Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci10
 • absolwenci12
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni3
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • prawo1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • ekonomia/biznes5
 • sztuka/muzyka5
 • literatura1
 • języki obce1
 • różne17
 • projektowanie/architektura2
 • nauki humanistyczne/społeczne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Indie1
 • Australia1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone5
 • Szwecja1
 • Austria1
 • Singapur1
 • Nowa Zelandia1
 • Słowacja2
 • Holandia3
 • Hiszpania1
 • Belgia1
 • online1
 • Europa3
 • Republika Południowej Afryki1
 • Węgry1
 • Norwegia1
 • Portugalia1
 • Włochy4
 • Wielka Brytania1
 • Szkocja1
 • Niemcy4
 • Turcja1
 • Japonia1
 • Finlandia1
 • Polska1
 • Francja1
 • cały świat3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa8
 • firma2
 • instytucja rządowa5
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program re:constitution – stypendia naukowo-badawcze 2022/23

organizator:

Forum Transregionale Studien, Democracy Reporting International, Stiftung Mercator

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe, prawo
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
Niemcy, Unia Europejska
termin składania wniosków: 10.05.2022

Program re:constitution – stypendia naukowo-badawcze 2022/23

Wartości demokratyczne są coraz bardziej kwestionowane w Unii Europejskiej – jak radzić sobie i odpowiadać na tego typu tendencje? W świetle tych trendów, program re:constitution promuje dialog o demokracji oraz praworządności w Europie i jej państwach członkowskich. Ten program ma za zadanie oferować przestrzeń do dyskusji i umożliwić europejskim stypendystom oraz profesjonalistom dzielenie się doświadczeniami i wymianę pomysłów na ten najwyższej wagi temat. Re:constitution jest wspólnym programem Forum Transregionale Studien, mającym siedzibę w Berlinie oraz Democracy Reporting International, prowadzonym przez Pana Christoph’a Möllers, który jest Profesorem Prawa Publicznego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz Stałym Gościem Kolegium Nauki w Berlinie. Program jest ufundowany przez Stiftung Mercator.

Re:constitution zaprasza do aplikowania 20 stypendystów na nadchodzący rok akademicki od października 2021 do lipca 2022. Celem programu jest zapewnienie wysokiej jakości i elastycznego środowiska wymiany oraz debaty wśród naukowców, prawników i dziennikarzy z całej Europy. Uczestniczący będą podążać za ich własnym, związanym z tematem projektem i staną się częścią europejskiej sieci wymiany. Więcej informacji na temat programu dostępne jest na stronie: reconstitution.eu.

Organizatorzy zachęcają do aplikowania:

osoby w początkowym stadium swojej kariery naukowej, ze stopniem doktora* w jednym z następujących obszarów:

 • studia prawnicze
 • politologia, nauki społeczne, filozofia lub inne zbliżone dyscypliny naukowe (skupiające się na kwestiach prawnych i/lub praworządności w Europie)

LUB

czynnych praktyków:

 • ekspertów w dziedzinie prawa (np. sędzią lub innym pracownikiem sądu, pracowników organizacji pozarządowych…)
 • przedstawicieli rządu
 • badaczy pracujących nad praworządnością i/lub demokracją w Unii Europejskiej
 • dziennikarzy relacjonujących praworządność i/lub demokrację w Unii Europejskiej

Ci, którzy spełnią niezbędne warunki do uzyskania stypendium naukowo – badawczego powinni być mieszkańcami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub krajów zrzeszonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA) takich jak Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria.

*Projekt doktoratu powinien zostać zakończony nie wcześniej niż 10 lat temu. Stypendyści, którzy wciąż nad nim pracują, spełniają odpowiednie warunki, jeśli doktorat jest bliski zakończeniu. Dla praktyków, doktorat nie jest wymagany.

Twoja motywacja:

 • Jesteś zainteresowany obecnymi trendami i wyzwaniami w zakresie demokracji i praworządności w Europie.
 • Szukasz nowych sposobów pracy nad własnym projektem w kontekście demokracji i praworządności w Europie.
 • Chcesz stać się częścią zespołu stypendystów, aby debatować i wzajemnie uczyć się od siebie.
 • Jesteś chętny, aby poszukiwać nowych możliwości pracy w instytucjach w innych krajach europejskich.
 • Chcesz zaangażować się w wieloaspektową wymianę poglądów na temat demokracji i praworządności w Europie wraz z młodszymi i starszymi ekspertami z całej Europy, z różnych sektorów i różnych partii politycznych.

Oferta stypendialna:

Niezależność

 • stypendia naukowo – badawcze re:constitution trwające jeden rok akademicki, rozpoczną się 01.10.2022 i będą trwać do 31.07.2023, oferują swobodę w rozwijaniu projektów na wybrany temat, takich jak artykuł akademicki, esej, dokument polityczny, książka, sprawozdanie, podcast, fabuła filmu, analiza itp.,
 • Dla nieakademickich ekspertów studium może być formą urlopu naukowego.
 • Aby zobaczyć obecnych stypendystów re:constitution i ich projekty, zapraszamy na stronę: https://www.reconstitution.eu/fellows.html.

Wymieniaj się i debatuj

 • Osobiste spotkania wymiany wiedzy trwające 3-5 dni w krajach Unii Europejskiej lub online (w zależności od sytuacji pandemicznej): pierwsze spotkania odbędą się we wrześniu lub październiku 2022, drugie i trzecie spotkanie odbędzie się w lutym i w czerwcu 2023. Program nauczania tych spotkań zostanie stworzony wspólnie przez stypendystów oraz koordynatora programu.
 • Możliwości uczestniczenia i organizowania wydarzeń z naciskiem na specyficzne aspekty tematów programu.

Mobilność

 • Okres mobilności wyniesie 6 miesięcy, jest to staż w instytucjach stypendialnych i praktyki w zakresie twojego wyboru w innych krajach Unii Europejskiej niż tam, gdzie obecnie zamieszkujesz; staż powinien być podzielony między instytucje badawcze oraz instytucje praktyki prawnej.
 • Miesięczne stypendium w kwocie 2500 EUR podczas stażu (oraz dodatki w zależności od sytuacji osobistej).

Sieć

 • Dostęp do europejskiej sieci stypendystów oraz praktyków, którzy są zainteresowani i pracują nad pytaniami na temat obecnego stanu demokracji oraz praworządności w Europie.

Wsparcie

 • Cyfrowy format wymiany dla stypendystów: wymiana pomiędzy stypendystami będzie wsparta za pomocą przestrzeni cyfrowej zapewnioną przez Forum Transregionale Studien.

Aplikacja:

Organizatorzy proszą, aby złożyć aplikację poprzez bezpieczną platformę online do dnia 10.05.2021, w południe.

https://application.trafo-berlin.de/

Aplikacje złożone mailowo nie zostaną wzięte pod uwagę. Jeśli masz jakikolwiek pytania, należy niezwłocznie zgłosić się do zespołu koordynującego program: reconstitution@trafo-berlin.de

Jako część twojej aplikacji zostaniesz poproszony o przygotowanie i przesłanie:

 • CV zawierającego publikacje (2-3 strony)
 • Zarys projektu (2-3 strony)
 • Krótkie streszczenie twojego projektu (max 300 słów)
 • Kontakt do dwóch osób mogących wystawić referencje (członkowie wydziałów uniwersyteckich lub praktycy w obszarze, którego dotyczy projekt aplikującego); nie są wymagane listy polecające
 • Potencjalne instytucje goszczące (twoje preferowane instytucje badawcze lub instytucje praktyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w których chciałbyś/chciałabyś spędzić część stażu, jeśli to możliwe ze wskazaniem preferowanych terminów pobytu i/lub istniejących kontaktów osobistych).

Językiem obowiązującym w trakcie re:constitution jest angielski.

Różnorodność społeczeństwa również powinna zostać odzwierciedlona w trakcie studium naukowo – badawczego. Dlatego Organizatorzy zapraszają wszystkich aplikujących bez względu na ich kulturalne czy społeczne pochodzenie, wiek, religię, poglądy, niepełnosprawność czy tożsamość seksualną.

Organizatorzy zachęcają do przeczytania pełnej treści ogłoszenia.

Organizatorzy oświadczają, że uważnie monitorują pandemię COVID-19. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo stypendystów oraz aby zachować zgodność z przepisami rządowymi, do programu wprowadzona została większa elastyczność. Spotkania zdalne zastąpiły na razie spotkania osobiste. Niemniej jednak program stypendialny jest kontynuowany.

Informacje pochodzą ze strony: www.reconstitution.eu.

Tłumaczenie MH

Przejrzyj też inne oferty stypendiów zagranicznych dostępne w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Forum Transregionale Studien
Wallotstraße 14
14193 Berlin
tel. +49 30 / 89 001 453
reconstitution@trafo-berlin.de
www.reconstitution.eu