Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci32
 • absolwenci29
 • doktoranci28
 • naukowcy24
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • marketing/reklama/PR/media1
 • archeologia1
 • fizyka2
 • nauki ścisłe6
 • inżynieria8
 • RÓŻNE23
 • języki obce2
 • prawo3
 • informatyka3
 • edukacja1
 • medycyna3
 • nauki przyrodnicze3
 • finanse/zarządzanie4
 • inne4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA19
 • nauki humanistyczne9
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • stosunki międzynarodowe3
 • sztuka/muzyka1
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • historia4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Unia Europejska1
 • Szwajcaria1
 • Austria2
 • Indie1
 • Niemcy13
 • Kanada2
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • Włochy2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Nowa Zelandia2
 • Wielka Brytania1
 • Europa3
 • Polska1
 • Belgia1
 • cały świat6
 • Australia1
 • Irlandia1
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Stany Zjednoczone10
 • Czechy1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa15
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny4
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program POLONIUM – nabór wniosków

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rodzaj:
RÓŻNE
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Francja
termin składania wniosków: 31.05.2012

Program POLONIUM – nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań ogłaszają nabór wniosków do współpracy w ramach programu POLONIUM.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.
W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez strony w okresie do dwóch lat.

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu zostały przyjęte następujące preferencje tematyczne (wynikające z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego):

 • energia (w tym atomowa),
 • badania kosmiczne,
 • środowisko,
 • rolnictwo,
 • nano- i biotechnologie,
 • medycyna, a szczególnie badania nad rakiem.

Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel.

Udział w projekcie młodych badaczy, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.

Ostateczny termin składania dokumentów został wyznaczony na 31 maja 2012 roku.

Polscy koordynatorzy projektów składają wniosek w dwóch egzemplarzach do Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: PROGRAM POLONIUM.

Koordynatorzy francuscy dokonują zgłoszenia w EGIDE (Centre français pour l'accueil et les échanges internationaux) we Francji. Informacje dla naukowców francuskich o Programie Polonium są dostępne pod adresem: www.egide.asso.fr/polonium.

Informacje pochodzą ze strony www.nauka.gov.pl.

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa


www.nauka.gov.pl