Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci8
 • absolwenci8
 • doktoranci19
 • naukowcy13
 • inni2
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna3
 • sztuka/muzyka1
 • różne13
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • języki obce2
 • ekonomia/biznes3
 • projektowanie/architektura1
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • prawo1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Australia1
 • Słowacja1
 • Niemcy8
 • Belgia1
 • Estonia1
 • Kanada1
 • Europa1
 • Nowa Zelandia1
 • Węgry1
 • Japonia1
 • Ukraina2
 • Szwajcaria2
 • online1
 • Turcja2
 • Włochy3
 • Litwa1
 • cały świat3
 • Indie1
 • Czechy1
 • Stany Zjednoczone4
 • Łotwa1
 • Singapur1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa9
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

organizator:

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Rodzaj:
prawo, nauki humanistyczne/społeczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Unia Europejska
termin składania wniosków: 31.05.2009

Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Płatne praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla absolwentów uczelni wyższych

Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej to:
 • możliwość poznania celów i działań Agencji,
 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia i poznania codziennej pracy Agencji
 • możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów

Warunki, które należy spełnić:

 • praktyki przeznaczone są dla obywateli państw członkowskich UE oraz obywateli państw korzystających z pomocy przedakcesyjnej. W zależności od dostępnych środków, przyjmowani będą także obywatele państw spoza UE.
 • kandydaci powinni się legitymować dyplomem ukończenia pierwszego cyklu studiów uniwersyteckich lub jego odpowiednikiem
 • wymagana jest biegła znajomość co najmniej dwóch języków Wspólnoty. Kandydaci spoza UE powinni wykazać się znajomością co najmniej jednego języka roboczego FRA, najlepiej angielskiego lub francuskiego
 • praktyki są przeznaczone dla osób, które wcześniej nie korzystały ze szkoleń i nie były pracownikami instytucji UE.
Praktyki trwają od 3 do 5 miesięcy.
Praktykanci otrzymają miesięczny grant w wysokości tysiąca euro oraz zwrot kosztów podróży. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dodatek w maksymalnej wysokości 50 % grantu.
Terminy nadsyłania zgłoszeń:

 • 31 maja – dla praktyk rozpoczynających się 1 października do końca lutego
 • 30 listopada – dla praktyk rozpoczynających się 1 marca do 31 lipca.
FRA Recruitment & Career Guidance
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Rahlgasse 3
A ? 1060 Vienna
tel.: +43 (1) 580 30 – 60

Kontakt

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
.
.