Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • literatura4
 • różne15
 • sztuka/muzyka6
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Austria2
 • Europa2
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
 • Włochy3
 • Niemcy3
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Słowacja1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Finlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program KWERENDA – stypendia za granicą

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 15.06.2012

Program KWERENDA – stypendia za granicą

Program KWERENDA – Stypendia na kwerendy za granicą

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje że, nabór wniosków do programu KWERENDA edycja 2012  potrwa do 15 czerwca. W 2012 roku odbywa się ostatni konkurs w programie KWERENDA.

Są to stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych, których celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, niezbędnych do zakończenia prowadzonych badań naukowych. Kwerenda dotyczyć ma wyłącznie poszukiwań archiwistycznych, tzn. materiałów znajdujących się w konkretnej bibliotece lub archiwum zagranicznym (rękopisy, starodruki, cimelia, etc.).
Stypendia mogą być też przyznane na kwerendy w polskich bibliotekach i archiwach osobom pracującym naukowo za granicą.

Program nie obejmuje wyjazdów, których celem jest zapoznanie się z najnowszą literaturą przedmiotu, ogólnodostępnymi książkami, czasopismami lub materiałami, które znajdują się w zbiorach różnych bibliotek naukowych na świecie. Nie obejmuje też wyjazdów związanych z projektami badawczymi, które można zrealizować w ramach grantów badawczych finansowanych przez inne instytucje (MNiSzW, fundacje polskie i zagraniczne, etc.).

O stypendia te mogą ubiegać się osoby, które:
• (w przypadku osób planujących kwerendę za granicą) – są zatrudnione w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
• (w przypadku osób planujących kwerendę w Polsce) – są zatrudnione w zagranicznej szkole wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe i posiadają dorobek naukowy w zakresie tematyki polskiej;
• mają stopień naukowy doktora;
• składają wniosek o stypendium nie później niż 6 lat od chwili uzyskania stopnia doktora, termin ten ulega wydłużeniu o 2 lata w przypadku:
– kobiet, które urodziły bądź przysposobiły dziecko  (na podstawie aktu urodzenia lub postanowienia orzekającego przysposobienie)
– mężczyzn, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych.

Stypendium może być przyznane raz na 2 lata, na okres do 2 miesięcy, na pobyt w jednej lub – w uzasadnionych przypadkach – w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą. Wysokość stypendium ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Fundacji w zależności od miejsca realizacji stypendium i wynosi średnio 2500 euro miesięcznie.

Podstawą oceny wniosku jest przedstawiony projekt badawczy, wymagający przeprowadzenia zagranicznej kwerendy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem celowości wyjazdu, a także udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydata.

Termin składania wniosków w 2012 roku: do 15 czerwca.

Uwaga: jest to ostatni konkurs w programie KWERENDA.

Informacje pochodzą ze strony www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel. 22 845 95 11
krystyna.frak@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl