Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • języki obce3
 • inne4
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Praktyki w Komisji Europejskiej- Praktyki dla tłumaczy

organizator:

Komisja Europejska

Rodzaj:
języki obce
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 01.09.2009

Praktyki w Komisji Europejskiej- Praktyki dla tłumaczy

Komisja Europejska oferuje dwa razy w roku trzy- lub pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń. Praktyki są dostępne także dla tych, którzy w ramach kształcenia przez całe życie otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki i rozpoczynają nową karierę zawodową.

Wybrani praktykanci zostaną przydzieleni do sekcji tłumaczeniowej składającej się z tłumaczy posługujących się tym samym językiem ojczystym. Praktykanci będą wykonywać te same zadania, tłumacząc na swój język ojczysty z dwóch oficjalnych języków Wspólnoty. Praktykanci będą pracować pod okiem doświadczonych pracowników. Część praktykantów zostanie przydzielona do biblioteki językowej lub do sekcji zajmującej się terminologią lub innego działu w służbach tłumaczeniowych.

Praktykanci są zwykle wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE lub państw kandydujących, chociaż istnieje możliwość przyjęcia ograniczonej liczby osób spoza tych państw.

Ubiegający się  o praktyki powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończony pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego poparty odpowiednim dyplomem przed końcem okresu aplikacji;
 • brak wcześniejszych praktyk w innych unijnych instytucjach;
 • znajomość dwóch oficjalnych języków Wspólnoty w stopniu umożliwiającym tłumaczenia na język ojczysty;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego;
 • bardzo dobra znajomość drugiego języka Wspólnoty;
 • bardzo dobra znajomość trzeciego języka Wspólnoty (obywatele państw członkowskich UE);
 • bardzo dobra znajomość trzeciego języka (obywatele państw trzecich);
 • umiejętność tłumaczenia na język ojczysty z dwóch języków Wspólnoty.

Aby nadesłać swoje zgłoszenie należy:

 • wypełnić formularz aplikacyjny on-line i wysłać go najlepiej listem poleconym, przed ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

 • 1 września roku poprzedzającego (praktyki marcowe)
 • 1 marca roku, w którym odbywają się praktyki październikowe

Więcej informacji dotyczących procedury zgłoszeń:
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm#Infotab3

 

 

DG Translation
European Commission

Translation Service SDT-01
200 rue de la Loi
1049 Brussels

e-mail: dgt-recruitment-and-traineeships@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workingwithus/recruitment/index_en.htm

Kontakt

Komisja Europejska
.
.