Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci10
 • absolwenci6
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki humanistyczne/społeczne11
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka4
 • prawo3
 • literatura1
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • języki obce1
 • różne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • online2
 • Europa2
 • Australia1
 • Rumunia1
 • Wielka Brytania1
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Austria3
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone5
 • Republika Południowej Afryki1
 • Niemcy3
 • Włochy2
 • Francja1
 • Singapur1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia1
 • cały świat4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa4
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Praktyki w Komisji Europejskiej- Praktyki dla tłumaczy

organizator:

Komisja Europejska

Rodzaj:
nauki humanistyczne/społeczne, języki obce
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 01.09.2009

Praktyki w Komisji Europejskiej- Praktyki dla tłumaczy

Komisja Europejska oferuje dwa razy w roku trzy- lub pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń. Praktyki są dostępne także dla tych, którzy w ramach kształcenia przez całe życie otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki i rozpoczynają nową karierę zawodową.

Wybrani praktykanci zostaną przydzieleni do sekcji tłumaczeniowej składającej się z tłumaczy posługujących się tym samym językiem ojczystym. Praktykanci będą wykonywać te same zadania, tłumacząc na swój język ojczysty z dwóch oficjalnych języków Wspólnoty. Praktykanci będą pracować pod okiem doświadczonych pracowników. Część praktykantów zostanie przydzielona do biblioteki językowej lub do sekcji zajmującej się terminologią lub innego działu w służbach tłumaczeniowych.

Praktykanci są zwykle wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE lub państw kandydujących, chociaż istnieje możliwość przyjęcia ograniczonej liczby osób spoza tych państw.

Ubiegający się  o praktyki powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończony pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego poparty odpowiednim dyplomem przed końcem okresu aplikacji;
 • brak wcześniejszych praktyk w innych unijnych instytucjach;
 • znajomość dwóch oficjalnych języków Wspólnoty w stopniu umożliwiającym tłumaczenia na język ojczysty;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego;
 • bardzo dobra znajomość drugiego języka Wspólnoty;
 • bardzo dobra znajomość trzeciego języka Wspólnoty (obywatele państw członkowskich UE);
 • bardzo dobra znajomość trzeciego języka (obywatele państw trzecich);
 • umiejętność tłumaczenia na język ojczysty z dwóch języków Wspólnoty.

Aby nadesłać swoje zgłoszenie należy:

 • wypełnić formularz aplikacyjny on-line i wysłać go najlepiej listem poleconym, przed ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

 • 1 września roku poprzedzającego (praktyki marcowe)
 • 1 marca roku, w którym odbywają się praktyki październikowe

Więcej informacji dotyczących procedury zgłoszeń:
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm#Infotab3

 

 

DG Translation
European Commission

Translation Service SDT-01
200 rue de la Loi
1049 Brussels

e-mail: dgt-recruitment-and-traineeships@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workingwithus/recruitment/index_en.htm

Kontakt

Komisja Europejska
.
.