Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci12
 • doktoranci11
 • naukowcy17
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe7
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Norwegia1
 • cały świat4
 • Tajwan1
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Stany Zjednoczone6
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa3
 • Hiszpania3
 • Węgry1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program KWERENDA – stypendia za granicą

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 15.06.2012

Program KWERENDA – stypendia za granicą

Program KWERENDA – Stypendia na kwerendy za granicą

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje że, nabór wniosków do programu KWERENDA edycja 2012  potrwa do 15 czerwca. W 2012 roku odbywa się ostatni konkurs w programie KWERENDA.

Są to stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych, których celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, niezbędnych do zakończenia prowadzonych badań naukowych. Kwerenda dotyczyć ma wyłącznie poszukiwań archiwistycznych, tzn. materiałów znajdujących się w konkretnej bibliotece lub archiwum zagranicznym (rękopisy, starodruki, cimelia, etc.).
Stypendia mogą być też przyznane na kwerendy w polskich bibliotekach i archiwach osobom pracującym naukowo za granicą.

Program nie obejmuje wyjazdów, których celem jest zapoznanie się z najnowszą literaturą przedmiotu, ogólnodostępnymi książkami, czasopismami lub materiałami, które znajdują się w zbiorach różnych bibliotek naukowych na świecie. Nie obejmuje też wyjazdów związanych z projektami badawczymi, które można zrealizować w ramach grantów badawczych finansowanych przez inne instytucje (MNiSzW, fundacje polskie i zagraniczne, etc.).

O stypendia te mogą ubiegać się osoby, które:
• (w przypadku osób planujących kwerendę za granicą) – są zatrudnione w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
• (w przypadku osób planujących kwerendę w Polsce) – są zatrudnione w zagranicznej szkole wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe i posiadają dorobek naukowy w zakresie tematyki polskiej;
• mają stopień naukowy doktora;
• składają wniosek o stypendium nie później niż 6 lat od chwili uzyskania stopnia doktora, termin ten ulega wydłużeniu o 2 lata w przypadku:
– kobiet, które urodziły bądź przysposobiły dziecko  (na podstawie aktu urodzenia lub postanowienia orzekającego przysposobienie)
– mężczyzn, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych.

Stypendium może być przyznane raz na 2 lata, na okres do 2 miesięcy, na pobyt w jednej lub – w uzasadnionych przypadkach – w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą. Wysokość stypendium ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Fundacji w zależności od miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2500 euro miesięcznie.

Podstawą oceny wniosku jest przedstawiony projekt badawczy, wymagający przeprowadzenia zagranicznej kwerendy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem celowości wyjazdu, a także udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydata.

Termin składania wniosków w 2012 roku: do 15 czerwca.

Uwaga: jest to ostatni konkurs w programie KWERENDA.

Informacje pochodzą ze strony www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel. 22 845 95 11
krystyna.frak@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl