Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • stosunki międzynarodowe3
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • marketing/reklama/PR/media1
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Unia Europejska1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Belgia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

organizator:

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Rodzaj:
prawo
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 31.05.2009

Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Płatne praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla absolwentów uczelni wyższych

Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej to:
 • możliwość poznania celów i działań Agencji,
 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia i poznania codziennej pracy Agencji
 • możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów

Warunki, które należy spełnić:

 • praktyki przeznaczone są dla obywateli państw członkowskich UE oraz obywateli państw korzystających z pomocy przedakcesyjnej. W zależności od dostępnych środków, przyjmowani będą także obywatele państw spoza UE.
 • kandydaci powinni się legitymować dyplomem ukończenia pierwszego cyklu studiów uniwersyteckich lub jego odpowiednikiem
 • wymagana jest biegła znajomość co najmniej dwóch języków Wspólnoty. Kandydaci spoza UE powinni wykazać się znajomością co najmniej jednego języka roboczego FRA, najlepiej angielskiego lub francuskiego
 • praktyki są przeznaczone dla osób, które wcześniej nie korzystały ze szkoleń i nie były pracownikami instytucji UE.
Praktyki trwają od 3 do 5 miesięcy.
Praktykanci otrzymają miesięczny grant w wysokości tysiąca euro oraz zwrot kosztów podróży. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dodatek w maksymalnej wysokości 50 % grantu.
Terminy nadsyłania zgłoszeń:

 • 31 maja – dla praktyk rozpoczynających się 1 października do końca lutego
 • 30 listopada – dla praktyk rozpoczynających się 1 marca do 31 lipca.
FRA Recruitment & Career Guidance
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Rahlgasse 3
A ? 1060 Vienna
tel.: +43 (1) 580 30 – 60

Kontakt

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
.
.