Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie1
 • studenci27
 • absolwenci34
 • doktoranci25
 • naukowcy19
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne26
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne12
 • literatura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • języki obce3
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • sztuka/muzyka4
 • medycyna2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Rumunia1
 • Kazachstan1
 • Maroko1
 • Austria2
 • Norwegia1
 • Europa3
 • Polska1
 • Szwajcaria3
 • Kanada1
 • Chiny4
 • Tajwan2
 • Ukraina1
 • Brazylia1
 • Irlandia2
 • Kirgistan1
 • Macedonia1
 • Wielka Brytania2
 • Japonia3
 • Finlandia1
 • Holandia3
 • Hongkong2
 • Czechy1
 • Turcja2
 • Rosja1
 • Indonezja1
 • Słowenia1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Wietnam1
 • Niemcy12
 • Szwecja1
 • Słowacja3
 • cały świat4
 • Francja3
 • Włochy4
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Portugalia1
 • Estonia2
 • Chorwacja1
 • Egipt1
 • Mołdawia1
 • Gruzja1
 • Cypr1
 • Węgry3
 • Korea Południowa1
 • Stany Zjednoczone6
 • Belgia2
 • Indie1
 • Bułgaria2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa22
 • firma2
 • instytucja rządowa11
 • samorząd1
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program KWERENDA – stypendia za granicą

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 15.06.2012

Program KWERENDA – stypendia za granicą

Program KWERENDA – Stypendia na kwerendy za granicą

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje że, nabór wniosków do programu KWERENDA edycja 2012  potrwa do 15 czerwca. W 2012 roku odbywa się ostatni konkurs w programie KWERENDA.

Są to stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych, których celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, niezbędnych do zakończenia prowadzonych badań naukowych. Kwerenda dotyczyć ma wyłącznie poszukiwań archiwistycznych, tzn. materiałów znajdujących się w konkretnej bibliotece lub archiwum zagranicznym (rękopisy, starodruki, cimelia, etc.).
Stypendia mogą być też przyznane na kwerendy w polskich bibliotekach i archiwach osobom pracującym naukowo za granicą.

Program nie obejmuje wyjazdów, których celem jest zapoznanie się z najnowszą literaturą przedmiotu, ogólnodostępnymi książkami, czasopismami lub materiałami, które znajdują się w zbiorach różnych bibliotek naukowych na świecie. Nie obejmuje też wyjazdów związanych z projektami badawczymi, które można zrealizować w ramach grantów badawczych finansowanych przez inne instytucje (MNiSzW, fundacje polskie i zagraniczne, etc.).

O stypendia te mogą ubiegać się osoby, które:
• (w przypadku osób planujących kwerendę za granicą) – są zatrudnione w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
• (w przypadku osób planujących kwerendę w Polsce) – są zatrudnione w zagranicznej szkole wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe i posiadają dorobek naukowy w zakresie tematyki polskiej;
• mają stopień naukowy doktora;
• składają wniosek o stypendium nie później niż 6 lat od chwili uzyskania stopnia doktora, termin ten ulega wydłużeniu o 2 lata w przypadku:
– kobiet, które urodziły bądź przysposobiły dziecko  (na podstawie aktu urodzenia lub postanowienia orzekającego przysposobienie)
– mężczyzn, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych.

Stypendium może być przyznane raz na 2 lata, na okres do 2 miesięcy, na pobyt w jednej lub – w uzasadnionych przypadkach – w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą. Wysokość stypendium ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Fundacji w zależności od miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2500 euro miesięcznie.

Podstawą oceny wniosku jest przedstawiony projekt badawczy, wymagający przeprowadzenia zagranicznej kwerendy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem celowości wyjazdu, a także udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydata.

Termin składania wniosków w 2012 roku: do 15 czerwca.

Uwaga: jest to ostatni konkurs w programie KWERENDA.

Informacje pochodzą ze strony www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel. 22 845 95 11
krystyna.frak@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl