygotowanie i przesłanie:

 • CV zawierającego publikacje (2-3 strony)
 • Zarys projektu (2-3 strony)
 • Krótkie streszczenie twojego projektu (max 300 słów)
 • Kontakt do dwóch osób mogących wystawić referencje (członkowie wydziałów uniwersyteckich lub praktycy w obszarze, którego dotyczy projekt aplikującego); nie są wymagane listy polecające
 • Potencjalne instytucje goszczące (twoje preferowane instytucje badawcze lub instytucje praktyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w których chciałbyś/chciałabyś spędzić część stażu, jeśli to możliwe ze wskazaniem preferowanych terminów pobytu i/lub istniejących kontaktów osobistych).

Językiem obowiązującym w trakcie re:constitution jest angielski.

Różnorodność społeczeństwa również powinna zostać odzwierciedlona w trakcie studium naukowo – badawczego. Dlatego Organizatorzy zapraszają wszystkich aplikujących bez względu na ich kulturalne czy społeczne pochodzenie, wiek, religię, poglądy, niepełnosprawność czy tożsamość seksualną.

Informacje pochodzą ze strony: www.forum-transregionale-studien.de

Tłumaczenie MH

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych dostępne w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Forum Transregionale Studien
Wallotstraße 14
14193 Berlin
tel. +49 30 / 89 001 453
reconstitution@trafo-berlin.de
www.reconstitution.eu