Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci34
 • absolwenci34
 • doktoranci31
 • naukowcy26
 • inni12
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • literatura1
 • marketing/reklama/PR/media2
 • fizyka2
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • inne5
 • edukacja2
 • archeologia1
 • nauki humanistyczne10
 • RÓŻNE25
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo8
 • języki obce3
 • prawo3
 • informatyka3
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • sztuka/muzyka2
 • stosunki międzynarodowe3
 • medycyna4
 • ekonomia1
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Europa3
 • Czechy1
 • Francja2
 • Tajlandia1
 • cały świat8
 • Szwajcaria1
 • Australia2
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone12
 • Kanada2
 • Słowacja1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Austria2
 • Wielka Brytania1
 • Egipt1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Hiszpania1
 • Węgry2
 • Unia Europejska1
 • Nowa Zelandia2
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Luksemburg1
 • Irlandia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa17
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • samorząd1
 • inny6
ARCHIWUM
Wróć do listy

Post-Doctoral Programme w Hiszpanii

organizator:

Institut De Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer w Barcelonie

Rodzaj:
medycyna
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Hiszpania
termin składania wniosków: 30.09.2012

Post-Doctoral Programme w Hiszpanii

Kto może aplikować
Wspaniali młodzi naukowcy, którzy spełniają następujące kryteria:

 • posiadają tytuł doktora (nadany maks. 6 lat przed terminem końcowym nadsyłania zgłoszeń)
 • posiadają doświadczenie w pracy w przynajmniej jednej zagranicznej instytucji. Osoby, które mieszkały lub były zatrudnione w Hiszpanii przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat nie mogą aplikować.
 • mają na koncie dużą liczbę dobrych publikacji, wśród których przynajmniej jedna to oryginalny artykuł (którego jest się pierwszym autorem) w jednym z czasopism recenzowanych znajdujących się na liście
 • opanowali język angielski w stopniu doskonałym
 • Potrzebujemy kandydatów silnie zmotywowanych, posiadających solidne podstawy teoretyczne z wiedzy specjalistycznej, którą wybrali na polu badań biomedycznych.

Pochodzenie, płeć, rasa itp. nie mają wpływu na wyniki postępowania rekrutacyjnego. Przerwy w karierze nie podlegają ocenie (m.in. urlopy macierzyńskie).

Naukowcy, którzy byli zatrudnieni w przeciągu ostatnich 5-u lat lub uzyskali tytuł doktora w IDIBAPS zostaną automatycznie wykluczeni.

Wymagane dokumenty:

 • CV – maks. 5 stron: prosimy o załączenie oryginalnych artykułów z czasopism recenzowanych. Oryginalne artykuły bez IF (ang. impact factor) nie będą brane pod uwagę.
 • List przewodni – ważne jest podkreślenie zapału silnej motywacji osoby aplikującej do IDIBAPS. Niezbędnym jest także wykazanie związku pomiędzy  profilem kandydata/ -ki a ścieżką badawczą wybraną w pierwszej kolejności.
 • List/y polecający/e –obowiązkowo należy zawrzeć min. 1 do maks. 4 listów polecających. Podanie jedynie danych kontaktowych do osób wystawiających referencje będzie niewystarczające.
 • Abstrakt naukowy – maks. 1 strona: należ opracować krótkie podsumowanie dotyczące  wcześniejszych doświadczeń, umiejętności oraz ścieżki badawczej, którą pragnie się obrać.  W ten sposób należy wykazać swoje kompetencje w zakresie pisania, projektowania badań oraz wkładu w osiągnięcia naukowe grupy badawczej, wybranej  w pierwszej kolejności oraz IDIBAPS.

Naukowcy, którzy pomyślnie przejdą wstępną selekcję mogą zostać poproszeni na rozmowie o:

 • CV, listy przewodnie, zwłaszcza oceniające osiągnięcia (0-6 punktów)
 • Listy polecające (0-2 punktów)
 • BIOTRACK abstrakt naukowy (0-2 punktów)

IDIBAPS oferuje 3-letnie kontrakty w BIOTRACK zawierające:

 • Konkurencyjne roczne wynagrodzenie: 38.000 € (pensja brutto)
 • Godziny robocze:  40 tygodniowo
 • Coroczny urlop:  22 + 4 dni pracujące rocznie oraz dni wolne ustawowo
 • Kwestie zakwaterowania: miesięczna kwota oraz pomoc w poszukiwaniu                        mieszkania w Barcelonie
 • Stołówka (częściowo finansowana)
 • Roczny dodatek na podróże
 • Szeroki wybór wewnętrznych serwisów technicznych wspomagających badania, co ma pozwolić na uzyskanie znakomitych wyników naukowych
 • Praca w dynamicznym i międzynarodowym środowisku naukowym

Tłumaczenie SD

Informacje pochodzą ze strony: www.idibaps.org

Kontakt

Institut De Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer w Barcelonie
C/ Rosselló, 149-153 Altell
08036 Barcelona, Hiszpania


www.idibaps.org