Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program KWERENDA – stypendia za granicą

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
edukacja
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 15.06.2012

Program KWERENDA – stypendia za granicą

Program KWERENDA – Stypendia na kwerendy za granicą

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje że, nabór wniosków do programu KWERENDA edycja 2012  potrwa do 15 czerwca. W 2012 roku odbywa się ostatni konkurs w programie KWERENDA.

Są to stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych, których celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, niezbędnych do zakończenia prowadzonych badań naukowych. Kwerenda dotyczyć ma wyłącznie poszukiwań archiwistycznych, tzn. materiałów znajdujących się w konkretnej bibliotece lub archiwum zagranicznym (rękopisy, starodruki, cimelia, etc.).
Stypendia mogą być też przyznane na kwerendy w polskich bibliotekach i archiwach osobom pracującym naukowo za granicą.

Program nie obejmuje wyjazdów, których celem jest zapoznanie się z najnowszą literaturą przedmiotu, ogólnodostępnymi książkami, czasopismami lub materiałami, które znajdują się w zbiorach różnych bibliotek naukowych na świecie. Nie obejmuje też wyjazdów związanych z projektami badawczymi, które można zrealizować w ramach grantów badawczych finansowanych przez inne instytucje (MNiSzW, fundacje polskie i zagraniczne, etc.).

O stypendia te mogą ubiegać się osoby, które:
• (w przypadku osób planujących kwerendę za granicą) – są zatrudnione w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
• (w przypadku osób planujących kwerendę w Polsce) – są zatrudnione w zagranicznej szkole wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe i posiadają dorobek naukowy w zakresie tematyki polskiej;
• mają stopień naukowy doktora;
• składają wniosek o stypendium nie później niż 6 lat od chwili uzyskania stopnia doktora, termin ten ulega wydłużeniu o 2 lata w przypadku:
– kobiet, które urodziły bądź przysposobiły dziecko  (na podstawie aktu urodzenia lub postanowienia orzekającego przysposobienie)
– mężczyzn, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych.

Stypendium może być przyznane raz na 2 lata, na okres do 2 miesięcy, na pobyt w jednej lub – w uzasadnionych przypadkach – w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą. Wysokość stypendium ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Fundacji w zależności od miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2500 euro miesięcznie.

Podstawą oceny wniosku jest przedstawiony projekt badawczy, wymagający przeprowadzenia zagranicznej kwerendy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem celowości wyjazdu, a także udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydata.

Termin składania wniosków w 2012 roku: do 15 czerwca.

Uwaga: jest to ostatni konkurs w programie KWERENDA.

Informacje pochodzą ze strony www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel. 22 845 95 11
krystyna.frak@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl