Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci29
 • absolwenci36
 • doktoranci26
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne26
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne14
 • medycyna2
 • literatura2
 • języki obce4
 • ekonomia/biznes7
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwajcaria3
 • cały świat7
 • Stany Zjednoczone6
 • Izrael1
 • Belgia2
 • Indie1
 • Bułgaria2
 • Chorwacja1
 • Egipt1
 • Mołdawia1
 • Gruzja1
 • Austria2
 • Holandia2
 • Cypr1
 • Europa3
 • Korea Południowa1
 • Chiny4
 • Tajwan2
 • Ukraina1
 • Brazylia1
 • Rumunia1
 • Kazachstan1
 • Maroko1
 • Wielka Brytania2
 • Japonia3
 • Norwegia1
 • Polska1
 • Czechy1
 • Kanada1
 • Turcja2
 • Rosja1
 • Indonezja1
 • Słowenia1
 • Irlandia1
 • Kirgistan1
 • Macedonia1
 • Niemcy11
 • Finlandia1
 • Hongkong2
 • Słowacja3
 • Węgry3
 • Francja3
 • Włochy4
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Portugalia1
 • Estonia2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Wietnam1
 • Szwecja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa21
 • firma4
 • instytucja rządowa11
 • samorząd1
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Praktyki w Komisji Europejskiej- Praktyki dla tłumaczy

organizator:

Komisja Europejska

Rodzaj:
języki obce, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 01.09.2009

Praktyki w Komisji Europejskiej- Praktyki dla tłumaczy

Komisja Europejska oferuje dwa razy w roku trzy- lub pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń. Praktyki są dostępne także dla tych, którzy w ramach kształcenia przez całe życie otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki i rozpoczynają nową karierę zawodową.

Wybrani praktykanci zostaną przydzieleni do sekcji tłumaczeniowej składającej się z tłumaczy posługujących się tym samym językiem ojczystym. Praktykanci będą wykonywać te same zadania, tłumacząc na swój język ojczysty z dwóch oficjalnych języków Wspólnoty. Praktykanci będą pracować pod okiem doświadczonych pracowników. Część praktykantów zostanie przydzielona do biblioteki językowej lub do sekcji zajmującej się terminologią lub innego działu w służbach tłumaczeniowych.

Praktykanci są zwykle wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE lub państw kandydujących, chociaż istnieje możliwość przyjęcia ograniczonej liczby osób spoza tych państw.

Ubiegający się  o praktyki powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończony pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego poparty odpowiednim dyplomem przed końcem okresu aplikacji;
 • brak wcześniejszych praktyk w innych unijnych instytucjach;
 • znajomość dwóch oficjalnych języków Wspólnoty w stopniu umożliwiającym tłumaczenia na język ojczysty;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego;
 • bardzo dobra znajomość drugiego języka Wspólnoty;
 • bardzo dobra znajomość trzeciego języka Wspólnoty (obywatele państw członkowskich UE);
 • bardzo dobra znajomość trzeciego języka (obywatele państw trzecich);
 • umiejętność tłumaczenia na język ojczysty z dwóch języków Wspólnoty.

Aby nadesłać swoje zgłoszenie należy:

 • wypełnić formularz aplikacyjny on-line i wysłać go najlepiej listem poleconym, przed ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

 • 1 września roku poprzedzającego (praktyki marcowe)
 • 1 marca roku, w którym odbywają się praktyki październikowe

Więcej informacji dotyczących procedury zgłoszeń:
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm#Infotab3

 

 

DG Translation
European Commission

Translation Service SDT-01
200 rue de la Loi
1049 Brussels

e-mail: dgt-recruitment-and-traineeships@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workingwithus/recruitment/index_en.htm

Kontakt

Komisja Europejska
.
.